skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.383.501  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum mechanics

Norbury John W.

Milwaukee, WI : [s.n] , 2000

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
An introduction to the theory of numbers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to the theory of numbers

Hardy G. H.; Wright Edward Maitland

Oxford ; New York : Oxford University Press, 1975. - ISBN0198533107

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Introduction to quantum mechanics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to quantum mechanics

Griffiths David J.

Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, ©2005 - ISBN0131118927;ISBN9780131118928;ISBN0131911759;ISBN9780131911758

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Bifurcation and stability Analysis : From Equilibrium to chaos

Seydel R.

Berlin : Springer-Verlag , 1994

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The Linearization Of Affixes: Evidence From Nuu-Chah-Nulth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Linearization Of Affixes: Evidence From Nuu-Chah-Nulth

Wojdak, Rachel

978-1-4020-6548-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26465

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group theory : Proceedings of the Singapore grou theory conferce held at the National University of singapore, june 8-19-1987

Berlin, Newyork : Walter de gruyter , 1989

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Modern quantum mechanics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern quantum mechanics

Sakurai J. J.; Tuan San Fu

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1994. - ISBN0201539292;ISBN9780201539295

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Female Philosopher and Her Afterlives Mary Wollstonecraft the British Novel and the Transformations of Feminism 1796 1811

Weiss Deborah

Palgrave Macmillan; 2017 - (828 WEI 2017)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational Theory

Lægaard Jørgen; Bindslev Mille

Bookboon; 2014 - (658.5)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Group Theory Applications to Mathematical Music Theory

Sánchez Flor Aceff; Aquino Octavio A Agustín; Puebla Emilio Lluis; Montiel Mariana; Plessis Janine du

Bookboon; 2015 - (519)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Briefs Business Theory Made Simple

Patterson Coleman

Bookboon; 2014 - (658,4)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galois Theory Through Exercises

Juliusz Brzezinski

Springer Berlin Heidelberg; 2018 - (512.32)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institution independent Model Theory

Diaconescu Răzvan

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measure Theory and Probability Theory

Athreya Krishna B; Lahiri Soumendra N

Springer; 2006 - (510)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User friendly Legal Science A New Scientific Discipline

Ma¨ntysaari Petri

Springer; 2017 - (340.1)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Friendly Introduction to Number Theory Fourth edition

Silverman Joseph H

Pearson; 2014 - (512.7 SIL 2014)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real Analysis

Royden H L; Fitzpatrick P M

China Machine Press; 2010 - (510)

Truy cập trực tuyến

18
UV/IR phenomenon of Noncommutative Quantum Fields in Example
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UV/IR phenomenon of Noncommutative Quantum Fields in Example

Nguyen, Quang Hung; Bui, Quang Tu

0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/929

Truy cập trực tuyến

19
Long Cheap Talk
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long Cheap Talk

Robert J Aumann; Sergiu Hart

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19144

Truy cập trực tuyến

20
Creating learning organizations: A systems perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating learning organizations: A systems perspective

Hong, Bui; Yehuda, Baruch

09696474; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30929

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.383.501  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (5.444)
 2. 1956đến1971  (24.623)
 3. 1972đến1987  (47.398)
 4. 1988đến2004  (286.704)
 5. Sau 2004  (1.009.198)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.137.283)
 2. Portuguese  (11.331)
 3. German  (10.739)
 4. French  (10.049)
 5. Spanish  (9.093)
 6. Japanese  (6.105)
 7. Undetermined  (5.637)
 8. Chinese  (2.980)
 9. Norwegian  (1.771)
 10. Russian  (1.453)
 11. Polish  (1.330)
 12. Korean  (995)
 13. Czech  (935)
 14. Italian  (878)
 15. Turkish  (618)
 16. Persian  (536)
 17. Serbo-Croatian  (309)
 18. Romanian  (206)
 19. Danish  (175)
 20. Ukrainian  (174)
 21. Lithuanian  (164)
 22. Dutch  (163)
 23. Arabic  (141)
 24. Slovak  (85)
 25. Hungarian  (76)
 26. Vietnamese  (42)
 27. Macedonian  (11)
 28. Icelandic  (9)
 29. Thai  (8)
 30. Finnish  (8)
 31. Greek  (7)
 32. Hebrew  (5)
 33. Maori  (4)
 34. Basque  (4)
 35. Malay  (2)
 36. Welsh  (1)
 37. Hindi  (1)
 38. Bengali  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chatterjee, Krishnendu
 2. Wang, Zhen
 3. Li, Ying
 4. Chen, Jing
 5. Nowak, Martin A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...