skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 121.208.759  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
From Animals to Animats 10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Animals to Animats 10

Asada, M.; Hallam, J.C.T.; Meyer, J.-A.; Tani, J.

978-3-540-69133-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26388

Truy cập trực tuyến

2
Programming Languages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Languages

Perez-Martin, Jose

978-0-387-76716-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26423

Truy cập trực tuyến

3
Rationality and Emotion [electronic resource] : Comparative Studies of the Franco-German and Sino-Japanese Reconciliations / by Lin Ren.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationality and Emotion [electronic resource] : Comparative Studies of the Franco-German and Sino-Japanese Reconciliations / by Lin Ren.

Ren, Lin

9783658022167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34298

Truy cập trực tuyến

4
Research Methodology in Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Methodology in Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces

Nekane, Guarrotxena

9781482240979; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62133

Truy cập trực tuyến

5
Individualism, Collectivism, and Political Power [electronic resource] : A Relational Analysis of Ideological Conflict / by Ervin Laszlo.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individualism, Collectivism, and Political Power [electronic resource] : A Relational Analysis of Ideological Conflict / by Ervin Laszlo.

Laszlo, Ervin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61612

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mémorial des sciences Mathématique

Prager W.

P. : Gauthier-Villars , 1937

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales de physique

Lippmann G.; Bonty E

P. : Masson et Cie , 1920

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales de physique

Brillouin M.; Cotton A; Iean P

P. : Masson et Cie , 1942

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 20 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouvelles Archives des Misions Scientifique et Littéraires

Ministère de L'Intruction Publique et des Beaux Arts

P. : [Knxb] , 1897

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Naturaliste : Revue Illustrée des sciences Naturelles

Groult P.

P. : Les fils d'Emie Dey, 1895

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales de physique

De Broglie M.; Cotton A; Jean C

P. : Masson et Cie , 1950

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Naturaliste : Revue Illustrée des sciences Naturelles

Deyrolle E.

P. : Bureaux du Jou, 1887

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Géographie : M.G. Grandidier

Grandidier M.G.

P. : Société de Géographie , 1927

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 7 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archives des missors Scientifique et Littéraires

P. : Imprimerie Nationale , 1880

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin du Comité des travaux Historiques et scientifiques

P. : Ernest Leroux , 1916

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales de physique

Le Broglie M.; Cotton A; Jean C

P. : Masson et Cie , 1951

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Nature : Revue des sciences

Masson P.

P. : Imp. Latture , 1927

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Nature

P. : Masson et Cie , 1938

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Nature : Revue des sciences

Masson G.

P. : Masson et Cie , 1932

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Nature : Revue des sciences

P. : Masson et Cie , 1926

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 121.208.759  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.048.266)
 2. Toàn văn trực tuyến (121.207.023)
 3. Trong mục lục thư viện (681)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (6.628.950)
 2. 1956đến1971  (4.892.029)
 3. 1972đến1987  (18.686.210)
 4. 1988đến2004  (30.294.102)
 5. Sau 2004  (58.912.304)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (117.452.804)
 2. Sciences  (117.341.294)
 3. Physics  (24.198.663)
 4. Sciences (General)  (518.557)
 5. Environmental Sciences  (429.683)
 6. Engineering  (353.010)
 7. Life Sciences  (340.272)
 8. Biology  (336.987)
 9. Social Sciences  (329.924)
 10. Humans  (312.088)
 11. Animals  (214.101)
 12. Natural Sciences  (114.026)
 13. Naturvetenskap  (110.682)
 14. Earth Sciences  (84.194)
 15. Proteins  (71.035)
 16. Health Sciences  (68.742)
 17. Physical Sciences  (58.607)
 18. Geography  (56.464)
 19. Chemical Sciences  (56.155)
 20. Sciences of the Universe  (40.258)
 21. Mutation  (34.370)
 22. Fysik  (16.252)
 23. Models, Molecular  (9.476)
 24. Crystal Structure  (8.744)
 25. Animal Sciences  (6.386)
 26. Crystallography, X-Ray  (4.457)
 27. Mathematical Sciences  (2.407)
 28. Agriculture Sciences  (2.113)
 29. Nature  (1.436)
 30. Sciences sociales  (1.191)
 31. Sciences humaines  (403)
 32. Biomedical  (358)
 33. BiomedicalLife Sciences  (192)
 34. Physique  (122)
 35. Earth Sciences & Geography  (2)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90.846.827)
 2. German  (24.561.314)
 3. Chinese  (17.039.502)
 4. French  (14.813.320)
 5. Korean  (3.783.565)
 6. Japanese  (2.955.826)
 7. Spanish  (2.344.858)
 8. Russian  (1.790.097)
 9. Portuguese  (953.999)
 10. Italian  (794.780)
 11. Swedish  (602.251)
 12. Finnish  (377.144)
 13. Danish  (371.428)
 14. Norwegian  (305.907)
 15. Dutch  (301.472)
 16. Polish  (181.506)
 17. Czech  (108.342)
 18. Ukrainian  (96.338)
 19. Romanian  (91.417)
 20. Turkish  (73.784)
 21. Hungarian  (60.280)
 22. Greek  (52.358)
 23. Hebrew  (23.633)
 24. Indonesian  (15.603)
 25. Arabic  (10.808)
 26. Estonian  (4.039)
 27. Icelandic  (3.746)
 28. Undetermined  (2.812)
 29. Lithuanian  (1.567)
 30. Serbo-Croatian  (1.488)
 31. Afrikaans  (1.459)
 32. Catalan  (961)
 33. Bulgarian  (957)
 34. Persian  (572)
 35. Slovenian  (428)
 36. Croatian  (408)
 37. Vietnamese  (383)
 38. Romany  (171)
 39. Slovak  (135)
 40. Serbian  (69)
 41. Macedonian  (39)
 42. Amharic  (16)
 43. Basque  (13)
 44. Tagalog  (13)
 45. Georgian  (10)
 46. Albanian  (5)
 47. Thai  (3)
 48. Hindi  (2)
 49. Maori  (2)
 50. Armenian  (1)
 51. Malay  (1)
 52. Yiddish  (1)
 53. Germanic (Other)  (1)
 54. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Prodinra, Archive Ouverte
 2. Argonne National Lab.
 3. Oak Ridge National Lab.
 4. Brookhaven National Laboratory
 5. Chen, Gang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...