skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 532.661  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitiveness Analysis of Listed Telecommunication and Related Equipment Manufacturing Companies in Jiangsu Province
r江苏通信及相关设备制造业上市公司竞争力分析

王子敏

南京邮电大学学报:社会科学版 (Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications(Social Science)), 2010, 12(4), pp.53-58

ISSN: 1673-5420

Toàn văn không sẵn có

2
立井施工相关技术及设备的发展 - Shaft Construction Technologies and Development of Related Equipment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

立井施工相关技术及设备的发展 - Shaft Construction Technologies and Development of Related Equipment

王春斌 ; Wang Chunbin ( Sijiazhuang Coal Mine of Yangquan Coal Mine Group, Yangquan Shanxi 0450001

机械管理开发 - Mechanical Management and Development, 2016, Issue 09, pp.165-166

ISSN: 1003-773X

Toàn văn không sẵn có

3
欧盟定向灯、LED灯及相关设备生态设计要求法规(上) - EU Regulation on Ecodesign Requirements for Directional Lamps, Light Emitting Diode Lamps and Related Equipment ( I )
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧盟定向灯、LED灯及相关设备生态设计要求法规(上) - EU Regulation on Ecodesign Requirements for Directional Lamps, Light Emitting Diode Lamps and Related Equipment ( I )

张俊斌 ; Zhang Junbin

中国照明电器 - China Light & Lighting, 2013, Issue 03, pp.33-39

ISSN: 1002-6150

Toàn văn không sẵn có

4
计算机相关设备的图像颜色处理及其转换 - Image Color Processing and its Conversion of Computer- related Equipment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

计算机相关设备的图像颜色处理及其转换 - Image Color Processing and its Conversion of Computer- related Equipment

孔宪君 ; 刘伟 ; KONG Xian-jun, LIU Wei

煤炭技术 - Coal Technology, 2013, Issue 04, pp.190-191

ISSN: 1008-8725

Toàn văn không sẵn có

5
薄煤层井工巷帮无人工作面采煤方法及相关设备的研究 - Research on coal mining method and related equipment for unmanned working face in thin coal seam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

薄煤层井工巷帮无人工作面采煤方法及相关设备的研究 - Research on coal mining method and related equipment for unmanned working face in thin coal seam

袁伟昊 ; 袁树来 ; Yuan Weihao 1, Yuan Shulai 2

煤矿现代化 - Coal Mine Modernization, 2017, Issue 02, pp.29-32

ISSN: 1009-0797

Toàn văn không sẵn có

6
水质自动监测系统中工控机的维护技术 - Automatic Water Quality Monitoring System in the Maintenance of Industrial Computer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

水质自动监测系统中工控机的维护技术 - Automatic Water Quality Monitoring System in the Maintenance of Industrial Computer

崔长俊 ; Cui Changjun

环境科学与管理 - Environmental Science and Management, 2011, Vol.36(2), pp.147-148

ISSN: 1673-1212

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

연구용 원자로 능동잔열제거계통 펌프의 설계 요건

윤현기(Hyun-Gi Yoon) ; 서경우(Kyoung-Woo Seo) ; 김성훈(Seong-Hoon Kim)

유체기계 연구개발 발표회 논문집, 2014, Vol.2014(11), pp.245-246

Toàn văn không sẵn có

8
核安全设备鉴定热老化试验参数研究 - Investigation on Thermal Aging Test Parameters for Nuclear Safety Related Equipment Qualification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

核安全设备鉴定热老化试验参数研究 - Investigation on Thermal Aging Test Parameters for Nuclear Safety Related Equipment Qualification

郑开云 ; 杨晓 ; 陈智 ; Zheng Kaiyun, Yang Xiao, Chen Zhi

发电设备 - Power Equipment, 2017, Vol.31(02), pp.110-113

ISSN: 1671-086X

Toàn văn không sẵn có

9
板坯连铸机辊列及相关设备设计应考虑的若干事项 - Some basic questions of roller layout and related equipment design of slab caster
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

板坯连铸机辊列及相关设备设计应考虑的若干事项 - Some basic questions of roller layout and related equipment design of slab caster

李万国 ; 冉莲玉 ; 汤锴 ; LI Wan-guo, RANLian-yu, TANG Kai

连铸 - CONTINUOUS CASTING, 2015, Vol.40(06), pp.45-53

ISSN: 1005-4006

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market analysis of semiconductor related equipment and the business strategy of the leading company
半導体関連装置の市場分析とトップメーカーの経営戦略

