skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 631  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inside Smalltalk. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Smalltalk. Volume 2

LaLonde Wilf R.; Pugh John R

New Jersey: Prentice Hall, 1991 - (005.13 LAL(2) 1991) - ISBN0134659643

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Inside Smalltalk. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Smalltalk. Volume 1

LaLonde Wilf R.; Pugh John R.

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, ©1990-©1991. - (005.13 LAL(1) 1990) - ISBN0134684141

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Smalltalk with style
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smalltalk with style

Klimas Edward J.; Thomas David A.; Skublics Suzanne

Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, c1996. - (005.13 KLI 1996) - ISBN0131655493

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Smalltalk-80 : the language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smalltalk-80 : the language

Goldberg Adele.; Robson David

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1989. - (005.26 GOL 1989) - ISBN0201136880

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
A Little Smalltalk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Little Smalltalk

Budd Timothy.

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1987. - (005.26 BUD 1987) - ISBN0201106981 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Discovering Smalltalk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Smalltalk

Lalonde Wilf

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings Pub., c1994. - (005.26 LAL 1994) - ISBN0805327207

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHANtom: a modern aspect language for Pharo Smalltalk

Fabry, Johan ; Galdames, Daniel

Software: Practice and Experience, April 2014, Vol.44(4), pp.393-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0644 ; E-ISSN: 1097-024X ; DOI: 10.1002/spe.2117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spy: A flexible code profiling framework

Bergel, Alexandre ; Bañados, Felipe ; Robbes, Romain ; Röthlisberger, David

Computer Languages, Systems & Structures, 2012, Vol.38(1), pp.16-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-8424 ; E-ISSN: 1873-6866 ; DOI: 10.1016/j.cl.2011.10.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smalltalk on the rise. (programming language)

Shan, Yen - Ping

Communications of the ACM, Oct, 1995, Vol.38(10), p.102(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smalltalk training: as innovative as the environment. (computer language)

Auer, Ken

Communications of the ACM, Oct, 1995, Vol.38(10), p.115(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Smalltalk? (computer programming language)

Goldberg, Adele

Communications of the ACM, Oct, 1995, Vol.38(10), p.105(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous applications: embedded systems to mainframe

Thomas, Dave

Communications of the ACM, Oct, 1995, Vol.38(10), p.112(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
浅谈在移动互联时代如何使用Objective-C编程语言进行智能手机应用软件开发
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈在移动互联时代如何使用Objective-C编程语言进行智能手机应用软件开发

张芳

才智, 2014, Issue 25, pp.313-313

ISSN: 1673-0208

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the integration of Smalltalk and Java

Hlopko, Marcel ; Kurš, Jan ; Vraný, Jan ; Gittinger, Claus

Science of Computer Programming, 15 December 2014, Vol.96, pp.17-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.10.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aprendizaje de la programación en el Citilab

Delgado Pin, Jordi ; Güell, Joan ; García Yeste, José ; Conde, Marina ; Casado, Víctor

CTS: Revista iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad, 2013, Vol.8(23), pp.123-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1668-0030

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talents: an environment for dynamically composing units of reuse

Ressia, Jorge ; Gîrba, Tudor ; Nierstrasz, Oscar ; Perin, Fabrizio ; Renggli, Lukas

Software: Practice and Experience, April 2014, Vol.44(4), pp.413-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0644 ; E-ISSN: 1097-024X ; DOI: 10.1002/spe.2160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gradual typing for Smalltalk

Allende, Esteban ; Callaú, Oscar ; Fabry, Johan ; Tanter, Éric ; Denker, Marcus

Science of Computer Programming, 15 December 2014, Vol.96, pp.52-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.06.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seamless composition and reuse of customizable user interfaces with Spec

Van Ryseghem, Benjamin ; Ducasse, Stéphane ; Fabry, Johan

Science of Computer Programming, 15 December 2014, Vol.96, pp.34-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.11.035

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving live debugging of concurrent threads through thread histories

Leske, Max ; Chiş, Andrei ; Nierstrasz, Oscar

Science of Computer Programming, 01 September 2018, Vol.161, pp.122-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2017.10.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuel: a fast general purpose object graph serializer

Dias, Martín ; Peck, Mariano Martinez ; Ducasse, Stéphane ; Arévalo, Gabriela

Software: Practice and Experience, April 2014, Vol.44(4), pp.433-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0644 ; E-ISSN: 1097-024X ; DOI: 10.1002/spe.2136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 631  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (34)
 2. 1988đến1995  (231)
 3. 1996đến2003  (126)
 4. 2004đến2012  (112)
 5. Sau 2012  (118)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (448)
 2. Japanese  (9)
 3. French  (6)
 4. German  (3)
 5. Spanish  (3)
 6. Russian  (2)
 7. Swedish  (1)
 8. Catalan  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Portuguese  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ducasse, Stéphane
 2. Pugh, John
 3. Lalonde, Wilf
 4. Ducasse, S
 5. Lalonde, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...