skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 420.402  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Policy in a Changing Society

Maurice Mullard; Paul Spicker

Routledge; 1998 - (361.25)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Policy in Developing Countries

Livingstone Arthur Stanley

H Routledge; 2013 - (361.6)

Truy cập trực tuyến

3
Chính sách xã hội : sách chuyên khảo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách xã hội : sách chuyên khảo

Lê Ngọc Hùng

Hà Nội : Nxb. Thế giới , 2017 - (361.61 LE-H 2017) - ISBN9786047732487

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social policy for development

Hall Anthony L; Midgley James

London Thousand Oaks Calif; 2004 - (361.61 HAL 2004)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community based interventions philosophy and action

Murphy John W

Springer; 2014 - (361.32)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The double crisis of the welfare state and what we can do about it

Gooby Peter Taylor

Palgrave Macmillan; 2013 - (361.65)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình nhập môn công tác xã hội

Mai Thị Kim Thanh

H. : GDVN , 2011 - (361.3 MA-T 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Essentials of pharmacy management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of pharmacy management

Tootelian Dennis H.; Wertheimer Albert l; Mikhailitchenko Andrey

London ; Royal Pharmaceutical Society of great Britain, c2012 - (362.1 TOO 2012) - ISBN9780857110183

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình công tác xã hội đại cương

Nguyễn Hồi Loan; Nguyễn Thị Kim Thoa

H. : ĐHQGHN, 2015 - (361.3 GIA 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Social Work Practice in the Addictions [electronic resource] / edited by Michael G. Vaughn, Brian E. Perron.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Work Practice in the Addictions [electronic resource] / edited by Michael G. Vaughn, Brian E. Perron.

Vaughn, Michael G.; Perron, Brian E.

9781461453574; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53762

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình công tác xã hội đại cương

H ĐHQGHN; 2015 - (361.3)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Football Championship Mega Event and Vanity Fair

Palgrave Macmillan; 2015 - (796.334094)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The welfare state as crisis manager  explaining the diversity of policy responses to economic crisis

Starke Peter

Palgrave Macmillan; 2013 - (303.372)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transitions of Aging

Arora Suchit

Springer; 2015 - (305.26)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking education for social cohesion  international case studies

Palgrave Macmillan; 2012 - (370.117)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture��and��the��Politics��of��Welfare�� ��Exploring��Societal��Values��and��Social Choices

Hudson John; Jo Nam Kyoung; Keung Antonia

Palgrave Macmillan; 2015 - (362.0425)

Truy cập trực tuyến

17
In pursuit : of happiness and good government
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In pursuit : of happiness and good government

Murray Charles A.

San Francisco, CA : ICS Press, c1994 - (361.6 MUR 1994) - ISBN1558152970 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social policy for social work placing social work in its wider context

Green Lorraine; Clarke Karen

Cambridge UK Malden MA Polity press; 2016

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách Thương binh - Liệt sĩ và người có công : thời kỳ 1964-1980. Tập 3

Trịnh Tuấn Ngọc biên tập

H. : Bộ LĐTB&XH, 1997 - (362.86 CHI(3) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách thương binh-liệt sĩ và người có công

Trịnh Tuấn Ngọc biên tập

H. : Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 1997 - (362.86 CHI 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 420.402  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (545)
 2. 1958đến1972  (1.252)
 3. 1973đến1987  (42.173)
 4. 1988đến2003  (186.794)
 5. Sau 2003  (189.113)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (273.034)
 2. French  (2.664)
 3. Spanish  (2.651)
 4. German  (2.539)
 5. Portuguese  (1.308)
 6. Polish  (411)
 7. Chinese  (333)
 8. Russian  (332)
 9. Dutch  (314)
 10. Czech  (314)
 11. Italian  (307)
 12. Lithuanian  (246)
 13. Danish  (226)
 14. Korean  (195)
 15. Greek  (189)
 16. Finnish  (168)
 17. Romanian  (165)
 18. Hungarian  (149)
 19. Slovak  (137)
 20. Japanese  (113)
 21. Turkish  (82)
 22. Vietnamese  (29)
 23. Ukrainian  (19)
 24. Norwegian  (18)
 25. Macedonian  (13)
 26. Hindi  (12)
 27. Arabic  (12)
 28. Thai  (12)
 29. Albanian  (6)
 30. Serbo-Croatian  (5)
 31. Icelandic  (5)
 32. Bengali  (5)
 33. Malay  (4)
 34. Malayalam  (3)
 35. Gujarati  (2)
 36. Persian  (2)
 37. Hebrew  (2)
 38. Maori  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Garfinkel, Irwin
 2. Goldman, Dana
 3. Rosenbaum, Sara
 4. Waldfogel, Jane
 5. Baicker, Katherine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...