skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69.910  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Determining factors influencing firm erformance in midland and mountainous provinces of Vietnam : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining factors influencing firm erformance in midland and mountainous provinces of Vietnam : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Dao, Duy Khanh; Vũ, Anh Dũng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65735; 351.597 DA-K 2018 / 00051000295

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. mayor

ISSN1049-2119

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of European integration history

ISSN0947-9511

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report - Australian Federal Police

ISSN0728-4691

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

House of Assembly debates

ISSN0584-2492

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report - Northern Territory Ombudsman

ISSN0159-4540

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

選挙研究

ISSN0912-3512

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Política y Gobierno

ISSN1665-2037

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

IPRI journal

ISSN1684-9787

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

News letter

ISSN0042-0271

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kommunist Tadžikistana

ISSN0234-4769

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential address

ISSN0796-0689

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Trombinoscope du Parlement et du gouvernement

ISSN0994-7248

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

State government

ISSN0039-0097

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studi emigrazione

ISSN0039-2936

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political communication and persuasion

ISSN0195-7473

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Federal directory

ISSN0360-3512

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harvard Journal of African American Public Policy

ISSN1081-0463

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Almanac of American Politics

ISSN0362-076X

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal motor vehicle fleet report for the fiscal year ending

ISSN0093-0180

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 69.910  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (85)
 2. 1962đến1976  (774)
 3. 1977đến1991  (5.886)
 4. 1992đến2007  (20.006)
 5. Sau 2007  (42.057)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (61.221)
 2. Portuguese  (2.511)
 3. Spanish  (2.210)
 4. French  (1.432)
 5. German  (517)
 6. Chinese  (162)
 7. Japanese  (79)
 8. Russian  (71)
 9. Lithuanian  (61)
 10. Turkish  (48)
 11. Italian  (43)
 12. Norwegian  (38)
 13. Romanian  (37)
 14. Czech  (31)
 15. Indonesian  (31)
 16. Polish  (27)
 17. Danish  (23)
 18. Korean  (19)
 19. Persian  (17)
 20. Dutch  (15)
 21. Icelandic  (10)
 22. Hungarian  (9)
 23. Arabic  (9)
 24. Ukrainian  (9)
 25. Slovak  (7)
 26. Finnish  (5)
 27. Greek  (4)
 28. Thai  (2)
 29. Hebrew  (1)
 30. Serbo-Croatian  (1)
 31. Welsh  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Glantz, Stanton A
 2. Fong, Geoffrey T
 3. Chaloupka, Frank J
 4. Hoek, Janet
 5. Edwards, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...