skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 601  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Đặc điểm của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt: Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt: Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

Lưu, Hựu Kỳ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60939

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm của các từ ngữ chỉ nông cụ truyền thống trong tiếng Hán và tiếng Việt Luận văn ThS Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài 602202

Lưu Hựu Kỳ

H Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 2017

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cẩm nang đàm thoại Tiếng Hàn

Lê Huy Khoa Biên soạn

Tp.HCM : Nxb.Trẻ, 2004 - (495.783 CAM 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự học tiếng Hàn cấp tốc. Tập 2

Ross King; Yeon Jae-Hoon

H. : Thanh niên, 2004 - (495.7 ROS(2) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển Việt - Hàn

Cho Jae Hyun; Lâm Nhân

H. : Nxb Hải Phòng, 2001 - (495.73 CHO 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự học tiếng Hàn cấp tốc. Tập 1

Ross King; Jae-Hoon Yeon

H. : Thanh niên, 2003 - (495.7 ROS(1) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
외국인을 위한 한국어: 초급 2 = Korean for foreigners: Beginner 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

외국인을 위한 한국어: 초급 2 = Korean for foreigners: Beginner 2

서울: 한글파크, 2009 - (495.7 TIE(2) 2009) - ISBN9788955189377

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
쉽게 배우는 한국어 작문 중급.2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

쉽게 배우는 한국어 작문 중급.2

이양혜(Lee Yang-hye)

서울: 랭기지플러스, 2009 - (495.7 LEE(2) 2009) - ISBN9788955187717

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
살아있는 한국어: 속담
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

살아있는 한국어: 속담

김선미(Kim Seon-mi)

서울: 랭기지플러스 , 2007 - (495.7 KIM 2007) - ISBN9788955186451

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
So sánh ngữ pháp, ngữ nghĩa của từ “Được, Bị, Phải” của tiếng Việt với từ “Bị” của tiếng Hán: Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

So sánh ngữ pháp, ngữ nghĩa của từ “Được, Bị, Phải” của tiếng Việt với từ “Bị” của tiếng Hán: Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

Lý, Tư Nghi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60929

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

So sánh ngữ pháp ngữ nghĩa của từ “Được Bị Phải” của tiếng Việt với từ “Bị” của tiếng Hán Luận văn ThS Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài 602202

Lý Tư Nghi

H Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 2017

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Hán hiện đại : Học ngữ pháp qua các bài trắc nghiệm

Trần Phương Thảo; Trương Văn Giới

Tp. HCM. : ĐHQG Tp. HCM., 2002 - (495.1 TR-T 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kính ngữ và các phương thức biểu hiện của nó trong tiếng Hàn hiện đại : Luận văn ThS Đông phương học

Lê Thị Thu Giang; Mai Ngọc Chừ Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2003 - (915.19 LE-G 2003)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 50

Nguyễn Thùy Dương; Mai Ngọc Chừ người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (915.195 NG-D 2013)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn phạm & từ vựng tiếng Hàn

Hoàng Long; Nguyễn Huân

H. : Thanh niên, 2008 - (495.75 HO-L 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
现代汉语 “比”字句与越南语 “hơn”字句对比研究 = đối chiếu câu chữ bi" trong tiếng Hán hiện đại với câu chữ "hơn" trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语 “比”字句与越南语 “hơn”字句对比研究 = đối chiếu câu chữ bi" trong tiếng Hán hiện đại với câu chữ "hơn" trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"

Tô, Thị Thu Hà; Phạm, Minh Tiến

Tô, T.T.H. (2010). 现代汉语 “比”字句与越南语 “hơn”字句对比研究 = đối chiếu câu chữ bi" trong tiếng Hán hiện đại với câu chữ "hơn" trong tiếng Việt. 硕士毕业论文, 河内国家大学[Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội]; 04053000030; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40259

Truy cập trực tuyến

17
现代汉语有关生产劳动的俗语的语言特点及文化内涵研究 —与越南语对比
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语有关生产劳动的俗语的语言特点及文化内涵研究 —与越南语对比

Vũ, Thanh Thu; Nguyễn, Ngọc Anh

Vũ, T. T. (2014). 现代汉语有关生产劳动的俗语的语言特点及文化内涵研究 —与越南语对比. 硕士毕业论文, 河内国家大学; 04053000135; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41193

Truy cập trực tuyến

18
现代汉语"V1着V2"连动结构与"边V1边V2"、"V1地V2"结构的对比 = So sánh kết cấu liên động V1 ZHE V2" với kết cấu "BIAN V1 BIAN V2", "V1 DE V2" trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn Ngữ Học: 60 22 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语"V1着V2"连动结构与"边V1边V2"、"V1地V2"结构的对比 = So sánh kết cấu liên động V1 ZHE V2" với kết cấu "BIAN V1 BIAN V2", "V1 DE V2" trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn Ngữ Học: 60 22 10"

Ngô, Mai Phương; Đỗ, Thị Minh

Ngô, M.P. (2009). 现代汉语"V1着V2"连动结构与"边V1边V2"、"V1地V2"结构的对比 = So sánh kết cấu liên động V1 ZHE V2" với kết cấu "BIAN V1 BIAN V2", "V1 DE V2" trong tiếng Hán hiện đại. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội]; 04053000013; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40329

Truy cập trực tuyến

19
现代汉语儿化现象研究 = Nghiên cứu hiện tượng Er" hóa trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS.Ngôn ngữ học: 60 22 10"
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语儿化现象研究 = Nghiên cứu hiện tượng Er" hóa trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS.Ngôn ngữ học: 60 22 10"

Trịnh, Thị Thu Hương

Trịnh, T. T. H. (2010). 现代汉语儿化现象研究 = Nghiên cứu hiện tượng Er" hóa trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 04053000024; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40318

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm loại hình học của phương vị từ trong tiếng Hán hiện đại

Nguyễn Thị Lệ Quyên

H ĐHQGHN; 2018

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 601  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (11)
 2. 1999đến2003  (19)
 3. 2004đến2008  (66)
 4. 2009đến2014  (222)
 5. Sau 2014  (288)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (345)
 2. Sách  (231)
 3. Bài báo  (25)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (118)
 2. Vietnamese  (93)
 3. Chinese  (76)
 4. Undetermined  (67)
 5. English  (67)
 6. Japanese  (2)
 7. Russian  (1)
 8. German  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lê Đăng Hoan
 2. Lê Thị Thu Giang
 3. Cho Hang Rok
 4. Lee Mi Hye
 5. Đỗ Ngọc Luyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...