skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Economic Analysis of the Financial Records of al Qa'ida in Iraq

Bahney Benjamin

RAND Corporation; 2010 - (363.32509567)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the gap prototype tools to support local disaster preparedness planning and collaboration

Santa Monica Calif RAND; 2012 - (363.3480973223)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aptitude for Destruction Volume 2 Case Studies of Organizational Learning in Five Terrorist Groups

Jackson Brian A; Baker John C; Chalk Peter

RAND Corporation; 2005 - (303.6)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The long shadow of 9 11 America's response to terrorism

RAND; 2011 - (363.32516097)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...