skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties and Shareholder Claims: Analysis of Treaty Practice

David Gaukrodger

OECD Working Papers on International Investment

E-ISSN: 1815-1957 ; DOI: 10.1787/5jxvk6shpvs4-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflective Loss Regulation: A Czech Anomaly

Lasák, Jan

European Business Organization Law Review, 2018, Vol.19(1), pp.161-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-7529 ; E-ISSN: 1741-6205 ; DOI: 10.1007/s40804-017-0090-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shareholders’ Claims for Reflective Loss: A Comparative Legal Analysis

Jong, Bas

European Business Organization Law Review, 2013, Vol.14(1), pp.97-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-7529 ; E-ISSN: 1741-6205 ; DOI: 10.1017/S156675291200105X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An effective methodology to design scale model for magnetic absorbing coatings based on ORL

Yuan, Liming ; Wang, Bin ; Gao, Wei ; Xu, Yonggang ; Wang, Xiaobing ; Wu, Qilin

Results in Physics, 2017, Vol.7, pp.1698-1704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-3797 ; E-ISSN: 2211-3797 ; DOI: 10.1016/j.rinp.2017.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shareholder's personal action

Lepetić Jelena

Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu, 01 January 2014, Vol.62(1), pp.187-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2565 ; E-ISSN: 2406-2693 ; DOI: 10.5937/AnaliPFB1401187L

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non‐)Enforcement of Directors’ Duties in Corporate Groups: Goh Chan Peng v Beyonics Technology Ltd

Koh, Alan K.

Modern Law Review, July 2018, Vol.81(4), pp.673-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961 ; E-ISSN: 1468-2230 ; DOI: 10.1111/1468-2230.12356

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the optical characteristics of a polycarbonate visor for use in a fencing mask

Holmes, Richard J. ; Goddard, Nicholas J. ; Singh, Kirat ; Mohr, Stephan

Sports Engineering, November 2001, Vol.4(4), pp.225-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-7072 ; E-ISSN: 1460-2687 ; DOI: 10.1046/j.1460-2687.2001.00068.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

이사의 횡령행위, 부실공시로 인한 손해에 대한 주주의 배상청구의 가부

최문희(Choi, Moon Hee)

증권법연구, 2013, Vol.14(2), pp.115-164

ISSN: 1598-0448

Toàn văn không sẵn có

9
Minority Protection in Proceedings for the Settlement of Disputes Between Shareholders - Minority Protection in Proceedings for the Settlement of Disputes Between Shareholders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Protection in Proceedings for the Settlement of Disputes Between Shareholders - Minority Protection in Proceedings for the Settlement of Disputes Between Shareholders

Nore ; Delang

社会学研究:英文版 - Sociology Study, 2015, Vol.5(06), pp.452-468

ISSN: 2159-5526

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties and Shareholder Claims for Reflective Loss: Insights from Advanced Systems of Corporate Law

David Gaukrodger

OECD Working Papers on International Investment

E-ISSN: 1815-1957 ; DOI: 10.1787/5jz0xvgngmr3-en

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties as Corporate Law: Shareholder Claims and Issues of Consistency

Gaukrodger, David

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties and Shareholder Claims: Analysis of Treaty Practice

Gaukrodger, David

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties as Corporate Law: Shareholder Claims and Issues of Consistency

David Gaukrodger

OECD Working Papers on International Investment

E-ISSN: 1815-1957 ; DOI: 10.1787/5k3w9t44mt0v-en

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties and Shareholder Claims for Reflective Loss: Insights from Advanced Systems of Corporate Law

Gaukrodger, David

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (4)
 3. 2014đến2014  (5)
 4. 2015đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Tài nguyên văn bản  (5)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. Korean  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gaukrodger, David
 2. David Gaukrodger
 3. De Jong, B.J.
 4. Holmes, Richard J.
 5. Wu, Q.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...