skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 425.734  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
台灣民間文學
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

台灣民間文學

鹿憶鹿

台北 : 里仁書局, 2009 - (398.209512 VAN 2009) - ISBN9789866923708;ISBN9866923703

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formosa licensed revolution and the home rule movement 1895 1945

Kerr George H 1911 1992

University Press of Hawaii; 1974 - (320.95124904)

Truy cập trực tuyến

3
Taiwanese Investment in Vietnam: Current Development and Issues
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwanese Investment in Vietnam: Current Development and Issues

Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Thị Minh Phương

Nguyễn, H. S., Nguyễn, T. M. P. (2016). Taiwanese Investment in Vietnam: Current Development and Issues. VNU Journal of Science, Vol. 32, No.1S, 218-227.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55448

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outcasts of Empire Japan's Rule on Taiwan's Savage Border 1874 1945

Barclay Paul D

University of California Press; 2018 - (951.249)

Truy cập trực tuyến

5
Taiwanese Investment in Vietnam: Current Development and Issues
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwanese Investment in Vietnam: Current Development and Issues

Nguyen, Hong Son; Nguyen, Thi Minh Phuong

Nguyen, H. S., Nguyen, T. M. P. (2016). Taiwanese Investment in Vietnam: Current Development and Issues. VNU Journal of Science, Vol.32, No.1S (2016), 218 - 227.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55450

Truy cập trực tuyến

6
Taiwanese Investment in Vietnam: Current Development and Issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwanese Investment in Vietnam: Current Development and Issues

Nguyen Hong Son; Nguyen Thi Minh Phuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61875

Truy cập trực tuyến

7
台灣原住民族文學史綱 . 第2輯
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

台灣原住民族文學史綱 . 第2輯

巴蘇亞

台北市 : 里仁出書局, 2009. - (398.2095124 BA 2009) - ISBN9789866923814;ISBN9789866923821;ISBN9866923819

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Social community identity formation of vietnamese immigrant women in taiwan and australia : a comparative study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social community identity formation of vietnamese immigrant women in taiwan and australia : a comparative study

Annie, Yuan Cih Wu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20868

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Death at the opposite ends of the Eurasian continent mortality trends in Taiwan and the Netherlands 1850 1945

Aksant; 2011 - (304.64)

Truy cập trực tuyến

10
米穀流通與臺灣社會, 1895-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

米穀流通與臺灣社會, 1895-1945

李 力庸著

台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民國98 [2009] - (381 LY 2009) - ISBN9789866913723;ISBN9866913724

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
臺灣新文化運動的第一類接觸 : 海運的立體新世界
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

臺灣新文化運動的第一類接觸 : 海運的立體新世界

黃 信彰; 黃信彰

臺北市 : 北市文獻會, 民 96 [2007] - (387.2 HOA 2007) - ISBN9789860103311;ISBN9860103313

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
美中台關係總體檢 : 《台灣關係法》30年
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

美中台關係總體檢 : 《台灣關係法》30年

林正義; 林碧炤

台北市 : 巨流圖書股份有限公司, 2009. - (327.730512 QUA 2009) - ISBN9577323375;ISBN9789577323378

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
臺灣新石器時代墾丁寮遺址墓葬硏究報告 = Studies on grave & burial data of Ken-ting-liao, a neolithic site at southern end of Taiwan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

臺灣新石器時代墾丁寮遺址墓葬硏究報告 = Studies on grave & burial data of Ken-ting-liao, a neolithic site at southern end of Taiwan

连 照美

臺北市 : 臺大出版中心, 2007. - (930.1 LIE 2007) - ISBN9789860091922

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
From opposition to power : Taiwan's Democratic Progressive Party.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From opposition to power : Taiwan's Democratic Progressive Party.

Rigger Shelley

Boulder, : L. Rienner Publishers, 2001. - (324.25 RIG 2001) - ISBN1555879691 (hc : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardization of "In-House fatty meal" methodology for cholescintigraphy.(Original Article)(Clinical report)

Jain, Avani ; Simon, Shelley ; Muthukrishnan, Indirani ; Mohan, A. ; Balsubramaniam, Ramakrishnan

Indian Journal of Nuclear Medicine, Oct-Dec, 2015, Vol.30(4), p.303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0972-3919

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serum sickness

Ko, Jui-Hung ; Chung, Wen-Hung

The Lancet, Jan 19, 2013, Vol.381(9862), p.e1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isotropic events observed with a borehole array in the Chelungpu fault zone, Taiwan.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Ma, Kuo - Fong ; Lin, Yen - Yu ; Lee, Shiann - Jong ; Mori, Jim ; Brodsky, Emily E.

Science, July 27, 2012, Vol.337(6093), p.459(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical response to 2016 earthquake in Taiwan

Lin, Chih - Hao ; Chang, Wei - Hung ; Wu, Chen - Long ; Pan, Shih - Tien ; Chi, Chih - Hsien

The Lancet, July 9, 2016, Vol.388(10040), p.129(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30978-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital game-based second-language vocabulary learning and conditions of research designs: A meta-analysis study.(Report)

Tsai, Yu-Ling ; Tsai, Chin-Chung

Computers & Education, 2018, Vol.125, p.345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2018.06.020

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idol attachment and human brand loyalty.(Report)

Yu-An Huang ; Lin, Chad ; Phau, Ian

European Journal of Marketing, 2015, Vol.49(7-8), pp.1234-1255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 425.734  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (171)
 2. 1958đến1972  (382)
 3. 1973đến1987  (2.082)
 4. 1988đến2003  (13.581)
 5. Sau 2003  (409.100)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (414.778)
 2. Chinese  (1.601)
 3. French  (770)
 4. Japanese  (435)
 5. German  (205)
 6. Spanish  (107)
 7. Portuguese  (59)
 8. Undetermined  (40)
 9. Korean  (37)
 10. Czech  (31)
 11. Italian  (13)
 12. Russian  (11)
 13. Turkish  (11)
 14. Dutch  (9)
 15. Hungarian  (3)
 16. Malay  (3)
 17. Slovak  (2)
 18. Polish  (2)
 19. Thai  (2)
 20. Lithuanian  (1)
 21. Norwegian  (1)
 22. Arabic  (1)
 23. Romanian  (1)
 24. Persian  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lin, Ch
 2. Hsueh, Po-Ren
 3. Chou, Pesus
 4. Lin, Ching-Heng
 5. Chen, Chien-Jen

theo chủ đề:

 1. Taiwan
 2. China
 3. Vietnam
 4. Humans
 5. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...