skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.270.778  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egan’s fundamentals of respiratory care Tenth Edition

Elsevier; 2013 - (615.836)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Thai massage  a complete guide to traditional Thai massage therapy and acupressure

Salguero C Pierce

Findhorn; 2004 - (615.82209593)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pain Medicine and Management Just the Facts Second Edition

McGraw Hill Education; 2015 - (616.0472)

Truy cập trực tuyến

4
Gene therapy - from laboratory to the clinic
Gene therapy - from laboratory to the clinic
Gene therapy - from laboratory to the clinic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene therapy - from laboratory to the clinic

Singapore ; River Edge, N.J. : World Scientific, 1994. - (616.99 GEN 1994) - ISBN981-02-1654-8;ISBN981-4354-18-X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

McGraw Hill's I V Drug Handbook

Schull Patricia Dwyer

McGraw Hill; 2009 - (615.6)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Diagnosis & Treatment in Infectious Diseases

McGraw Hill; 2001 - (616.9)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non representational geographies of therapeutic art making thinking through practice

Boyd Candice P

Palgrave Macmillan; 2017 - (615.8 BOY 2017)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low Back Syndromes Integrated Clinical Management

McGraw Hill; 2005 - (617.564)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Clinical Pharmacology Seventh Edition

Edmunds Marilyn Winterton

Elsevier; 2013 - (615.5/8)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory Care Calculations

Chang David W

Delmar Cengage Learning; 2012 - (612,20046)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmaceutical Care Practice The patient centered approach to medication management services Third Edition

Cipolle Robert J; Strand Linda; Morley Peter

McGraw Hill; 2004 - (615.1068)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavioural and cognitive psychotherapy.

British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.

London : Wisepress Ltd., 1993- - (RC489.B4 B45) - ISSN1352-4658

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Psychological Approaches to Generalized Anxiety Disorder : A Clinician's Guide to Assessment and Treatment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological Approaches to Generalized Anxiety Disorder : A Clinician's Guide to Assessment and Treatment

Hazlett-Stevens, Holly

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26742

Truy cập trực tuyến

14
Treating Childhood Psychopathology and Developmental
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treating Childhood Psychopathology and Developmental

Andrasik, Frank; Matson, Johnny L; Matson, Michael L.

9780387095295; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25631

Truy cập trực tuyến

15
A guide to functional analytic psychotherapy : awareness, courage, love, and behaviorism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A guide to functional analytic psychotherapy : awareness, courage, love, and behaviorism

Tsai, Mavis; Kohlenberg, R.J.; Kanter, J.W.; Kohlenberg, B; Follette, W.C.; Callaghan, G.M.

9780387097862; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25510

Truy cập trực tuyến

16
Psychosocial Interventions for Chronic Pain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychosocial Interventions for Chronic Pain

Roy, R.

9780387762951; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26456

Truy cập trực tuyến

17
Clinical handbook of mindfulness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical handbook of mindfulness

Didonna, Fabrizio

978-0-387-09592-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28708

Truy cập trực tuyến

18
Introductory nutrition and diet therapy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory nutrition and diet therapy

Eschleman Marian Maltese.

Philadelphia : Lippincott, c1991 - (613.2 ESC 1991) - ISBN0397547862

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Chronic and recurrent pain in children and adolescents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic and recurrent pain in children and adolescents

Finley G. Allen; McGrath Patrick J

Seattle : IASP Press, c1999. - (616 CHR 1999) - ISBN0931092272 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Gene and cell therapy : therapeutic mechanisms and strategies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene and cell therapy : therapeutic mechanisms and strategies

Templeton Nancy Smyth

Boca Raton: CRC Press, 2009 - (615.8 GEN 2009) - ISBN9780849387685

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.270.778  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.403.110)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.270.649)
 3. Trong mục lục thư viện (66)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (17.500)
 2. 1957đến1972  (33.963)
 3. 1973đến1988  (141.920)
 4. 1989đến2005  (533.096)
 5. Sau 2005  (1.539.528)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (1.392.161)
 2. Humans  (850.596)
 3. Female  (503.397)
 4. Male  (402.630)
 5. Adult  (308.408)
 6. Aged  (250.430)
 7. Animals  (230.856)
 8. Middle Aged  (229.251)
 9. Antineoplastic Agents  (81.311)
 10. Drug Therapy  (70.064)
 11. Clinical Trials  (66.879)
 12. Physical Therapy  (62.820)
 13. Cancer  (58.205)
 14. Neoplasms  (49.002)
 15. Hypertension  (35.904)
 16. Sciences (General)  (31.586)
 17. Pain  (29.906)
 18. Stroke  (27.556)
 19. Mental disorders  (18.676)
 20. Occupational Therapy & Rehabilitation  (17.643)
 21. Schizophrenia  (14.427)
 22. Cognitive Behavioral Therapy  (13.653)
 23. Pharmacology  (12.970)
 24. Anxiety  (12.139)
 25. Psychotherapy  (12.083)
 26. Occupational Therapy  (10.269)
 27. Y học  (19)
 28. Thuốc  (7)
 29. Phương pháp điều trị  (6)
 30. Dược lý học  (6)
 31. Điều trị bằng thuốc  (6)
 32. Ung thư  (5)
 33. Điều trị  (4)
 34. Rối loạn tâm thần  (4)
 35. Khối u  (4)
 36. Bệnh ung thư  (4)
 37. Hệ thần kinh  (4)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.087.794)
 2. French  (151.852)
 3. Chinese  (118.396)
 4. German  (110.325)
 5. Japanese  (43.010)
 6. Korean  (29.715)
 7. Spanish  (28.866)
 8. Russian  (23.199)
 9. Portuguese  (22.197)
 10. Italian  (12.446)
 11. Norwegian  (3.933)
 12. Polish  (2.620)
 13. Danish  (2.140)
 14. Ukrainian  (2.096)
 15. Finnish  (1.982)
 16. Dutch  (1.493)
 17. Turkish  (1.398)
 18. Persian  (952)
 19. Czech  (763)
 20. Romanian  (710)
 21. Hungarian  (599)
 22. Hebrew  (362)
 23. Greek  (268)
 24. Lithuanian  (154)
 25. Icelandic  (101)
 26. Arabic  (56)
 27. Serbo-Croatian  (12)
 28. Slovak  (6)
 29. Macedonian  (6)
 30. Thai  (5)
 31. Malay  (3)
 32. Germanic (Other)  (1)
 33. Albanian  (1)
 34. Samoan  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Yusuf, Salim
 3. Wallentin, Lars
 4. Eikelboom, John
 5. Zhang, Kun

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...