skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.509.542  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RU2017100796

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A CYLINDER LINER FOR A TWO-STROKE CROSSHEAD ENGINE

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP1502233S

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

שימוש בתולדות סטילבן לטיפול ומניעה של זיהומים פטרייתיים ביצורים מימיים
Use of stilbene derivatives for treatment and prevention of aquatic mold infections

Itzhack Polacheck ; Simon Tinman ; Rama Falk

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel EGR cooler support

Zhao Pengfei ; Wang Ying ; Lu Xianglin ; Tan Hailiang ; Liang Weitao ; Wang Yongming ; Zhang Yunsheng

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RU2016148044

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种秦皮除热老人头菌杂菌汤料及其制备方法
Ash bark heat-removing catathelasma ventricosum mixed fungus soup base and preparation method thereof

Shi Yang

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENZYMES AND METHODS FOR PRODUCING OMEGA-3 FATTY ACIDS

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health-care product capable of dissipating phlegm, resolving masses and dispelling liver fire

Xu Jun

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

控制阀及发动机EGR系统
Control valve and engine EGR system

Liang Guannan ; Zheng Baolong ; Hao Xuexin ; Sun Qingshan ; Yang Chunling ; Wu Yongsheng ; Mu Changfa ; Jia Yannian

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making method of beef soy sauce

The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thick broad-bean sauce and manufacturing method thereof

Liang Yonglong ; Zhang Tao

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RU2016147133

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making method of sesame soy sauce

The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DENGUE DIAGNOSIS AND TREATMENT

Martin Lloyd Hibberd ; Thomas Tolfvenstam ; Joshua Fink ; Subhash Vasudevan ; Feng Gu

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RU2017104648

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sticky steamed bun with euryale ferox-black bean stuffing, and production method thereof

Ge Hongdong

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cholesterol lowering and liver fire removing health product

Xu Jun

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 10.509.542  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (567.943)
 2. 1960đến1974  (512.491)
 3. 1975đến1989  (1.425.107)
 4. 1990đến2005  (2.796.025)
 5. Sau 2005  (5.184.336)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.839.100)
 2. French  (1.985.910)
 3. German  (1.637.730)
 4. Chinese  (1.129.595)
 5. Korean  (364.917)
 6. Japanese  (287.468)
 7. Spanish  (233.686)
 8. Russian  (118.697)
 9. Portuguese  (118.084)
 10. Italian  (54.215)
 11. Danish  (54.001)
 12. Norwegian  (50.302)
 13. Finnish  (43.145)
 14. Dutch  (41.049)
 15. Polish  (16.968)
 16. Czech  (11.614)
 17. Hungarian  (8.132)
 18. Turkish  (5.965)
 19. Romanian  (5.617)
 20. Ukrainian  (4.109)
 21. Greek  (3.532)
 22. Hebrew  (3.251)
 23. Arabic  (1.593)
 24. Icelandic  (66)
 25. Serbo-Croatian  (12)
 26. Lithuanian  (11)
 27. Slovak  (2)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...