skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.090  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn

Trịnh Xuân Dũng

H. : ĐHQGHN., 2002 - (647.94 TR-D 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Factors affecting the USD/VND exchange rate : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors affecting the USD/VND exchange rate : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Nguyen, Thi Thuy Linh; Nguyen, Van Dinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65753; 658.15 NG-L 2018 / 00051000313

Truy cập trực tuyến

3
E–service quality in E–commerce : an empirical evidence from Vietnam. Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

E–service quality in E–commerce : an empirical evidence from Vietnam. Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Nguyen, Thi Hoa; Phan, Chi Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65756; 658.872 NG-H 2018 / 00051000316

Truy cập trực tuyến

4
The manager’s role in successful lean implementation: evidences from Vietnamese enterprises : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The manager’s role in successful lean implementation: evidences from Vietnamese enterprises : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Le, The Nguyen Trung Hieu; Vũ, Anh Dũng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65754; 658.4092 LE-H 2018 / 00051000314

Truy cập trực tuyến

5
Assessment of factors affecting intention to leave of employees at Japanese companies in Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of factors affecting intention to leave of employees at Japanese companies in Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

La, Thi An; Do, Xuan Truong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65747; 658.32 LA-A 2018 / 00051000307

Truy cập trực tuyến

6
Factors influencing the attraction of R&D-Related FDI of Japanese MNCS to Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors influencing the attraction of R&D-Related FDI of Japanese MNCS to Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Hoang, Thi Hong Hanh; Vu, Anh Dung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65750; 658.152 HO-H 2018 / 00051000310

Truy cập trực tuyến

7
M&A effects on acquirers (store-chain retailers) stock price: an empirical study from vietnam as the target country : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

M&A effects on acquirers (store-chain retailers) stock price: an empirical study from vietnam as the target country : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Nguyen, Hoai Thu; Vũ, Anh Dũng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65755; 658.15 NG-T 2018 / 00051000315

Truy cập trực tuyến

8
Đánh giá nhân sự tại Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Công nghiệp DLT : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá nhân sự tại Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Công nghiệp DLT : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Phạm, Trung Kiên; Lê, Quân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66375; 658.3125 PH-K 2018 / 00050009905

Truy cập trực tuyến

9
Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Phạm, Quang Khánh; Lê, Hoàng Nga

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66379; 332.62 PH-K 2018 / 00050009909

Truy cập trực tuyến

10
Quản trị hoạt động mua hàng tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị hoạt động mua hàng tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Trần, Thị Mai Anh; Nguyễn, Thu Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66561; 658.4 TR-A 2019 / 00050009769

Truy cập trực tuyến

11
Trách nhiệm xã hội tại Trung tâm ứng dụng tiêu chuẩn chất lượng : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trách nhiệm xã hội tại Trung tâm ứng dụng tiêu chuẩn chất lượng : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Vũ, Thị Trang Ngọc; Nguyễn, Phương Mai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66562; 658.408 VU-N 2019 / 00050009770

Truy cập trực tuyến

12
Đào tạo giảng viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp Thái Nguyên : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đào tạo giảng viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp Thái Nguyên : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Nguyễn, Thùy Dương; Đinh, Văn Toàn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66449; 658.31243 NG-D 2018 / 00050009759

Truy cập trực tuyến

13
Hiệu quả gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty TNHH Maxport : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiệu quả gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty TNHH Maxport : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Lê, Hồng Tâm; Phạm, Quang Thao

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66452; 658.515 LE-T 2018 / 00050009760

Truy cập trực tuyến

14
Quản trị văn hóa tổ chức tại Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La – Tập đoàn Điện lực Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị văn hóa tổ chức tại Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La – Tập đoàn Điện lực Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Tống, Quang Dụng; Đỗ, Minh Cương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65058; 658.4063 TO-D 2018 / 00050009280

Truy cập trực tuyến

15
Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Nguyễn, Minh Đạo; Hoàng, Văn Hải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65414; 658.045 NG-Đ 2018 / 00050009390

Truy cập trực tuyến

16
Developing and improving investor relations - the case study of Bac Viet Group = Xây dựng và nâng cao hoạt động quan hệ nhà đầu tư - nghiên cứu trong trường hợp cụ thể của thép Bắc Việt. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing and improving investor relations - the case study of Bac Viet Group = Xây dựng và nâng cao hoạt động quan hệ nhà đầu tư - nghiên cứu trong trường hợp cụ thể của thép Bắc Việt. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn, Thành Công; Hà, Nguyên , người hướng dẫn; Vũ, Huy Thông, người hướng dẫn

00051000105; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52988

Truy cập trực tuyến

17
Vietmac fast food - marketing research and recommendations = Nghiên cứu marketing và đề xuất cho sản phẩm fast food Vietmac. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietmac fast food - marketing research and recommendations = Nghiên cứu marketing và đề xuất cho sản phẩm fast food Vietmac. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn, Minh Đức; Trần, Đoàn Kim , người hướng dẫn

00051000046; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52958

Truy cập trực tuyến

18
Hoạt động Công bố thông tin phục vụ công tác quan hệ Nhà đầu tư và Đề xuất thực hiện tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động Công bố thông tin phục vụ công tác quan hệ Nhà đầu tư và Đề xuất thực hiện tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Trần, Trúc Quỳnh

6 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6597

Truy cập trực tuyến

19
Vietmac fast food - marketing research and recommendations
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietmac fast food - marketing research and recommendations

Nguyễn, Minh Đức

5 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6317

Truy cập trực tuyến

20
Xây dựng và nâng cao hoạt động quan hệ nhà đầu tư - nghiên cứu trong trường hợp cụ thể của thép Bắc Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng và nâng cao hoạt động quan hệ nhà đầu tư - nghiên cứu trong trường hợp cụ thể của thép Bắc Việt

Nguyễn, Thành Công

6 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6609

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 3.090  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (948)
 2. Trong mục lục thư viện (1.361)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (11)
 2. 1984đến1993  (32)
 3. 1994đến2001  (80)
 4. 2002đến2010  (661)
 5. Sau 2010  (2.316)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (1.427)
 2. Undetermined  (469)
 3. English  (332)
 4. Chinese  (6)
 5. German  (5)
 6. French  (4)
 7. Russian  (1)
 8. Japanese  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...