skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cortical high-density counterstream architectures

Markov, Nikola T ; Ercsey-Ravasz, Mária ; Van Essen, David C ; Knoblauch, Kenneth ; Toroczkai, Zoltán ; Kennedy, Henry

Science (New York, N.Y.), 01 November 2013, Vol.342(6158), pp.1238406 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 24179228 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1238406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why data coherence and quality is critical for understanding interareal cortical networks

Kennedy, Henry ; Knoblauch, Kenneth ; Toroczkai, Zoltan

Neuroimage, Oct 15, 2013, Vol.80, p.37(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexity of the International Agro-Food Trade Network and Its Impact on Food Safety (The Interwoven Nature of the Human Food Web)

Ercsey-Ravasz, Mária ; Toroczkai, Zoltán ; Lakner, Zoltán ; Baranyi, József; Colizza, Vittoria (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37810 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of long-range connections on the specificity of the macaque interareal cortical network.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)

Markov, Nikola T. ; Ercsey - Ravasz, Maria ; Lamy, Camille ; Gomes, Ana Rita Ribeiro ; Magrou, Loic ; Misery, Pierre ; Giroud, Pascale ; Barone, Pascal ; Dehay, Colette ; Toroczkai, Zoltan ; Knoblauch, Kenneth ; Van Essen, David C. ; Kennedy, Henry

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 26, 2013, Vol.110(13), p.5187(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why data coherence and quality is critical for understanding interareal cortical networks

Kennedy, Henry ; Knoblauch, Kenneth ; Toroczkai, Zoltán

NeuroImage, 15 October 2013, Vol.80, pp.37-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2013.04.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient and Exact Sampling of Simple Graphs with Given Arbitrary Degree Sequence (Efficient Graph Sampling)

Del Genio, Charo I ; Kim, Hyunju ; Toroczkai, Zoltán ; Bassler, Kevin E; Rapallo, Fabio (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(4), p.e10012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0010012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of long-range connections on the specificity of the macaque interareal cortical network

Markov, Nikola T ; Ercsey-Ravasz, Maria ; Lamy, Camille ; Ribeiro Gomes, Ana Rita ; Magrou, Loïc ; Misery, Pierre ; Giroud, Pascale ; Barone, Pascal ; Dehay, Colette ; Toroczkai, Zoltán ; Knoblauch, Kenneth ; Van Essen, David C ; Kennedy, Henry

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 March 2013, Vol.110(13), pp.5187-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23479610 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1218972110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Predictive Network Model of Cerebral Cortical Connectivity Based on a Distance Rule

Ercsey-Ravasz, Mária ; Markov, Nikola t ; Lamy, Camille ; Van essen, David c ; Knoblauch, Kenneth ; Toroczkai, Zoltán ; Kennedy, Henry

Neuron, 02 October 2013, Vol.80(1), pp.184-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-6273 ; E-ISSN: 1097-4199 ; DOI: 10.1016/j.neuron.2013.07.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mouse Cortical Connectome, Characterized by an Ultra-Dense Cortical Graph, Maintains Specificity by Distinct Connectivity Profiles

Gămănuţ, Răzvan ; Kennedy, Henry ; Toroczkai, Zoltán ; Ercsey-Ravasz, Mária ; Van Essen, David C ; Knoblauch, Kenneth ; Burkhalter, Andreas

Neuron, 07 February 2018, Vol.97(3), pp.698-715.e10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-6273 ; E-ISSN: 1097-4199 ; DOI: 10.1016/j.neuron.2017.12.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chaos Within Sudoku

Ercsey-Ravasz, Mária ; Toroczkai, Zoltán

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Oct 2012, Vol.2, p.725 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep00725

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chaos Within Sudoku

Ercsey-Ravasz, Maria ; Toroczkai, Zoltan

Arxiv ID: 1208.0370

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chaos Within Sudoku

Ercsey-Ravasz, Maria ; Toroczkai, Zoltan; Toroczkai, Zoltan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 1, 2012

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization hardness as transient chaos in an analog approach to constraint satisfaction

Ercsey-Ravasz, Maria ; Toroczkai, Zoltan; Toroczkai, Zoltan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 2, 2012

DOI: 10.1038/NPHYS2105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction: Complexity of the International Agro-Food Trade Network and Its Impact on Food Safety

Ercsey-Ravasz, Mária ; Toroczkai, Zoltán ; Lakner, Zoltán ; Baranyi, József

PLoS One, Oct 2012, Vol.7(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/annotation/5fe23e20-573f-48d7-b284-4fa0106b8c42

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing Degeneracy in Maximum Entropy Models of Networks

Horvát, Szabolcs ; Czabarka, Éva ; Toroczkai, Zoltán; Toroczkai, Zoltán (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 17, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.158701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A decomposition based proof for fast mixing of a Markov chain over balanced realizations of a joint degree matrix

Erdős, Péter ; Miklós, István ; Toroczkai, Zoltán; Toroczkai, Zoltán (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 16, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1137/130929874

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New classes of degree sequences with fast mixing swap Markov chain sampling

Erdős, Péter ; Miklós, István ; Toroczkai, Zoltán; Toroczkai, Zoltán (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 14, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1017/S0963548317000499

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chaotic flow: The physics of species coexistence

Karolyi, Gyorgy ; Pentek, Aron ; Scheuring, Istvan ; Tel, Tamas ; Toroczkai, Zoltan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 5, 2000, Vol.97(25), p.13661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting commuter flows in spatial networks using a radiation model based on temporal ranges

Ren, Yihui ; Ercsey-Ravasz, Mária ; Wang, Pu ; González, Marta ; Toroczkai, Zoltán; Toroczkai, Zoltán (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 17, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/ncomms6347

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exact sampling of graphs with prescribed degree correlations

Bassler, Kevin ; Del Genio, Charo ; Erdős, Péter ; Miklós, István ; Toroczkai, Zoltán; Toroczkai, Zoltán (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 30, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1367-2630/17/8/083052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (10)
 2. 2006đến2008  (7)
 3. 2009đến2011  (9)
 4. 2012đến2015  (21)
 5. Sau 2015  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Toroczkai, Zoltan
 2. Toroczkai, Zoltán
 3. Toroczkai, Z
 4. Ercsey-Ravasz, Maria
 5. Ercsey-Ravasz, Mária

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...