skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kunden som verdiskaper

Thorbjørnsen, Helge

Magma, 2015, Årg. 18, nr. 4, pp.24-30

ISSN: 1500-0788

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Publicity Always Better than Advertising? The Role of Brand Reputation in Communicating Corporate Social Responsibility

Skard, Siv ; Thorbjørnsen, Helge

Journal of Business Ethics, 2014, Vol.124(1), pp.149-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-013-1863-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A TASTE OF "NEXTOPIA": Exploring Consumer Response to Advertising for Future Products

Dahlén, Micael ; Thorbjørnsen, Helge ; Sjödin, Henrik

Journal of Advertising, Winter 2011, Vol.40(4), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00913367 ; E-ISSN: 15577805

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Taste of "Nextopia"

Dahlén, Micael ; Thorbjørnsen, Helge ; Sjödin, Henrik

Journal of Advertising, 17 December 2011, Vol.40(4), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3367 ; E-ISSN: 1557-7805 ; DOI: 10.2753/JOA0091-3367400403

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is publicity always better than advertising? the role of brand reputation in communicating corporate social responsibility

Skard, Siv; Thorbjørnsen, Helge

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Do Teaser Advertisements Boost Word of Mouth about New Products? For Consumers, the Future Is More Exciting than the Present

Thorbjørnsen, Helge ; Ketelaar, Paul ; Riet, Jonathan ; Dahlén, Micael

Journal of Advertising Research, 2015, Vol.55(1), p.73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218499 ; E-ISSN: 17401909

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of New Product Preannouncements on the Evaluation of Other Brand Products

Thorbjørnsen, Helge ; Dahlén, Micael ; Lee, Yih H.

Journal of Product Innovation Management, May 2016, Vol.33(3), pp.342-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-6782 ; E-ISSN: 1540-5885 ; DOI: 10.1111/jpim.12280

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“What will ‘they’ think?”

Dahlén, Micael ; Sjödin, Henrik ; Thorbjørnsen, Helge ; Hansen, Håvard ; Linander, Johanna ; Thunell, Camilla

European Journal of Marketing, 11 November 2013, Vol.47(11/12), pp.1825-1840 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/EJM-10-2011-0597

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"What will 'they' think?"

Dahlén, Micael ; Sjödin, Henrik ; Thorbjørnsen, Helge ; Hansen, Håvard ; Linander, Johanna ; Thunell, Camilla

European Journal of Marketing, 2013, Vol.47(11/12), pp.1825-1840 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03090566 ; E-ISSN: 17587123 ; DOI: 10.1108/EJM-10-2011-0597

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In ads we trust. Religiousness as a predictor of advertising trustworthiness and avoidance

Ketelaar, Paul Edwin ; Konig, Ruben ; Smit, Edith G ; Thorbjørnsen, Helge

Journal of Consumer Marketing, 11 May 2015, Vol.32(3), pp.190-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/JCM-09-2014-1149

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fusjoner og oppkjøp

Thorbjørnsen, Helge

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fusjoner og oppkjøp

Thorbjørnsen, Helge

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fusjoner og oppkjøp ; hva med kunden da?

Thorbjørnsen, Helge

Magma, 2011, Årg. 14, nr. 4, pp.57-61

ISSN: 1500-0788

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

A taste of "Nextopia" exploring consumer response to advertising for future products

Dahlén, Micael; Thorbjørnsen, Helge ; Sjödin, Henrik

Journal of advertising [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3367

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer reactions to acquirer-dominant mergers and acquisitions

Thorbjørnsen, Helge ; Dahlén, Micael

International Journal of Research in Marketing, 2011, Vol.28(4), pp.332-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8116 ; E-ISSN: 1873-8001 ; DOI: 10.1016/j.ijresmar.2011.05.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of core value behavior in service brands

Thorbjørnsen, Helge ; Supphellen, Magne

Journal of Services Marketing, 22 February 2011, Vol.25(1), pp.68-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-6045 ; E-ISSN: 2054-1651 ; DOI: 10.1108/08876041111107078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of new product preannouncements on the evaluation of other brand products

Thorbjørnsen, Helge; Dahlén, Micael ; Lee, Yih Hwai

The journal of product innovation management [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-6782 ; DOI: 10.1111/jpim.12280

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

"What will 'they' think?" marketing leakage to undesired audiences and the third-person effect

Dahlén, Micael ; Sjödin, Henrik ; Thorbjørnsen, Helge ; Hansen, Håvard ; Linander, Johanna

European journal of marketing [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do teaser advertisements boost word of mouth about new products? for consumers, the future is more exciting than the present

Thorbjørnsen, Helge ; Ketelaar, Paul ; Riet, Jonathan Van 'T ; Dahlén, Micael

Journal of advertising research [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8499

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

In ads we trust religiousness as a predictor of advertising trustworthiness and avoidance

Ketelaar, Paul Edwin ; Konig, Ruben Peter ; Smit, Edith G ; Thorbjørnsen, Helge

The journal of consumer marketing [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (14)
 2. 2003đến2006  (21)
 3. 2007đến2010  (16)
 4. 2011đến2014  (27)
 5. Sau 2014  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (72)
 2. Norwegian  (24)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thorbjørnsen, Helge
 2. Nysveen, Herbjørn
 3. Pedersen, Per E
 4. Thorbjørnsen, H.
 5. Pedersen, Per Egil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...