skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 50.826  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Evolution of size and shape of gold nanoparticles during long-time aging
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of size and shape of gold nanoparticles during long-time aging

Gubicza, J; Lábár, J.L; Quynh, L.M.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27017

Truy cập trực tuyến

2
Evolution of size and shape of gold nanoparticles during long-time aging
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of size and shape of gold nanoparticles during long-time aging

Gubicza, Jeno; Labar, Janos L.; Luu, Manh Quynh

ISIKNOWLEDGE; 0254-0584; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058413000564; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32824

Truy cập trực tuyến

3
Chế tạo màng Y-Ba-Cu-O và nghiên cứu khảo sát chúng bằng kỹ thuật SEM - EDX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo màng Y-Ba-Cu-O và nghiên cứu khảo sát chúng bằng kỹ thuật SEM - EDX

Đỗ, hị Sâm; Đào, Tuấn Đạt; Lê, Văn Hồng; Nguyễn, Việt Bắc

tr. 5-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4453

Truy cập trực tuyến

4
Sử dụng xác xuất thống kê trong nghiên cứu giáo dục: Một ví dụ về cách dùng mô hình phương trình cấu trúc (SEM)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng xác xuất thống kê trong nghiên cứu giáo dục: Một ví dụ về cách dùng mô hình phương trình cấu trúc (SEM)

Tô, Thị Thu Hương; Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001

Tô, T.T.H. (2001). Sử dụng xác xuất thống kê trong nghiên cứu giáo dục: Một ví dụ về cách dùng mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24675

Truy cập trực tuyến

5
Green mediated synthesis and characterization of ZnO nanoparticles using Euphorbia Jatropa latex as reducing agent
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green mediated synthesis and characterization of ZnO nanoparticles using Euphorbia Jatropa latex as reducing agent

M.S. Geetha; H. Nagabhushana; H.N. Shivananjaiah

2468-2284; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58155

Truy cập trực tuyến

6
E. tirucalliplant latex mediated green combustion synthesis of ZnO nanoparticles: Structure, photoluminescence and photo-catalytic activities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E. tirucalliplant latex mediated green combustion synthesis of ZnO nanoparticles: Structure, photoluminescence and photo-catalytic activities

Kumar, K.H. Sudheer; Dhananjaya, N.; Yadav, L.S. Reddy

Kumar, K.H.S., Dhananjaya, N. & Yadav, L.S.R. (2018). Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 3(3), 303-309.; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62935; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.07.005

Truy cập trực tuyến

7
Folate attached, curcumin loaded Fe3O4 nanoparticles: A novel multifunctional drug delivery system for cancer treatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folate attached, curcumin loaded Fe3O4 nanoparticles: A novel multifunctional drug delivery system for cancer treatment

Le, Thi Thu Huong; Nguyen, Hoai Nam; Do, Hai Doan

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28630

Truy cập trực tuyến

8
Folate attached, curcumin loaded Fe3O4 nanoparticles A novel multifunctional drug delivery system for cancer treatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folate attached, curcumin loaded Fe3O4 nanoparticles A novel multifunctional drug delivery system for cancer treatment

Thu Huong, L.T.; Nam, N.H.; Doan, D.H., (...); Phuc, N.X.; Thu, H.P.

Scopus; 02540584; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058415305411; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32863

Truy cập trực tuyến

9
Measuring the Relationship between Behavioral Intention and Customer-based Brand Equity by Using the Structural Equation Model (SEM)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the Relationship between Behavioral Intention and Customer-based Brand Equity by Using the Structural Equation Model (SEM)

Hoàng, Thị Thu Hương; Đồng, Xuân Đảm; Nguyễn, Thị Quỳnh Trang

2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55878

Truy cập trực tuyến

10
Preparation of ZnO nanoparticles on transparent and conductive In-doped ZnO thin film
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of ZnO nanoparticles on transparent and conductive In-doped ZnO thin film

Ta, Dinh Canh; Nguyen, Thi Khanh Van; Hoang, Hong Hanh; Phung, Thi Thu

Ta, D. C., et al. (2011). Preparation of ZnO nanoparticles on transparent and conductive In-doped ZnO thin film. VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Vol. 27, No. 4, 189-196; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56415

Truy cập trực tuyến

11
Thermal, structural, optical and electrical properties of PVA/MAA:EA polymer blendfilled with different concentrations of Lithium Perchlorate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal, structural, optical and electrical properties of PVA/MAA:EA polymer blendfilled with different concentrations of Lithium Perchlorate

Siddaiah, T.; Ojha, P.; Gopal, N.O.; Ramu, Ch.; Nagabhushana, H.

