skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 129  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 3, phép tính giải tích nhiều biến số

Nguyễn Hồ Quỳnh; Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh

H. : Giáo dục, 2007 - (510.76 BAI(3) 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 9 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp. Tập 3 (A3)

Nguyễn Văn Khuê chủ biên

H. : Giáo dục, 1997 - (510.71 TOA(3) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp : Dùng cho các nghành sinh học và nông học. Tập 1

Lefort G.

[H.] , 1967 - (510 LEF(1) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp: Dùng cho học sinh các trường ĐHKT. Tập 1

H., 19?? - (510.71 TOA(1) 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tóan cao cấp: Dùng cho học sinh các trường đại học kỹ thuật. Tập 2

H., 19?? - (510.7 TOA(2) 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán học cao cấp : T.2

Smiêcnốp V.I

H. : Đại học bách khoa , 1958 - (510 SMI(2) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp : Dùng cho hệ dài hạn tập trung

Nguyễn Ngọc Hiền

H. : ĐHQG, 2000 - (510 TOA 2000)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp Dùng cho hệ dài hạn tập trung

Nguyễn Ngọc Hiền; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Ngọc Tú; Nguyễn Sĩ Thìn; Đinh Thị Nhuận; Nguyễn Văn Pứ

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2000 - (510 TOA 2000)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán cao cấp I : Dành cho ngành cử nhân giáo dục tiểu học-Hệ đào tạo tại chức từ xa

Trần Diên Hiển; Nguyễn Văn Ngọc

H. : Giáo dục, 1997 - (510.71 TR-H(1) 1997)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp : dùng cho các trường CĐSP và kỹ thuật. Tập 1

Nguyễn Văn Khuê chủ biên; Đậu Thế Cấp; Bùi Đắc Tắc

H. : KH&KT, 1998 - (510.76 BAI 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán học cao cấp. Quyển 2

Smiếc-nốp V.I.

H. : Trường ĐHBK., 1958 - (510 SMI(2) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приближенные методы решения экетремальных задач

Демьянов В.Ф.; Рубинов А.М

Л. : Лен. уни., 1968

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Пособие к решению задач по высшей математике

Гусак А.А.

Мн. : Вышэйшая школа, 1968

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Краткий курс высшей математики

Слободская В.А.

Мн. : Высшая школа, 1969

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Пособие к решению задач по высщей математике

Гусак А.А.

Мн. : Высшая школа, 1968

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Курс высшей математики. том 3, часть 2

Смирнов В.И.

М: Гос.изд.технико-тео. лте.,1957 - (510 СМИ 1957)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán học cao cấp. Phần 1

Đankô P.E.; Cogiepnhicova T.Ia; Hoàng Đức Nguyên; Popop A.G

H. : ĐH và THCN, 1983 - (510.76 ĐAN(1) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập và luyện tập toán cao cấp. Tập 1

Lê Ngọc Lăng; Nguyễn Chí Bảo; Trần Xuân Hiển; Nguyễn Phú Trường

H. : ĐHSP , 2003 - (510.76 BAI(1) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập Toán cao cấp Tập 3

Nguyễn Thủy Thanh

Đại học Quốc Gia Hà Nội; 2007

Truy cập trực tuyến

20
Toán cao cấp. Tập 2 (A2), Giải tích nhiều biến
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp. Tập 2 (A2), Giải tích nhiều biến

Nguyễn, Văn Khuê

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57362

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 129  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (14)
 2. 1970đến1994  (12)
 3. 1995đến2001  (30)
 4. 2002đến2009  (72)
 5. Sau 2009  (39)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (80)
 2. English  (49)
 3. Undetermined  (3)
 4. Russian  (1)
 5. French  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Đình Trí
 2. Tạ Văn Đĩnh
 3. Nguyễn Hồ Quỳnh
 4. Lê Ngọc Lăng
 5. Tống Đình Quỳ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...