skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Manual on drilling, sampling, and analysis of coal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manual on drilling, sampling, and analysis of coal

American Society for Testing and Materials.; Luppens James A. editor; Stanton Ronald W. editor; Wilson Stephen E. editor

Philadelphia, PA : ASTM, c1992 - (662.6 MAN 1992) - ISBN0803114648

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Chemistry of coal utilization : second supplementary volume
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry of coal utilization : second supplementary volume

Elliott Martin Anderson; National Research Council (U.S.). Committee on Chemistry of Coal Utilization.; National Research Council. Committee on Chemical Utilization of Coal.

New York : Wiley, c1981 - (662.6 CHE 1981) - ISBN0471077267 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Đá sinh vật cháy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đá sinh vật cháy

Trần, Nghi

Trần, N. (2017). Đá sinh vật cháy. Bách khoa địa chất, 419-432.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19159

Truy cập trực tuyến

4
Địa hóa than
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Địa hóa than

Nguyễn, Văn Phổ

2 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18179

Truy cập trực tuyến

5
Carbon (Kỷ - Hệ)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon (Kỷ - Hệ)

Tống, Duy Thanh

Tống, Duy Thanh. Bách khoa thư địa chất (2017), p. 61-69; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18015

Truy cập trực tuyến

6
Remediation of former manufactured gas plants and other coal-tar sites
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of former manufactured gas plants and other coal-tar sites

Hatheway Allen W.

Boca Raton, FL : CRC Press, c2012. - (665.7 HAT 2012) - ISBN9780824791063 (alk. paper);ISBN0824791061 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...