Siddaiah, T., et al. (2018). Thermal, structural, optical and electrical properties of PVA/MAA:EA polymer blendfilled with different concentrations of Lithium Perchlorate. Journal of Science: Advanced Materials and Devices 3 (2018) 456-463.; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64734; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.11.004

Truy cập trực tuyến

12
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị chiến lược của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu thực chứng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị chiến lược của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu thực chứng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trần, Long

2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60696

Truy cập trực tuyến

13
Sự phù hợp của AIS và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Phân tích đa nhóm với mô hình SEM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phù hợp của AIS và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Phân tích đa nhóm với mô hình SEM

Trần, Thứ Ba

2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60694

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ý định thích ứng biến đổi khí hậu của các cộng đồng cư dân ven biển đồng bằng châu thổ sông Hồng trên cơ sở mô hình hóa phương trình cấu trúc (SEM) : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 84402

Phạm Văn Tuấn; Nguyễn An Thịnh; Trịnh Quốc Anh

Hà Nội : Khoa Các khoa học liên ngành, 2018 - (363.73874 PH-T 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research of Genesis of Black Bands in Burma Jadeite

Jin, Zhi - Yuan

Spectroscopy and Spectral Analysis, September 2013, Vol.33(9), pp.2411-2415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preterm Toddlers' Inhibitory Control Abilities Predict Attention Regulation and Academic Achievement at Age 8 Years

Jaekel, Julia ; Eryigit-Madzwamuse, Suna ; Wolke, Dieter

The Journal of Pediatrics, February 2016, Vol.169, pp.87-92.e1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3476 ; DOI: 10.1016/j.jpeds.2015.10.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of bacterial biofilms formed on urinary catheters

Djeribi, Ryad ; Bouchloukh, Warda ; Jouenne, Thierry ; Menaa, Bouzid

AJIC: American Journal of Infection Control, November 2012, Vol.40(9), pp.854-859 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-6553 ; DOI: 10.1016/j.ajic.2011.10.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terminal Decline in Well-Being: The Role of Multi-Indicator Constellations of Physical Health and Psychosocial Correlates

Brandmaier, Andreas M. ; Ram, Nilam ; Wagner, Gert G. ; Gerstorf, Denis

Developmental Psychology, 2017, Vol.53(5), pp.996-1012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1649 ; E-ISSN: 1939-0599 ; DOI: 10.1037/dev0000274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking social connectedness to loneliness: The mediating role of subjective happiness

Satici, Seydi Ahmet ; Uysal, Recep ; Deniz, M. Engin

Personality and Individual Differences, July 2016, Vol.97, pp.306-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; DOI: 10.1016/j.paid.2015.11.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural analysis of the PCL-R and relationship to BIG FIVE personality traits and parenting characteristics in an Hispanic female offender sample

Eisenbarth, Hedwig ; Krammer, Sandy ; Edwards, Bethany G. ; Kiehl, Kent A. ; Neumann, Craig S.

Personality and Individual Differences, 15 July 2018, Vol.129, pp.59-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; DOI: 10.1016/j.paid.2018.03.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 50.826  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (115)
 2. 1959đến1975  (75)
 3. 1976đến1989  (961)
 4. 1990đến2004  (6.377)
 5. Sau 2004  (43.039)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (39.289)
 2. Japanese  (1.330)
 3. Korean  (1.154)
 4. Portuguese  (1.149)
 5. Chinese  (945)
 6. Spanish  (343)
 7. French  (292)
 8. German  (163)
 9. Icelandic  (135)
 10. Norwegian  (132)
 11. Persian  (45)
 12. Czech  (42)
 13. Polish  (26)
 14. Russian  (20)
 15. Catalan  (18)
 16. Italian  (16)
 17. Arabic  (12)
 18. Dutch  (10)
 19. Turkish  (9)
 20. Undetermined  (4)
 21. Vietnamese  (3)
 22. Lithuanian  (2)
 23. Chamorro  (2)
 24. Thai  (2)
 25. Ukrainian  (2)
 26. Slovak  (1)
 27. Romanian  (1)
 28. Basque  (1)
 29. Serbo-Croatian  (1)
 30. Danish  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ramezanzadeh, B
 2. Nagabhushana, H.
 3. Fekry, A.M.
 4. Ramezanzadeh, Bahram
 5. Attar, M.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...