skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Viscosity on the Development of the Magnetorotational Instability in a Ring Channel

Chechetkin, V. ; Sychugov, K. ; Lugovsky, A. ; Pastuhov, A.

Mathematical Models and Computer Simulations, 2018, Vol.10(6), pp.721-729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2070-0482 ; E-ISSN: 2070-0490 ; DOI: 10.1134/S2070048218060030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical model for the development of magnetorotational instability in an annular channel

Sychugov, K. ; Lugovsky, A. ; Muhin, I. ; Pastuhov, A. ; Chechetkin, V.

Mathematical Models and Computer Simulations, 2015, Vol.7(6), pp.551-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2070-0482 ; E-ISSN: 2070-0490 ; DOI: 10.1134/S2070048215060095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The next 700 CPU power models

Colmant, Maxime ; Rouvoy, Romain ; Kurpicz, Mascha ; Sobe, Anita ; Felber, Pascal ; Seinturier, Lionel

The Journal of Systems & Software, October 2018, Vol.144, pp.382-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2018.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ferramenta computacional para avaliação de kerma no ar em aplicações de radioproteção em áreas de internação de pacientes: proposição de um método simples para avaliação experimental

Hoff, Gabriela ; Andrade, José Rodrigo Mendes ; Fischer, Andréia Caroline Fischer Da Silveira ; Bacelar, Alexandre

Radiologia Brasileira, 01 April 2012, Vol.45(2), pp.71-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-7099 ; E-ISSN: 1678-7099 ; DOI: 10.1590/S0100-39842012000200003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowering Students to Create Better Virtual Reality Applications: A Longitudinal Study of a VR Capstone Course

Takala, Tuukka M ; Malmi, Lauri ; Pugliese, Roberto ; Takala, Tapio

Informatics in Education - An International Journal, 2016, Vol.15(2), pp.287-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1648-5831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software toolkit for evaluating infrared imaging seeker

Degache, M.A.C.

2011

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction of infrared countermeasures in closed-loop simulations

Degache, M.A.C. ; Schleijpen, H.M.A.

2012

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IGSTK: a software toolkit for image-guided surgery applications

Cleary, Kevin ; Ibanez, Luis ; Ranjan, Sohan ; Blake, Brian

International Congress Series, 2004, Vol.1268, pp.473-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0531-5131 ; E-ISSN: 1873-6157 ; DOI: 10.1016/j.ics.2004.03.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TAC paradigm: specifying tangible user interfaces

Shaer, Orit ; Leland, Nancy ; Calvillo-Gamez, Eduardo ; Jacob, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2004, Vol.8(5), pp.359-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-004-0298-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Research in Automating Weather Templating Procedures for Aerial Intelligence Preparation of the Battlefield (AIPB)
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research in Automating Weather Templating Procedures for Aerial Intelligence Preparation of the Battlefield (AIPB)

Pfeiffer, Heather D; NEW Mexico State Univ LAS Cruces (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2010  (2)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chechetkin, V. M.
 2. Sychugov, K. R.
 3. Lugovsky, A. Yu.
 4. Ranjan, Sohan
 5. Takala, Tapio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...