skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Phát triển sản xuất nông nghiệp ở Thái Bình trong sự tác động của biến đổi khí hậu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển sản xuất nông nghiệp ở Thái Bình trong sự tác động của biến đổi khí hậu

Nguyễn, Xuân Đĩnh; Nguyễn, Nguyên Hồng

Nguyễn, X. Đ. (2015). Phát triển sản xuất nông nghiệp ở Thái Bình trong sự tác động của biến đổi khí hậu. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12229

Truy cập trực tuyến

2
现代汉语与农业生产有关的汉字考察(应用于越南汉语教学) = Khảo sát những chữ Hán có liên quan đến sản xuất nông nghiệp trong tiếng Hán hiện đại (ứng dụng vào việc dạy tiếng Hán ở Việt Nam) . Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语与农业生产有关的汉字考察(应用于越南汉语教学) = Khảo sát những chữ Hán có liên quan đến sản xuất nông nghiệp trong tiếng Hán hiện đại (ứng dụng vào việc dạy tiếng Hán ở Việt Nam) . Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Trần, Thị Thúy Nga; Phạm, Ngọc Hàm , người hướng dẫn

04053000008; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40333

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu sử dụng nước thải tưới cho một số cây trồng rau ở thôn Bằng B- Phường Hoàng Liệt- Quận Hoàng Mai- Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.04.29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng nước thải tưới cho một số cây trồng rau ở thôn Bằng B- Phường Hoàng Liệt- Quận Hoàng Mai- Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.04.29

Trần, Khắc Hiệp; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Thị Nhâm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19242

Truy cập trực tuyến

4
Đánh giá tác động của hạn hán đến cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp ứng phó tại tỉnh Bình Định: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tác động của hạn hán đến cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp ứng phó tại tỉnh Bình Định: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nguyễn, Thị Bích Ngọc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60134

Truy cập trực tuyến

5
Tác động của phân quyền tài chính đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tác động của phân quyền tài chính đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam

Phạm, Thị Hồng Điệp

Phạm, T. H. Đ. (2016). Tác động của phân quyền tài chính đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62184

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Học thuyết Mitsurin và sản xuất nông nghiệp

Đặng Văn Viện Người dịch

H. : Khoa học, 1963 - (576 HOC 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thổ nhưỡng và sản xuất nông nghiệp

Nguyễn Dược

H. : Giáo dục, 1968 - (631.4 NG-D 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở khoa học tăng năng suất lúa

Đinh Văn Lữ

H. : Khoa học, 1967 - (633.1 ĐI-L 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao phúc lợi của nhân dân và nhiệm vụ tăng cường sản xuất nông nghiệp

Khơrutsôp N.X.

H. : Sự thật, 1961 - (338.1 KHO 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế nông nghiệp = agricultural economics

Đinh Phi Hổ

H. : Thống kê, 2003 - (338.1 ĐI-H 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển sản xuất nông nghiệp ở Thái Bình trong sự tác động của biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 03 01

Nguyễn Xuân Đĩnh; Nguyễn Nguyên Hồng người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (335.412 NG-Đ 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Liên kết bốn nhà" trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Vũ Tiến Dũng; Nguyễn Anh Tuấn

H. : ĐHKT , 2016 - (658.5 VU-D 2016)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhu cầu áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp và thái độ của nông dân đối với chính sách thu hồi đất của nhà nước

Đại học Quốc Gia Hà nội; 2013

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tác động của hạn hán đến cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp ứng phó tại tỉnh Bình Định Luận văn ThS Biến đổi khí hậu Chương trình đào tạo thí điểm

Nguyễn Thị Bích Ngọc

H Khoa Các Khoa học Liên Ngành; 2017

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems

Nguyễn, Mạnh Khải

p. 202-212; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5026

Truy cập trực tuyến

17
Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Lê, Văn Hoàn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4712

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Đào, Văn Huy

114 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3608

Truy cập trực tuyến

19
Chuyển đổi việc làm của người dân ven đô sau khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp tại phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển đổi việc làm của người dân ven đô sau khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp tại phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Lê, Lan Phương

107 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4521

Truy cập trực tuyến

20
Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems

Nguyễn, Mạnh Khải

p. 202-212; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4510

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (8)
 2. 1969đến1996  (5)
 3. 1997đến2008  (8)
 4. 2009đến2015  (22)
 5. Sau 2015  (37)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (49)
 2. Sách  (26)
 3. Bài báo  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...