skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam thời kỳ đổi mới : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01

Nguyễn Thị Phương Thanh; Nguyễn Thế Kỷ người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (070.17 NG-T 2011)

Truy cập trực tuyến

2
Giới hạn của tự do báo chí trong pháp luật một số nước và pháp luật Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giới hạn của tự do báo chí trong pháp luật một số nước và pháp luật Việt Nam

Trần, Thị Loan; Phạm, Hồng Thái; ĐHQGHN - Khoa Luật

Trần, T. L. (2019). Giới hạn của tự do báo chí trong pháp luật một số nước và pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 838010107; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74401; TR-L

Truy cập trực tuyến

3
Vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam thời kỳ đổi mới
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

Nguyễn, Thị Phương Thanh; Nguyễn, Thế Kỷ; ĐHQGHN - Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị

Nguyễn, T. P. T. (2011). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 603201; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74322; NG-T

Truy cập trực tuyến

4
Freedom of the press
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom of the press

Hebert David L

Detroit : Greenhaven Press, c2005 - (342.7308 FRE 2005) - ISBN0737720476

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Shooting the messenger : criminalising journalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shooting the messenger : criminalising journalism

Fowler Andrew

London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2018. - (323.445 FOW 2018) - ISBN9781138296602 (hardcover);ISBN9781138296619 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Losing control freedom of the press in Asia

ANU E Press; 2013 - (323.445095)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...