skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.594.259  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding XML A Software Development Approach

Hassani Hossein

Bookboon; 2015 - (005.3)

Truy cập trực tuyến

2
Runtime Verification. 8th International Workshop, RV 2008, Budapest, Hungary, March 30, 2008. Selected papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Runtime Verification. 8th International Workshop, RV 2008, Budapest, Hungary, March 30, 2008. Selected papers

Leucker, Martin

9783540892465; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29283

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Industry Report

ISSN1042-7252

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> student edition of minitab : Statistical software adapted for education

Schaefer R.L.; Farber E

Cali. : Addison - Wesley Pub. Com. INC , 1991 - (519.5 SCH 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Heat Exchangers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Heat Exchangers

Thirumaleshwar, M.

1st edition; 9788740305784; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21792

Truy cập trực tuyến

6
Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Conduction: Part I: Fourier'x Law, 1D steady conduction with no heat generation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Conduction: Part I: Fourier'x Law, 1D steady conduction with no heat generation

Thirumaleshwar, M.

1st edition; 9788740305418; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21805

Truy cập trực tuyến

7
An experience in developing embedded software using JNI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experience in developing embedded software using JNI

Nguyen, Thi Thu Trang; Tran, Canh Toan; Nguyen, Manh Tuan; Cao, Tuan Dung; Aoshima, Takenobu

p. 133-146; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4693

Truy cập trực tuyến

8
An overview on Vietnam software outsourcing in the international market
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview on Vietnam software outsourcing in the international market

Bui, Thi Thanh Huyen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12966

Truy cập trực tuyến

9
UML design verification based on model checking techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UML design verification based on model checking techniques

Kishi, Tomoji

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14460

Truy cập trực tuyến

10
Learning and Intelligent Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning and Intelligent Optimization

Maniezzo, Vittorio; Battiti, Roberto; Watson, Jean-Paul

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25600

Truy cập trực tuyến

11
Automatic Program Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic Program Development

Danvy, O.; Henglein, F.; Mairson, H.; Pettorossi, A.

978-1-4020-6584-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26199

Truy cập trực tuyến

12
Rationale-Based Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationale-Based Software Engineering

Burge, Janet E.; Carroll, John M.; McCall, Raymond; Mistrík, Ivan

978-3-540-77582-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26719

Truy cập trực tuyến

13
Principles and Practice of Constraint Programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and Practice of Constraint Programming

Stuckey, Peter J.

978-3-540-85957-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25836

Truy cập trực tuyến

14
Formal Methods for Components and Objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods for Components and Objects

Bonsangue, Marcello M.; Graf, Susanne; de Roever, Willem-Paul

978-3-540-92187-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26363

Truy cập trực tuyến

15
Formal Methods and Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods and Software Engineering

Liu, Shaoying; Maibaum, Tom; Araki, Keijiro

978-3-540-88193-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26352

Truy cập trực tuyến

16
Formal Methods and Testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods and Testing

Hierons, Robert M.; Bowen, Jonathan P.; Harman, Mark

978-3-540-78916-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26353

Truy cập trực tuyến

17
Formal Methods for Computational Systems Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods for Computational Systems Biology

Bernardo, Marco; Degano, Pierpaolo; Zavattaro, Gianluigi

978-3-540-68892-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26370

Truy cập trực tuyến

18
Mathematics of Program Construction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematics of Program Construction

Audebaud, Philippe; Paulin-Mohring, Christine

978-3-540-70593-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26149

Truy cập trực tuyến

19
Approximation and Online Algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approximation and Online Algorithms

Kaklamanis, Christos; Skutella, Martin

978-3-540-77917-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26066

Truy cập trực tuyến

20
Temporal Logic and State Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal Logic and State Systems

Kröger, Fred; Merz,Stephan

978-3-540-67401-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26634

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 6.594.259  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (304)
 2. 1960đến1974  (8.581)
 3. 1975đến1989  (230.142)
 4. 1990đến2005  (2.110.150)
 5. Sau 2005  (4.238.727)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.308.950)
 2. German  (20.480)
 3. French  (14.149)
 4. Spanish  (13.016)
 5. Portuguese  (5.166)
 6. Chinese  (2.975)
 7. Korean  (2.529)
 8. Japanese  (2.250)
 9. Italian  (1.663)
 10. Russian  (997)
 11. Czech  (669)
 12. Undetermined  (545)
 13. Norwegian  (260)
 14. Polish  (253)
 15. Turkish  (159)
 16. Danish  (155)
 17. Dutch  (134)
 18. Arabic  (133)
 19. Persian  (112)
 20. Slovak  (85)
 21. Thai  (83)
 22. Romanian  (74)
 23. Lithuanian  (70)
 24. Hungarian  (49)
 25. Ukrainian  (19)
 26. Finnish  (12)
 27. Icelandic  (11)
 28. Vietnamese  (10)
 29. Greek  (9)
 30. Serbo-Croatian  (4)
 31. Basque  (3)
 32. Hebrew  (2)
 33. Malay  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Stamelos, Ioannis
 3. Armour, Phillip G.
 4. Bowen, Jonathan P.
 5. Ampatzoglou, Apostolos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...