skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contribution of Earthquake-Resistant Design for Reinforced Concrete Buildings when Coping with External Explosions

Drakatos, Ioannis-Sokratis ; Dritsos, Stephanos E

Journal of Earthquake Engineering, 19 May 2014, Vol.18(4), pp.502-527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-2469 ; E-ISSN: 1559-808X ; DOI: 10.1080/13632469.2013.872061

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of loads carried by polypropylene ankle–foot orthoses: A preliminary study

Papi, Enrica ; Maclean, John ; Bowers, Roy J ; Solomonidis, Stephanos E

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine, January 2015, Vol.229(1), pp.40-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-4119 ; E-ISSN: 2041-3033 ; DOI: 10.1177/0954411914566630

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Seismic strengthening of columns by adding new concrete
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seismic strengthening of columns by adding new concrete

Dritsos, Stephanos E.

Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, 06/30/2007, Vol.40(2), pp.49-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1174-9857 ; E-ISSN: 2324-1543 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5459/bnzsee.40.2.49-68

Toàn văn không sẵn có

4
Interface treatment in shotcrete jacketing of reinforced concrete columns to improve seismic performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface treatment in shotcrete jacketing of reinforced concrete columns to improve seismic performance

Vandoros, Konstantinos G. ; Dritsos, Stephanos E.

Structural Engineering and Mechanics, 05/10/2006, Vol.23(1), pp.43-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4568 ; DOI: http://dx.doi.org/10.12989/sem.2006.23.1.043

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anatomika tina semeia ton hopoion he gnosis einai aparaitetos pros apophygen diagnostikon planon.
Anatomic landmarks in correct diagnosis

Athanasopoulos, P ; Stephanos, E

Odontostomatologike proodos, 1972, Vol.26(5), pp.274-90

ISSN: 0029-8506 ; PMID: 4633825 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Greek  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dritsos, Stephanos E
 2. Dritsos, S.E.
 3. Dritsos, Stephanos
 4. Athanasopoulos, P
 5. Solomonidis, S.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...