skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 190  trong Mục lục thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đo đạc và chỉnh lý số liệu thuỷ văn

Nguyễn Thanh Sơn; Đặng Quý Phượng

H. : ĐHQGHN, 2003 - (551.4 NG-S 2003)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguyên lí thủy văn công trình

Nikichin X.N.

H. : Giáo dục, 1962 - (551.48 NIK 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình toán thuỷ văn

Nguyễn Hữu Khải; Nguyễn Thanh Sơn

H. : ĐHQGHN, 2003 - (551.4 NG-K 2003)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thuỷ văn nhân dân

Nguyễn Viết Phổ

H. : Nông thôn, 1962 - (551.46 NG-P 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Niên giám thuỷ văn 1972. Tập 1, Các trạm vùng không ảnh hưởng triều Miền Bắc Việt Nam

H. : Tổng cục khí tượng thuỷ văn, 1978 - (551.1 NIE(1) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu thế giới khí tượng thuỷ văn. Tập 1

I-lin M.; Thế Trường Biên dịch; Phan Tất Đắc Biên dịch; Phan Xương Biên dịch

H.: Văn hoá Thông tin, 2001 - (551.5 ILI(1) 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Величайшие реки мира

Муранов А.

М. : Дет. лит., 1968 - (551.48 MYP 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm của mưa ngày cực đại và ảnh hưởng của nó đến xói mòn

Nguyễn Văn Tuần

Rai Water Catchment for Future Generetion. 1991, Số 8

1991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạp chí khí tượng thuỷ văn

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia

H., 2004- - ISSN0866-8744

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính toán thuỷ văn

Klibasev K.P.; Goroskov I.F; Lê Thạc Cán người dịch; Ngô Đình Tuấn người dịch

H. : KHKT, 1975 - (551.48 KLI 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A general formular for the uniform floe of water in rivers and other chaniels

Ganguillet E.; Hering R; Kutter W.R; Trautwine J.C. Trans

New York : John Wiley & Sons , 1989 - (532.5 GAN 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Niên giám thuỷ văn năm 1972. Tập 1, các trạm vùng không ảnh hưởng triều miền Bắc Việt Nam

H. : KTTV, 1978 - (551.48 NIE(1) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dự báo thuỷ văn

Nguyễn Văn Tuần; Bùi Văn Đức; Đoàn Quyết Trung

H. : ĐHQGHN, 2001 - (551.46 NG-T 2001)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Địa chất thuỷ văn ứng dụng. Tập 1

Fetter C. W.; Nguyễn Uyên Người dịch; Phạm Thanh Hiền Người dịch

H.: Giáo dục, 2000 - (551.4 FET(1) 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dự báo thuỷ văn biển

Phạm Văn Huấn

H. : ĐHQGHN, 2002 - (551.46 PH-H 2002)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Гидрология устьев рек

Михайлов В. Н.

M. : МГУ, 1998 - (551.48 Мих 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính toán thuỷ văn

Nguyễn Thanh Sơn

H. : ĐHQGHN, 2003 - (551.48 NG-S 2003)

Truy cập trực tuyến

18
Phân tích thống kê trong thủy văn
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích thống kê trong thủy văn

Nguyễn Hữu Khải

H. : ĐHQGHN, 2010 - (551.46 NG-K 2010) - ISBN9786046200239

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính toán thuỷ lợi

Nguyễn Văn Tuần; Nguyễn Hữu Khải; Trịnh Quang Hòa

H. : ĐHQGHN, 2001 - (551.46 NG-T 2001)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học

Smirnov N.P; Phạm Văn Huấn Biên dịch; Titov Iu.E; Vainovsky P.A

H. : ĐHQGHN, 2005 - (551.46 SMI 2005)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 190  trong Mục lục thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (60)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (15)
 2. 1973đến1984  (25)
 3. 1985đến1998  (34)
 4. 1999đến2008  (51)
 5. Sau 2008  (65)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (132)
 2. Luận án, luận văn  (57)
 3. Tạp chí  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (102)
 2. Vietnamese  (86)
 3. Russian  (6)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Thanh Sơn
 2. Trần Ngọc Anh
 3. Nguyễn Văn Tuần
 4. Nguyễn Hữu Khải
 5. Nguyễn Tiền Giang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...