skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển về chính quyền và chính trị Hoa Kỳ Kho thông tin về chính quyền và chính trị cấp liên bang bang và địa phương sách tham khảo

Shafritz Jay M

Chính trị quốc gia; 2002 - (324.973 SHA 2002)

Truy cập trực tuyến

2
Freedom in the world 2009 : the annual survey of political rights & civil liberties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom in the world 2009 : the annual survey of political rights & civil liberties

Puddington Arch; Piano Aili; Eiss Camille; Neubauer Katrina; Roylance Tyler

New York : Freedom House, 2009 - (323.4 FRE 2009) - ISBN9781442201217

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship as Cultural Flow Structure Agency and Power

Mitra Subrata K

Springer; 2013 - (323.6 MIT 2013)

Truy cập trực tuyến

4
On liberty and utilitarianism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On liberty and utilitarianism

Mill John Stuart

New York : Knopf : Distributed by Random House, c1992 - (323.44 MIL 1992) - ISBN0679413294

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các quyền hiến định về chính trị của công dân Việt Nam : sách chuyên khảo

Nguyễn Văn Động

H. : Tư pháp, 2006 - (346.597 NG-Đ 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bàn về tự do = on Liberty 1859

Mill John Stuart; Nguyễn Văn Trọng người dịch

H. : Tri thức, 2005 - (323 MIL 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Freedom in the world 2006: the annual survey of political rights & civil liberties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom in the world 2006: the annual survey of political rights & civil liberties

Piano Aili; Puddington Arch; Rosenberg Mark Y

New York: Freedom House, 2006 - (323.4 FRE 2006) - ISBN9780742558038

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Sự phát triển của quyền dân sự, chính trị qua các bản Hiến pháp Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của quyền dân sự, chính trị qua các bản Hiến pháp Việt Nam

Bùi, Thị Hòe

5 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5797

Truy cập trực tuyến

9
Sự phát triển của quyền dân sự, chính trị qua các bản Hiến pháp Việt Nam : Luận văn ThS. Luật
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của quyền dân sự, chính trị qua các bản Hiến pháp Việt Nam : Luận văn ThS. Luật

Bùi, Thị Hòe, 1982-; Đào, Trí Úc, 1948-

Bùi, T. H. (2013). Sự phát triển của quyền dân sự, chính trị qua các bản Hiến pháp Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050003280; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52823

Truy cập trực tuyến

10
Freedom in the world 2008 : the annual survey of political rights & civil liberties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom in the world 2008 : the annual survey of political rights & civil liberties

Puddington Arch; Piano Aili; Eiss Camille; Neubauer Katrina; Roylance Tyler

New York: Freedom House, 2008 - (323.4 FRE 2008) - ISBN9780742563070

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của quyền dân sự, chính trị qua các bản Hiến pháp Việt Nam : Luận văn ThS. Luật

Bùi Thị Hòe; Đào Trí Úc người hướng dẫn

H. : Khoa Luật , 2013 - (342.023 BU-H 2013)

Truy cập trực tuyến

12
Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị [ICCPR.1966] : tài liệu tham khảo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị [ICCPR.1966] : tài liệu tham khảo

H. : Hồng Đức, 2012 - (341.4 GIO 2012) - ISBN9786049142819

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Human rights : the essential reference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights : the essential reference

Hansen Carol Rae; Wilde Ralph; Poole Hilary; Devine Carol

Phoenix, Ariz. : Oryx Press, c1999. - (323 HUM 1999) - ISBN157356205X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's rights from below cross cultural perspectives

Liebel Manfred 1940

Palgrave Macmillan; 2012 - (323.352 LIE 2012)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR 1966

Hồng Đức; 2012 - (341.4 GIO 2012)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of the American dream democratic inclusion in contemporary American political culture

Ghosh Cyril

Palgrave Macmillan; 2013 - (323 GHO 2013)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của quyền dân sự chính trị qua các bản Hiến pháp Việt Nam Luận văn ThS Luật

Bùi Thị Hòe 1982

Khoa Luật; 2013

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black power : the politics of liberation in America

Carmichael Stokely.; Hamilton Charles V. joint author

New York : Random House, [1967] - (323.4 CAR 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ironic freedom personal choice public policy and the paradox of reform

Baer Judith A

Palgrave Macmillan; 2013 - (323.44 BAE 2013)

Truy cập trực tuyến

20
Lifetimes of commitment : aging, politics, psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifetimes of commitment : aging, politics, psychology

Andrews Molly

Cambridge : Cambridge U. press, 1991 - (323 AND 1991) - ISBN0521402808 (hardback;ISBN0521422493 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (3)
 2. 1997đến2001  (3)
 3. 2002đến2007  (4)
 4. 2008đến2013  (12)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (20)
 2. Luận án, luận văn  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16)
 2. Vietnamese  (5)
 3. Undetermined  (1)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Piano Aili
 2. Puddington Arch
 3. Eiss Camille
 4. Roylance Tyler
 5. Neubauer Katrina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...