skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time travel, agency, and nomic constraint

Stevenson, Gordon Park

The Monist, July, 2005, Vol.88(3), p.396(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9662

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental time travel and default-mode network functional connectivity in the developing brain.(PSYCHOLOGICAL AND COGNITIVE SCIENCES)(Report)(Author abstract)

Ostby, Ylva ; Walhovd, Kristine B. ; Tamnes, Christian K. ; Grydeland, Hakon ; Westlye, Lars Tjelta ; Fjell, Anders M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 16, 2012, Vol.109(42), p.16800(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The reality of the past versus the ideality of the future: emotional valence and functional differences between past and future mental time travel.(Report)(Author abstract)

Rasmussen, Anne S. ; Berntsen, Dorthe

Memory & Cognition, Feb, 2013, Vol.41(2), p.187(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-502X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time travel and becoming

Savitt, Steven

The Monist, July, 2005, Vol.88(3), p.413(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9662

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cheshire Cat problem and other spatial obstacles to backwards time travel

Le Poidevin, Robin

The Monist, July, 2005, Vol.88(3), p.336(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9662

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is time travel a problem for the three-dimensionalist?

Simon, Jonathan

The Monist, July, 2005, Vol.88(3), p.353(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9662

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sugden, Sherwood J. B.
  2. Westlye, Lars Tjelta
  3. Robin Le Poidevin
  4. Westlye , Lars Tjelta
  5. Grydeland, Håkon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...