skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 19.302  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leisure and the motive to volunteer theories of serious casual and project based leisure

Stebbins Robert A

Palgrave Macmillan; 2015 - (302.14)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of communication and social interaction skills

L Erlbaum Associates; 2003 - (302)

Truy cập trực tuyến

3
Fundamentals of human communication : social science in everyday life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of human communication : social science in everyday life

DeFleur Margaret H; Kearney Patricia; Plax Timothy G; DeFleur Melvin L

New York, NY : McGraw-Hill Companies, Inc., [2014] - (302.2 FUN 2014) - ISBN9780078036897 (pbk. : acid-free paper);ISBN0078036895 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A practical guide to social interaction research in autism spectrum disorders

SpringerPalgrave Macmillan UK; 2017 - (616.85882)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mediatized worlds culture and society in a media age

Palgrave Macmillan; 2014 - (302.23)

Truy cập trực tuyến

6
Social interaction : readings in sociology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social interaction : readings in sociology

Clark Candace; Robboy Howard

New York : St. Martin's Press, c1988 - (301 SOC 1988) - ISBN0312733011 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giao tiếp có hiệu quả nhất

Gang Wang; Phan Hà Sơn người dịch

H. : Nxb.Hà nội, 2004 - (302.4 GAN 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The “sacred face”: What directs Vietnamese people in interacting with others in everyday life
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The “sacred face”: What directs Vietnamese people in interacting with others in everyday life

Nguyen, Trung Kien

Nguyen, T. K. (2015). The “sacred face”: What directs Vietnamese people in interacting with others in everyday life. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 1, No 3 (2015) 246-259; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64727

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing relational sociology ontological and theoretical issues

Palgrave Macmillan; 2013 - (301 CON 2013)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching and Learning in Maths Classrooms Emerging Themes in Affect related Research Teachers’ Beliefs Students’ Engagement and Social Interaction

Springer; 2017 - (372.7)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Methods with Children and Young People  Academics and VisualIndustries in Dialogue

Palgrave Macmillan; 2015 - (371.3395)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seriousness��and��Women's��Roller��Derby�� Gender Organization ��and Ambivalence

Breeze Maddie

Palgrave Macmillan; 2015 - (796.21082)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children  morality and society

Frankel Sam

Palgrave Macmillan; 2012 - (170.83)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambivalent encounters childhood tourism and social change in Banaras India

Huberman Jennifer

Rutgers University Press; 2012 - (331.318)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connected & disconnected in Viet Nam remaking social relations in a post socialist natio

ANU Press; 2016 - (959.7044)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mastering communication

Gouran Dennis S.; Doelger Joel A; Wiethoff William E.

Boston : Allyn and Bacon, c1994. - (302.2 GOU 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Introdution to collective behavior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introdution to collective behavior

Miller D.L.

Illinois : Waveland press, Inc., 1985 - (302.3 MIL 1985) - ISBN0534044042

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity and control : a structural theory of social action

White Harrison C.

New Jersey : Princeton University Press, 1992 - (303.3 WHI 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giao tiếp thông minh và tài ứng xử

Đào Bằng; Khuất Quảng Hỉ; Nguyễn Quốc Bảo Người dịch; Tạ Ngọc Ái Người dịch; Đặng Hưng Kỳ Người dịch

H. : VHTT, 2002 - (302.2 ĐA-B 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giao tiếp thông minh và tài ứng xử

Tạ Ngọc Ái

H. : TĐBK, 2007 - (302.2 GIA 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 19.302  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (59)
 2. 1962đến1975  (76)
 3. 1976đến1989  (741)
 4. 1990đến2004  (1.553)
 5. Sau 2004  (16.740)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17.400)
 2. Spanish  (362)
 3. Portuguese  (261)
 4. Korean  (213)
 5. French  (204)
 6. Japanese  (133)
 7. German  (120)
 8. Chinese  (60)
 9. Russian  (44)
 10. Indonesian  (41)
 11. Italian  (20)
 12. Turkish  (19)
 13. Norwegian  (17)
 14. Dutch  (16)
 15. Czech  (12)
 16. Polish  (8)
 17. Persian  (8)
 18. Danish  (7)
 19. Arabic  (4)
 20. Romanian  (3)
 21. Ukrainian  (3)
 22. Vietnamese  (3)
 23. Lithuanian  (2)
 24. Slovak  (1)
 25. Bengali  (1)
 26. Finnish  (1)
 27. Serbo-Croatian  (1)
 28. Hindi  (1)
 29. Maori  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roepstorff, Andreas
 2. Caruana, Nathan
 3. Kafetsios, Konstantinos
 4. Frith, Chris
 5. Michael, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...