skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aria: an agent for annotating and retrieving images.(computer software and intelligent agents; includes related notes)

Lieberman, Henry ; Rosenzweig, Elizabeth ; Singh, Push

Computer, July, 2001, Vol.34(7), p.57(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

2
An Architecture for Cognitive Diversity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Architecture for Cognitive Diversity

Singh, Push

Visions of Mind, Chapter 15, pp.312-331

ISBN: 9781591404828 ; DOI: 10.4018/978-1-59140-482-8.ch015

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human dynamics: computation for organizations

Pentland, Alex ; Choudhury, Tanzeem ; Eagle, Nathan ; Singh, Push

Pattern Recognition Letters, 2005, Vol.26(4), pp.503-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8655 ; E-ISSN: 1872-7344 ; DOI: 10.1016/j.patrec.2004.08.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The St. Thomas common sense symposium: designing architectures for human-level intelligence

Minsky, Marvin ; Singh, Push ; Sloman, Aaron

AI Magazine, Summer, 2004, Vol.25(2), p.113(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-4602

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The St. Thomas Common Sense Symposium: Designing Architectures for Human-Level Intelligence

Minsky, Marvin ; Singh, Push ; Sloman, Aaron

AI Magazine, Summer 2004, Vol.25(2), pp.113-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07384602 ; E-ISSN: 23719621

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beating Common Sense into Interactive Applications

Lieberman, Henry ; Liu, Hugo ; Singh, Push ; Barry, Barbara

AI Magazine, Winter 2004, Vol.25(4), pp.63-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07384602 ; E-ISSN: 23719621

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Makebelieve: using commonsense knowledge to generate stories

Liu, Hugo ; Singh, Push

Eighteenth national conference on artificial intelligence, 28 July 2002, pp.957-958

ISBN: 0262511290 ; ISBN: 9780262511292

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collecting commonsense experiences

Singh, Push ; Barry, Barbara

Proceedings of the 2nd international conference on knowledge capture, 23 October 2003, pp.154-161

ISBN: 1581135831 ; ISBN: 9781581135831 ; DOI: 10.1145/945645.945668

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reports on the 2005 AAAI Spring Symposium Series

Anderson Michael L. ; Barkowsky, Thomas ; Berry Pauline ; Blank, Douglas ; Chklovski, Timothy ; Domingos, Pedro ; Druzdzel, Marek J. ; Freksa, Christian ; Gersh, John ; Hegarty, Mary ; Leong, Tze - Yun ; Lieberman, Henry ; Lowe, Ric ; Luperfoy, Susann ; Mihalcea, Rada ; Meeden, Lisa ; Miller, David P. ; Oates, Tim ; Popp, Robert ; Shapiro, Daniel ; Schurr, Nathan ; Singh, Push ; Yen John

AI Magazine, Summer, 2005, Vol.26(2), p.87(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-4602

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ComicKit: acquiring story scripts using common sense feedback

Williams, Ryan ; Barry, Barbara ; Singh, Push

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.302-304

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040907

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Singh, Push
  2. Singh, P
  3. Push Singh
  4. Barry, B.
  5. Barry, Barbara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...