skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 895  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Principles of Managerial Finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Managerial Finance

Gitman, Lawrence J.; Zutter, Chad J.

9780136119463; 0136119468; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17793

Truy cập trực tuyến

2
Quản lý tài chính tại Trường trung cấp kinh tế Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý tài chính tại Trường trung cấp kinh tế Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Nguyễn, Thị Phong Lan; Đỗ, Anh Đức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65537; 353.8 NG-L 2018 / 00050009463

Truy cập trực tuyến

3
Strategic Financial Management: Exercises
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Financial Management: Exercises

Hill, Robert Alan

1st edition; 9788770614269; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20370

Truy cập trực tuyến

4
Strategic Financial Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Financial Management

Robert Alan, Hill

9788776814250; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18917

Truy cập trực tuyến

5
Construction Financial Management: Solutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction Financial Management: Solutions

S. L. Tang

9788740309492; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18780

Truy cập trực tuyến

6
Construction Financial Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction Financial Management

S. L. Tang

9788740309560; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18785

Truy cập trực tuyến

7
Strategic Financial Management: Exercises
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Financial Management: Exercises

Robert Alan, Hill

9788770614269; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18892

Truy cập trực tuyến

8
Quản lý tài chính của trường Trung cấp kinh tế Quảng Ninh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý tài chính của trường Trung cấp kinh tế Quảng Ninh

Hoàng, Thị Diệu Thúy

121 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15839

Truy cập trực tuyến

9
Công tác quản lý tài chính tại Tổng cục dự trữ nhà nước : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác quản lý tài chính tại Tổng cục dự trữ nhà nước : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

Đỗ, Thị Nguyệt; Tử, Quang Phương

Đỗ, T. N. (2015). Công tác quản lý tài chính tại Tổng cục dự trữ nhà nước. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050006448; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45427

Truy cập trực tuyến

10
Analysis of the characteristics of public financial management; comparison and application of public financial management in the State Management of Thuy Nguyen District, Hai Phong City : Luận văn ThS. Quản lý công
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the characteristics of public financial management; comparison and application of public financial management in the State Management of Thuy Nguyen District, Hai Phong City : Luận văn ThS. Quản lý công

Bùi Anh Tuấn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62080

Truy cập trực tuyến

11
Strategy to use Official Development Assistance ( ODA) in near future in Vietnam : Luận văn ThS. Quản lý công
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategy to use Official Development Assistance ( ODA) in near future in Vietnam : Luận văn ThS. Quản lý công

Hồ Anh Tài

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62081

Truy cập trực tuyến

12
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cầu trục và thiết bị AVC: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cầu trục và thiết bị AVC: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Lê, Đức Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61185

Truy cập trực tuyến

13
Principles of Managerial Finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Managerial Finance

Gitman Lawrence J.; Zutter Chad J

Boston : Prentice Hall , 2010 - ISBN9780136119463;ISBN0136119468

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý tài chính của Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Ninh : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04

Hoàng Thị Diệu Thúy; Nguyễn Xuân Thiên

H. : ĐHKT , 2016 - (353.8 HO-T 2016)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cầu trục và thiết bị AVC Luận văn ThS Tài chính Ngân hàng Bảo hiểm 603402

Lê Đức Quang

H Trường Đại học Kinh tế; 2017

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction Financial Management

Tang S L

Bookboon; 2015 - (332)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction Financial Management Solutions

Tang S L

Bookboon; 2017 - (332)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategy to use Official Development Assistance ( ODA) in near future in Vietnam : Luận văn ThS. Quản lý công

Hồ Anh Tài; Svärd Sven-Erik; Nguyen Manh Hung

H. : Đại học Kinh tế, 2015 - (352.4 HO-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Developing rural banking services at Vietnam postal savings service company = Phát triển dịch vụ ngân hàng cho khu vực nông thôn tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm bưu điện. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing rural banking services at Vietnam postal savings service company = Phát triển dịch vụ ngân hàng cho khu vực nông thôn tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm bưu điện. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Dương, Danh Chung; Trần, Phương Lan, người hướng dẫn

00051000004; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52996

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính

Bùi Minh Huấn; Trần Đình Ty

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2004 - (352.4 GIA 2004)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 895  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (257)
 2. Trong mục lục thư viện (474)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (12)
 2. 1988đến1995  (25)
 3. 1996đến2003  (85)
 4. 2004đến2012  (261)
 5. Sau 2012  (532)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (424)
 2. English  (160)
 3. Undetermined  (101)
 4. Chinese  (2)
 5. Japanese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...