skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions, Training Experiences, and Preferences of Surgical Residents Toward Laparoscopic Simulation Training: A Resident Survey

Shetty, Shohan ; Zevin, Boris ; Grantcharov, Teodor P ; Roberts, Kurt E ; Duffy, Andrew J

Journal of Surgical Education, September 2014, Vol.71(5), pp.727-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1931-7204 ; E-ISSN: 1878-7452 ; DOI: 10.1016/j.jsurg.2014.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-port cholecystectomy: small scar, short learning curve

Solomon, Daniel ; Bell, Robert ; Duffy, Andrew ; Roberts, Kurt

Surgical Endoscopy, 2010, Vol.24(12), pp.2954-2957 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-010-1070-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THREE DIMENSIONAL LIGHT EMITTING DIODE SYSTEMS, AND COMPOSITIONS AND METHODS RELATING THERETO

Roberts Kurt Douglas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assemblies And Methodologies For The Repair Of Hernias

Roberts Kurt E

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENSEMBLES ET MÉTHODOLOGIES DE FIXATION DE MAILLE TRANSFASCIALE INTERNE
ASSEMBLIES AND METHODOLOGIES FOR INTERNAL TRANSFASCIAL MESH FIXATION

Roberts, Kurt, E

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three dimensional light emitting diode systems, and compositions and methods relating thereto

Roberts Kurt Douglas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENSEMBLES ET MÉTHODOLOGIES POUR LA RÉPARATION DE HERNIES
ASSEMBLIES AND METHODOLOGIES FOR THE REPAIR OF HERNIAS

Roberts, Kurt, E

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THREE DIMENSIONAL LIGHT EMITTING DIODE SYSTEMS, AND COMPOSITIONS AND METHODS RELATING THERETO

Roberts Kurt Douglas

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sutureless laparoscopic ventral hernia repair in obese patients

Akkary, Ehab ; Panait, Lucian ; Roberts, Kurt ; Duffy, Andrew ; Bell, Robert

JSLS : Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, 2011, Vol.15(2), pp.154-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1086-8089 ; PMID: 21902966 Version:1 ; DOI: 10.4293/108680811X13022985131859

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transvaginal cholecystectomy: effect on quality of life and female sexual function

Wood, Stephanie G ; Solomon, Daniel ; Panait, Lucian ; Bell, Robert L ; Duffy, Andrew J ; Roberts, Kurt E

JAMA surgery, May 2013, Vol.148(5), pp.435-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2168-6262 ; PMID: 23677408 Version:1 ; DOI: 10.1001/jamasurg.2013.108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate results of a prospective randomized controlled trial of traditional four-port laparoscopic cholecystectomy versus single-incision laparoscopic cholecystectomy

Phillips, Melissa ; Marks, Jeffrey ; Roberts, Kurt ; Tacchino, Roberto ; Onders, Raymond ; DeNoto, George ; Rivas, Homero ; Islam, Arsalla ; Soper, Nathaniel ; Gecelter, Gary ; Rubach, Eugene ; Paraskeva, Paraskevas ; Shah, Sajani

Surgical Endoscopy, 2012, Vol.26(5), pp.1296-1303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-011-2028-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LED light

Gravely Deborah R ; Roberts Kurt Douglas

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LED light

Gravely Deborah R ; Roberts Kurt Douglas

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RETRACTED: Graphic and haptic simulation for transvaginal cholecystectomy training in NOTES

Pan, Jun J ; Ahn, Woojin ; Dargar, Saurabh ; Halic, Tansel ; Li, Bai C ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Roberts, Kurt ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu

Journal of Biomedical Informatics, April 2016, Vol.60, pp.410-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2016.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENT LAYERED STRUCTURE AND METHODS RELATING THERETO

Gravely Deborah R ; Green Michael J ; Roberts Kurt Douglas ; Wessel Richard A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND DEVICES FOR HIGH TEMPERATURE THICK FILM PASTES

Pepin John Graeme ; Summers John Donald ; Suh Seigi ; Roberts Kurt Douglas ; Glenn Danny E

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE SUSPENSION/RÉTRACTION POUR MANIPULATION CHIRURGICALE
SUSPENSION/RETRACTION DEVICE FOR SURGICAL MANIPULATION

Roberts, Kurt, Eric

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (6)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (11)
 2. Bài báo  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roberts Kurt Douglas
 2. Roberts, Kurt
 3. Roberts, Kurt E.
 4. Bell, Robert
 5. Duffy, Andrew J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...