skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.780.115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jason Lee Vol electronic resource Nazism and Neo Nazism in Film and Media

Lee Jason

Amsterdam University Press; 2018

Truy cập trực tuyến

2
Language as a means and object of area studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language as a means and object of area studies

Trinh, Cam Lan

Trinh, C. L. (2007). Language as a means and object of area studies. VNU Journal of Science, Social Sciences and Humanities 23, No.5E, 1-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57497

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internationalisation Studies

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Victory has a thousand fathers sources of success in counterinsurgency

Paul Christopher; Clarke Colin P; Grill Beth

RAND Corporation; 2010 - (355.0218)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The UN's Role in Nation Building From the Congo to Iraq

Dobbins James; Jones Seth G; Crane Keith

Rand Corp; 2001 - (341.584)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

If I say if the poems and short stories of Boris Vian

Vian Boris 1920 1959; Rolls Alistair 1971; West Sooby John; Fornasiero Jean

University of Adelaide Press; 2014

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How insurgencies end

Connable Ben; Libicki Martin C

RAND; 2009 - (355.0218)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of GLBT family studies

ISSN1550-428X

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nivedini

ISSN1391-0027

Truy cập trực tuyến

10
Approaches to american studies - some issues to be raised
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to american studies - some issues to be raised

Vu Duong Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58591

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiology Case Review Series Interventional Radiology

Tam Matthew D Wang Weiping

McGraw Hill; 2014 - (617.05)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel A country study

U S Government Printing Office; 1990 - (950)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraq A country study

U S Government Printing Office; 1990 - (955)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan A country study

U S Government Printing Office; 1992 - (952)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran A country study

U S Government Printing Office; 2008 - (955)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany A country study

U S Government Printing Office; 1996 - (943)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

El Salvador A country study

U S Government Printing Office; 1990 - (972.84)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia A country study

U S Government Printing Office; 2011 - (959.8)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algeria A country study

U S Government Printing Office; 1994 - (965)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Germany A country study

U S Government Printing Office; 1988 - (943.1087)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 3.780.115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.173.810)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.935.590)
 3. Trong mục lục thư viện (290)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (25.042)
 2. 1957đến1972  (55.237)
 3. 1973đến1988  (281.184)
 4. 1989đến2005  (867.675)
 5. Sau 2005  (2.532.363)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Case Studies  (404.125)
 2. Humans  (318.145)
 3. Engineering  (250.080)
 4. Medicine  (248.874)
 5. Female  (210.856)
 6. Male  (171.848)
 7. Adult  (131.954)
 8. Social Sciences  (121.831)
 9. Sociology  (113.498)
 10. Research  (96.501)
 11. Environmental Sciences  (77.654)
 12. Animals  (65.597)
 13. Law  (59.432)
 14. Risk Factors  (52.136)
 15. Prevalence Studies (Epidemiology)  (51.443)
 16. Life Sciences  (37.240)
 17. Prevalence  (22.185)
 18. Cultural studies  (21.935)
 19. Abridged  (18.950)
 20. Business Administration  (18.758)
 21. Obesity  (18.525)
 22. Arts and Humanities  (9.859)
 23. Glucose  (8.889)
 24. Earth Sciences  (8.033)
 25. Health Sciences  (7.209)
 26. Insulin  (6.801)
 27. Insulin Resistance  (4.269)
 28. Business, Economy and Management  (1.058)
 29. Insulin-Secreting Cells  (321)
 30. Islet Studies  (179)
 31. Country studies  (176)
 32. Mathematical Sciences  (53)
 33. Mỹ  (26)
 34. Quản lý điều hành  (16)
 35. Xã hội học  (15)
 36. Counterinsurgency Case studies  (8)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.438.229)
 2. French  (63.762)
 3. Spanish  (34.870)
 4. Portuguese  (31.204)
 5. German  (28.872)
 6. Polish  (22.188)
 7. Russian  (11.282)
 8. Chinese  (7.493)
 9. Turkish  (6.659)
 10. Romanian  (6.399)
 11. Japanese  (5.365)
 12. Korean  (4.682)
 13. Czech  (4.363)
 14. Danish  (3.798)
 15. Hungarian  (3.688)
 16. Norwegian  (3.448)
 17. Undetermined  (3.152)
 18. Italian  (2.850)
 19. Bulgarian  (2.741)
 20. Ukrainian  (1.763)
 21. Serbo-Croatian  (1.630)
 22. Lithuanian  (1.418)
 23. Dutch  (1.058)
 24. Catalan  (801)
 25. Slovak  (756)
 26. Arabic  (639)
 27. Albanian  (345)
 28. Indonesian  (308)
 29. Macedonian  (253)
 30. Persian  (247)
 31. Estonian  (148)
 32. Finnish  (130)
 33. Malay  (55)
 34. Greek  (52)
 35. Thai  (43)
 36. Icelandic  (39)
 37. Hebrew  (31)
 38. Romany  (29)
 39. Hindi  (27)
 40. Vietnamese  (17)
 41. Bengali  (16)
 42. Maori  (7)
 43. Gujarati  (6)
 44. Tibetan  (5)
 45. Armenian  (5)
 46. Tagalog  (5)
 47. Georgian  (4)
 48. Malayalam  (3)
 49. Amharic  (2)
 50. Yiddish  (2)
 51. Panjabi  (1)
 52. Burmese  (1)
 53. Basque  (1)
 54. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gino, Francesca
 2. Li, Zhao
 3. Sun, Yingxian
 4. Guo, Xiaofan
 5. Yu, Shasha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...