skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 176.551  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Combining biodiversity conservation with poverty alleviation - a case study in the Mekong Delta, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining biodiversity conservation with poverty alleviation - a case study in the Mekong Delta, Vietnam

Tran, Triet

ISIKNOWLEDGE; 1463-4988; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29095; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14634980903566667

Truy cập trực tuyến

2
Assessing the real role of rural residents in the implementation of the new rural development program - case study of Bai Tranh commune, Nhu Xuan district, Thanh Hoa province : Luận văn ThS. Kỹ thuật hạ tầng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the real role of rural residents in the implementation of the new rural development program - case study of Bai Tranh commune, Nhu Xuan district, Thanh Hoa province : Luận văn ThS. Kỹ thuật hạ tầng

Ha, Sy Ba; Pham Thuy Loan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65761; 624 HA-B 2018 / 00051000321

Truy cập trực tuyến

3
Contract Farming and Its impact on Income and Livelihoods for Small-scale Farmers - Case study in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contract Farming and Its impact on Income and Livelihoods for Small-scale Farmers - Case study in Vietnam

Nham, Phong Tuan

Nham, P. T. (2012). Contract Farming and Its impact on Income and Livelihoods for Small-scale Farmers - Case study in Vietnam. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(26) 2012, 147-166; 1899-5241; 1899-5772; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13502

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国农村观察/#/中國農村觀察

ISSN1006-4583

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

乡镇经济/#/鄉鎮經濟

ISSN1004-9940

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the real role of rural residents in the implementation of the new rural development program - case study of Bai Tranh commune, Nhu Xuan district, Thanh Hoa province : Luận văn ThS. Kỹ thuật hạ tầng

Ha Sy Ba; Pham Thuy Loan; Okamoto Naohisa

Hà Nội : Trường Đại học Việt Nhật, 2018 - (624 HA-B 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural development perspectives

ISSN0271-2172

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural conditions and trends

ISSN1063-5866

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agrarforschung Baden-Württemberg

ISSN1430-6727

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Research in Rural Education

ISSN1551-0670

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of rural studies

ISSN0743-0167

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land Economics

ISSN0023-7639

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

当代蔬菜/#/當代蔬菜

ISSN1671-4660

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

特产研究/#/特産研究

ISSN1001-4721

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村经济与技术/#/農村經濟與技術

ISSN1003-658X

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Successful Farming

ISSN0039-4432

Truy cập trực tuyến

17
Knowledge shared : participatory evaluation in development cooperation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge shared : participatory evaluation in development cooperation

Jackson Edward T.; Kassam Yusuf

West Hartford, Conn. : Kumarian Press, 1998. - (300.72 KNO 1998) - ISBN1565490851 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the effectiveness of potential incentive packages to attract medical students to rural areas in Vietnam : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Nguyen Thi Nguyet; Morimitsu Kurino; Vũ Hoàng Linh

Hà Nội : Trường Đại học Việt Nhật, 2018 - (354.279 NG-N 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Newsletter

ISSN1560-1862

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaping rural areas in europe perceptions and outcomes on the present and the future

Springer; 2013 - (307.1 SHA 2013)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 176.551  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (277)
 2. 1959đến1973  (1.113)
 3. 1974đến1988  (9.935)
 4. 1989đến2004  (35.793)
 5. Sau 2004  (128.806)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (141.543)
 2. Spanish  (4.402)
 3. French  (3.693)
 4. German  (1.294)
 5. Portuguese  (1.082)
 6. Japanese  (685)
 7. Italian  (628)
 8. Polish  (494)
 9. Arabic  (486)
 10. Indonesian  (396)
 11. Chinese  (388)
 12. Dutch  (341)
 13. Danish  (295)
 14. Korean  (264)
 15. Hungarian  (181)
 16. Finnish  (164)
 17. Czech  (160)
 18. Slovak  (159)
 19. Russian  (156)
 20. Greek  (139)
 21. Lithuanian  (113)
 22. Thai  (82)
 23. Romanian  (78)
 24. Turkish  (61)
 25. Norwegian  (48)
 26. Persian  (39)
 27. Hindi  (37)
 28. Bengali  (34)
 29. Vietnamese  (26)
 30. Ukrainian  (20)
 31. Malay  (19)
 32. Gujarati  (9)
 33. Panjabi  (4)
 34. Albanian  (3)
 35. Macedonian  (3)
 36. Welsh  (2)
 37. Serbo-Croatian  (2)
 38. Georgian  (2)
 39. Basque  (1)
 40. Hebrew  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Yansui
 2. Qaim, Matin
 3. Long, Hualou
 4. Malik, Anushree
 5. Lowe, Philip

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...