松本, 直哉 ; 増田, 靖 ; 藤田, 和久 ; Matsumoto, Naoya ; Masuda, Yasushi ; Fujita, Kazuhisa

経営情報学会 全国研究発表大会要旨集, 2015, Vol.2015s(0), pp.9-12

DOI: 10.11497/jasmin.2015s.0_9

Toàn văn không sẵn có

11
r江苏通信及相关设备制造业上市公司竞争力分析 - Competitiveness Analysis of Listed Telecommunication and Related Equipment Manufacturing Companies in Jiangsu Province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

r江苏通信及相关设备制造业上市公司竞争力分析 - Competitiveness Analysis of Listed Telecommunication and Related Equipment Manufacturing Companies in Jiangsu Province

王子敏 ; WANG Zi-min

南京邮电大学学报:社会科学版 - Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications(Social Science), 2010, Vol.12(4), pp.53-58

ISSN: 1673-5420

Toàn văn sẵn có

12
海洋重防腐涂料及涂装体系现状及发展趋势 - Marine Heavy Duty Coatings and Painting System Status Quo and Trend
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

海洋重防腐涂料及涂装体系现状及发展趋势 - Marine Heavy Duty Coatings and Painting System Status Quo and Trend

刘登良 ; 赵君 ; LIU Deng-liang, ZHAO Jun2

中国涂料 - China Paint, 2014, Issue 01, pp.19-22

ISSN: 1006-2556

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manufacturer's reps.(BUYERS GUIDE 2018)(Directory)

T&D World, 2017, Vol.69(9), p.SS193(4)

ISSN: 1087-0849

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원전적용을 위한 프로세스용 솔레노이드밸브의 구조적 건전성과 작동성 평가

김칠성(Chil Sung Kim) ; 김정환(Jeong Hwan Kim) ; 이준영(Jun Young Lee) ; 윤동원(Dong Won Yoon) ; 윤소남(So Nam Yoon) ; 정규홍(Kyu Hong Jeong)

대한기계학회 춘추학술대회, 2011, Vol.2011(6), pp.85-86

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种船舶舱口盖
Boats and ships hatch board

Yu Dongxu

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

유리구가 혼합된 복합소재 부력제
floating thing of composite material with glass beads

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispositivo de amarre para amarrar un buque

Boerleider, Johan ; Mampaeij, Gerardus Antonius Jozef ; Leenders, Constantinus Wilhelmus ; Van Reenen, Wouter

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHIP-BUILDING METHOD FOR SEMI-SUBMERSIBLE DRILLING RIG USING THE SMALL DOCK

Park, Hee Gab ; Lee, Won Jin ; Eum, Sung Hee

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROPULSION APPARATUS FOR SHIP AND SHIP HAVING THE PROPULSION APPARATUS

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced Watercraft

Roach Richard S ; Roach Karen M

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 532.661  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (532.638)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (39.122)
 2. 1960đến1974  (39.069)
 3. 1975đến1989  (117.917)
 4. 1990đến2005  (107.604)
 5. Sau 2005  (222.068)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (532.631)
 2. Bài báo  (15)
 3. Tài nguyên văn bản  (9)
 4. Book Chapters  (3)
 5. Tin tức  (2)
 6. Sách  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (428.994)
 2. French  (74.223)
 3. German  (55.039)
 4. Chinese  (53.110)
 5. Korean  (43.345)
 6. Russian  (11.970)
 7. Spanish  (10.443)
 8. Norwegian  (9.521)
 9. Japanese  (7.859)
 10. Italian  (5.929)
 11. Portuguese  (5.089)
 12. Finnish  (4.871)
 13. Dutch  (4.015)
 14. Danish  (3.490)
 15. Polish  (1.205)
 16. Greek  (450)
 17. Ukrainian  (320)
 18. Turkish  (313)
 19. Romanian  (298)
 20. Czech  (177)
 21. Hungarian  (90)
 22. Hebrew  (48)
 23. Icelandic  (29)
 24. Arabic  (25)
 25. Serbo-Croatian  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bae, Jae Ryu
 2. Kawakita Chiharu
 3. Zhang Wei
 4. Wang Zhicheng
 5. Kim, Byung Woo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...