skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 140.464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Industry Report

ISSN1042-7252

Truy cập trực tuyến

2
Principles and Practice of Constraint Programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and Practice of Constraint Programming

Stuckey, Peter J.

978-3-540-85957-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25836

Truy cập trực tuyến

3
Rationale-Based Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationale-Based Software Engineering

Burge, Janet E.; Carroll, John M.; McCall, Raymond; Mistrík, Ivan

978-3-540-77582-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26719

Truy cập trực tuyến

4
Formal Methods and Testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods and Testing

Hierons, Robert M.; Bowen, Jonathan P.; Harman, Mark

978-3-540-78916-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26353

Truy cập trực tuyến

5
Ajax in Oracle JDeveloper
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ajax in Oracle JDeveloper

Vohra, Deepak

978-3-540-77595-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26083

Truy cập trực tuyến

6
Formal Methods and Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods and Software Engineering

Liu, Shaoying; Maibaum, Tom; Araki, Keijiro

978-3-540-88193-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26352

Truy cập trực tuyến

7
Formal Methods for Components and Objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods for Components and Objects

Bonsangue, Marcello M.; Graf, Susanne; de Roever, Willem-Paul

978-3-540-92187-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26363

Truy cập trực tuyến

8
Learning and Intelligent Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning and Intelligent Optimization

Maniezzo, Vittorio; Battiti, Roberto; Watson, Jean-Paul

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25600

Truy cập trực tuyến

9
Formal Methods for Computational Systems Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods for Computational Systems Biology

Bernardo, Marco; Degano, Pierpaolo; Zavattaro, Gianluigi

978-3-540-68892-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26370

Truy cập trực tuyến

10
Automatic Program Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic Program Development

Danvy, O.; Henglein, F.; Mairson, H.; Pettorossi, A.

978-1-4020-6584-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26199

Truy cập trực tuyến

11
Automata, Languages and Programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automata, Languages and Programming

Aceto, L.; Damgaard, I.; Goldberg, L.A.; Halldórsson, M.M.; Ingolfsdottir, A.; Walukiewicz, I.

978-3-540-70582-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26150

Truy cập trực tuyến

12
Mathematical Foundations of Computer Science 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical Foundations of Computer Science 2008

Ochmanski, Edward; Tyszkiewicz, Jerzy

978-3-540-85237-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26140

Truy cập trực tuyến

13
Temporal Logic and State Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal Logic and State Systems

Kröger, Fred; Merz,Stephan

978-3-540-67401-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26634

Truy cập trực tuyến

14
Object-Oriented Technology. ECOOP 2007 Workshop Reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-Oriented Technology. ECOOP 2007 Workshop Reader

Cebulla, Michael

978-3-540-78195-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27375; http://doi.org/10.1007/978-3-540-78195-0

Truy cập trực tuyến

15
Programming Languages and Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Languages and Systems

Lee, Kent D.

978-0-387-79421-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26424

Truy cập trực tuyến

16
Algorithms and Architectures for Parallel Processing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithms and Architectures for Parallel Processing

Bourgeois, Anu G.; Zheng, Si Quing

978-3-540-69500-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26082

Truy cập trực tuyến

17
Approximation and Online Algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approximation and Online Algorithms

Kaklamanis, Christos; Skutella, Martin

978-3-540-77917-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26066

Truy cập trực tuyến

18
Agent-Oriented Information Systems IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent-Oriented Information Systems IV

Kolp, M.; Henderson-Sellers, B.; Mouratidis, H.; Garcia, A.; Ghose, A.; Bresciani, P.

978-3-540-77989-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26084

Truy cập trực tuyến

19
High Performance Computing - HiPC 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Performance Computing - HiPC 2008

Sadayappan, P.; Parashar, M.; Badrinath, R.; Prasanna, V.K.

978-3-540-89893-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26644

Truy cập trực tuyến

20
Hybrid Learning and Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Learning and Education

Fong, Joseph; Kwan, Reggie; LeeWang, Fu

978-3-540-85169-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26667

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 140.464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (24)
 2. 1972đến1983  (567)
 3. 1984đến1995  (13.594)
 4. 1996đến2008  (55.500)
 5. Sau 2008  (68.972)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (117.826)
 2. German  (2.442)
 3. French  (1.481)
 4. Portuguese  (909)
 5. Spanish  (271)
 6. Chinese  (80)
 7. Japanese  (69)
 8. Korean  (52)
 9. Czech  (10)
 10. Russian  (9)
 11. Norwegian  (6)
 12. Italian  (2)
 13. Romanian  (2)
 14. Slovak  (1)
 15. Hungarian  (1)
 16. Arabic  (1)
 17. Polish  (1)
 18. Turkish  (1)
 19. Dutch  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rumpe, Bernhard
 2. Jézéquel, Jean-Marc
 3. Baudry, Benoit
 4. Monperrus, Martin
 5. Barais, Olivier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...