skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.963  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ tình sinh viên

Thảo Linh Tuyển chọn

H. : ĐHQG., 2000 - (895.922134 THO 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyển tập : Thơ

Bàn Tài Đoàn; Nông Quốc Chấn sưu tầm

H. : Văn học , 1992

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mưa trong thơ Việt

H. : Hội nhà văn , 1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương

H. : Văn hoá Thông tin , 1995

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ từ trường quốc học Huế

H. : Văn học , 1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ : tác phẩm chọn lọc

Nguyễn Đình Thi

H. : Hội nhà văn, 1994

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bóng chữ : Thơ

Lê Đạt

H. : Hội nhà văn , 1994

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bão mùa xuân : Tập thơ

Hoàng Kim Liên; Thi Hoàng; Trần Lưu

Hải Phòng : Hội văn học nghệ thuật Hải Phòng, 1968 - (895.922134 HO-L 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lọ lem : Thơ

Eptusenkô E.; Bằng Việt người dịch

H. : Tác phẩm mới, 1982 - (891.71 EPT 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiểng lượn cần Việt Bắc : Tập thơ

Việt Bắc. : Dân tộc khu Việt Bắc , 1961

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Của biển : Thơ

Hoàng Cầm; Lê Đạt; Trần Dần; Văn Cao

H. : Văn nghệ , 1956

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những nhà thơ da đen : Tập thơ dịch

H. : Văn học , 1962 - (808.81 NHU 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ

Hồ Chí Minh

H. : Văn học, 1975 - (335.4346 HO-M 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lời ru trên mặt đất : thơ

Xuân Quỳnh

H. : Tác phẩm mới, 1978 - (895.922134 XU-Q 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trước ngôi mộ thời gian : thơ

Đỗ Trọng Khơi

H. : Văn học, 1995 - (895.922134 ĐO-K 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gửi người mai sau : bốn mươi bài thơ nước bạn do một số nhà thơ Việt Nam chọn và dịch

H. : Hội nhà văn, 1957 - (808.83 GUI 1957)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài ca khởi nghĩa : Thơ

Hưởng Triều

H. : Giải phóng , 1970

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caravoa XX November 1988

Philipine : In memorian alfrredo navarro salaya, 1988 - (895.9 CAR 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hồn tôi đôi cánh Thơ

Xuân Diệu

H. : Văn học , 1976

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the withered oak ten thousand spalings grow

Alley Rewi

Newzealand : Caxton, 19??

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 3.963  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (161)
 2. 1960đến1974  (718)
 3. 1975đến1989  (545)
 4. 1990đến2005  (688)
 5. Sau 2005  (1.868)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.856)
 2. Vietnamese  (1.441)
 3. Undetermined  (280)
 4. French  (16)
 5. German  (16)
 6. Russian  (14)
 7. Chinese  (11)
 8. Icelandic  (5)
 9. Japanese  (4)
 10. Norwegian  (1)
 11. Catalan  (1)
 12. Portuguese  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xuân Diệu
 2. Tố Hữu
 3. Tế Hanh
 4. Huy Cận
 5. Пушкин А С

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...