skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉTIQUETTES DE CHANGEMENT D'ÉTAT
CONDITION CHANGE LABELS

Taylor, Dene, H

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONDITION CHANGE LABELS

Taylor Dene H

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condition change labels

Taylor Dene H

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TEMPERATURE CONDITION INDICATORS FOR PERISHABLE PRODUCT CONTAINERS

Grabiner Frederick R ; Taylor Dene H ; Prusik Thaddeus

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FÜR DIE MASSENFERTIGUNG GEEIGNETE FROSTINDIKATOREN
INDICATEURS DE GEL CONÇUS POUR ÊTRE PRODUITS EN SERIE
FREEZE INDICATORS SUITABLE FOR MASS PRODUCTION

Taylor, Dene, H ; Prusik, Thaddeus ; Smith, Dawn

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FARBWECHSELNDE EMULSIONEN FÜR FROSTINDIKATOREN
ÉMULSIONS À CHANGEMENT DE COULEUR UTILISABLES EN TANT QU'INDICATEURS DE CONGÉLATION
COLOR-CHANGING EMULSIONS FOR FREEZE INDICATORS

Taylor, Dene, H ; Lentz, Carl, M ; Smith, Dawn, E

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FARBWECHSELNDE EMULSIONEN FÜR FROSTINDIKATOREN
ÉMULSIONS À CHANGEMENT DE COULEUR UTILISABLES EN TANT QU'INDICATEURS DE CONGÉLATION
COLOR-CHANGING EMULSIONS FOR FREEZE INDICATORS

Taylor, Dene, H ; Lentz, Carl, M ; Smith, Dawn, E

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉMULSIONS À CHANGEMENT DE COULEUR UTILISABLES EN TANT QU'INDICATEURS DE CONGÉLATION
COLOR-CHANGING EMULSIONS FOR FREEZE INDICATORS

Taylor, Dene, H ; Lentz, Carl, M ; Smith, Dawn, E

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉMULSIONS À CHANGEMENT DE COULEUR UTILISABLES EN TANT QU'INDICATEURS DE CONGÉLATION
COLOR-CHANGING EMULSIONS FOR FREEZE INDICATORS

Taylor, Dene, H ; Lentz, Carl, M ; Smith, Dawn, E

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉMULSIONS À CHANGEMENT DE COULEUR UTILISABLES EN TANT QU'INDICATEURS DE CONGÉLATION
COLOR-CHANGING EMULSIONS FOR FREEZE INDICATORS

Taylor, Dene, H ; Lentz, Carl, M ; Smith, Dawn, E

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freeze indicator employing light scattering and method of making same

Smith, Dawn E ; Huffman, Brian S ; Taylor, Dene H

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FREEZE INDICATOR EMPLOYING LIGHT SCATTERING AND METHOD OF MAKING SAME

Smith Dawn E ; Huffman Brian S ; Taylor Dene H

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Color-changing emulsions for freeze indicators

Taylor Dene H ; Lentz Carl M ; Smith Dawn E

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KOMBINEREDE FROSTINDIKATORER

Taylor, Dene, H ; Prusik, Thaddeus ; Smith, Dawn

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FREEZE INDICATOR EMPLOYING LIGHT SCATTERING AND METHOD OF MAKING SAME

Smith, Dawn, E ; Huffman, Brian, S ; Taylor, Dene, H

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EINFRIERINDIKATOR MIT LICHTSTREUUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON
INDICATEUR DE GEL EMPLOYANT LA DIFFUSION DE LUMIÈRE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION
FREEZE INDICATOR EMPLOYING LIGHT SCATTERING AND METHOD OF MAKING SAME

Smith, Dawn, E ; Huffman, Brian, S ; Taylor, Dene, H

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EINFRIERINDIKATOR MIT LICHTSTREUUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON
INDICATEUR DE GEL EMPLOYANT LA DIFFUSION DE LUMIÈRE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION
FREEZE INDICATOR EMPLOYING LIGHT SCATTERING AND METHOD OF MAKING SAME

Smith, Dawn, E ; Huffman, Brian, S ; Taylor, Dene, H

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KOMBINATIONS-FROSTINDIKATOREN
INDICATEURS DE GEL COMBINES
COMBINATION FREEZE INDICATORS

Taylor, Dene, H ; Prusik, Thaddeus ; Smith, Dawn

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROSTINDIKATOREN, BAUTEILE DAFÜR UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG
INDICATEURS DE CONGÉLATION, SES COMPOSANTS ET PROCÉDÉS DE PRÉPARATION
FREEZE INDICATORS, COMPONENTS THEREFOR AND PREPARATIVE PROCESSES

Lentz, Carl ; Smith, Dawn, E ; Taylor, Dene, H

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROSTINDIKATOREN, BAUTEILE DAFÜR UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG
INDICATEURS DE CONGÉLATION, SES COMPOSANTS ET PROCÉDÉS DE PRÉPARATION
FREEZE INDICATORS, COMPONENTS THEREFOR AND PREPARATIVE PROCESSES

Lentz, Carl ; Smith, Dawn, E ; Taylor, Dene, H

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (7)
 2. 1995đến2003  (8)
 3. 2004đến2008  (18)
 4. 2009đến2013  (36)
 5. Sau 2013  (41)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (107)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (104)
 2. French  (40)
 3. German  (23)
 4. Chinese  (6)
 5. Danish  (1)
 6. Korean  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Taylor Dene H
 2. Taylor; Dene H
 3. Prusik, Thaddeus
 4. Taylor, Dene, H
 5. Smith Dawn E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...