skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.743.676  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Language as a means and object of area studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language as a means and object of area studies

Trinh, Cam Lan

Trinh, C. L. (2007). Language as a means and object of area studies. VNU Journal of Science, Social Sciences and Humanities 23, No.5E, 1-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57497

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internationalisation Studies

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of GLBT family studies

ISSN1550-428X

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nivedini

ISSN1391-0027

Truy cập trực tuyến

5
Approaches to american studies - some issues to be raised
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to american studies - some issues to be raised

Vu Duong Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58591

Truy cập trực tuyến

6
Macroeconomic patterns and stories : a guide for MBAs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macroeconomic patterns and stories : a guide for MBAs

Leamer, Edward E.

9783540463894; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31684

Truy cập trực tuyến

7
Organizational behavior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational behavior

Schermerhorn John R.; Hunt James G; Osborn Richard N

[London] : John Wiley & Sons 2002 - ISBN0471228192;ISBN0471420638

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ukrainian weekly

ISSN0273-9348

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studium Integrale Journal : die evolutionskritische Zeitschrift

ISSN0948-6135

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philadelphia gay news

ISSN0742-5155

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcontinentales

ISSN1950-1684

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The electronic journal of human sexuality

ISSN1545-5556

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Studies

ISSN1583-980X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Population Ageing

ISSN1874-7884

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergency medicine

Toy Eugene C; Simon Barry C; Takenaka Katrin Y; Liu Terrence H; Rosh Adam J

New York McGraw Hill Education; 2017 - (616.025076 TOY 2017)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal medicine

Toy Eugene C; Patlan John T

New York McGraw Hill Medical; 2013 - (616 TOY 2013)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran A country study

U S Government Printing Office; 2008 - (955)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belarus and Moldova Country studies

U S Government Printing Office; 1995 - (947.65)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethiopia A country study

U S Government Printing Office; 1993 - (963)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil A country study

U S Government Printing Office; 1998 - (981.064)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.743.676  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.014.970)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.985.583)
 3. Trong mục lục thư viện (293)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (266.111)
 2. 1957đến1972  (180.890)
 3. 1973đến1988  (508.251)
 4. 1989đến2005  (1.187.949)
 5. Sau 2005  (2.583.125)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Humans  (408.123)
 2. Case Studies  (373.563)
 3. Medicine  (321.091)
 4. Engineering  (264.977)
 5. Female  (258.692)
 6. Male  (238.314)
 7. Adult  (153.661)
 8. Sociology  (145.744)
 9. Middle Aged  (126.912)
 10. Social Sciences  (123.011)
 11. Law  (112.334)
 12. Animals  (111.508)
 13. Environmental Sciences  (100.526)
 14. Prevalence Studies (Epidemiology)  (50.652)
 15. Life Sciences  (44.502)
 16. Abridged  (44.165)
 17. Prevalence  (31.652)
 18. Strategic planning  (27.469)
 19. Obesity  (21.165)
 20. Mice  (19.638)
 21. Business Administration  (18.171)
 22. Glucose  (10.469)
 23. Arts and Humanities  (10.125)
 24. Earth sciences  (10.076)
 25. Health Sciences  (9.632)
 26. Insulin  (7.977)
 27. Insulin Resistance  (4.921)
 28. Business, Economy and Management  (1.060)
 29. Insulin-Secreting Cells  (384)
 30. Islet Studies  (169)
 31. Country studies  (162)
 32. Mathematical Sciences  (44)
 33. Mỹ  (27)
 34. Agriculture Sciences  (22)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.402.443)
 2. French  (55.957)
 3. Portuguese  (42.318)
 4. Spanish  (35.834)
 5. Undetermined  (29.025)
 6. German  (28.960)
 7. Polish  (12.576)
 8. Russian  (9.177)
 9. Chinese  (7.433)
 10. Korean  (6.708)
 11. Japanese  (5.247)
 12. Turkish  (4.999)
 13. Romanian  (4.184)
 14. Danish  (3.697)
 15. Norwegian  (3.069)
 16. Czech  (3.042)
 17. Italian  (2.676)
 18. Hungarian  (2.300)
 19. Bulgarian  (1.960)
 20. Lithuanian  (1.362)
 21. Serbo-Croatian  (1.312)
 22. Ukrainian  (1.256)
 23. Dutch  (888)
 24. Catalan  (743)
 25. Slovak  (658)
 26. Arabic  (570)
 27. Indonesian  (268)
 28. Albanian  (257)
 29. Persian  (231)
 30. Estonian  (143)
 31. Finnish  (132)
 32. Macedonian  (89)
 33. Greek  (52)
 34. Thai  (42)
 35. Malay  (38)
 36. Icelandic  (38)
 37. Hebrew  (32)
 38. Romany  (28)
 39. Hindi  (24)
 40. Vietnamese  (17)
 41. Bengali  (15)
 42. Maori  (8)
 43. Gujarati  (6)
 44. Tibetan  (5)
 45. Armenian  (5)
 46. Georgian  (4)
 47. Malayalam  (3)
 48. Tagalog  (3)
 49. Amharic  (2)
 50. Welsh  (1)
 51. Panjabi  (1)
 52. Burmese  (1)
 53. Yiddish  (1)
 54. Basque  (1)
 55. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Gino, Francesca
 3. Berger, Joel
 4. Li, Zhao
 5. Sun, Yingxian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...