skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 963.750  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of psychology Vol 5 Personality and social psychology

Wiley; 2003 - (155.2)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Student's Guide to Psychology

Robinson Daniel N

ISI Books; 2002 - (158)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A beginner's psychology

Titchener Edward Bradford

Macmillan Co; c1915

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology and life

Zimbardo P.G.; Ruch F.L

Illinois : Scott,Froresman , 1976

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new logical foundation for psychology

Mammen Jens

Springer; 2017 - (150)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International perspectives on psychotherapy

Springer; 2017 - (616.89)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the Experiential Quality of Musical Instruments A Psychometric Approach

Schmid Gian Marco

Springer; 2017 - (158)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connecting : With self and others

Miller S.; Miller P.A; Nunnally E.W; Wackman D.B

Littleton : ICP , 1988

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International political psychology explorations into a new discipline

Beyer Anna Cornelia

Palgrave Macmillan; 2017 - (320)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descriptor revision belief change through direct choice

Hansson Sven Ove

Springer; 2017 - (401 HAN 2017)

Truy cập trực tuyến

11
Counseling psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counseling psychology

Gelso Charles J.; Fretz Bruce R.

Fort Worth : Harcourt College Publishers, 2001 - (158 GEL 2001) - ISBN0155071564

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Zen mindfulness and behavioral health

Springer; 2017 - (158.1)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buzz or Zap Consumer psychology for the 21st century

Brink T L

Bookboon; 2015 - (658.8342)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of psychology and religion

Springer; 2010 - (200 ENC 2010)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of child psychology Vol 1 Theoretical Models of Human Development Sixth Edition

John Wiley & Sons; 2006 - (155.4)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of child psychology Vol 3 Social Emotional and Personality Development Sixth Edition

John Wiley & Sons; 2006 - (155.4)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of psychology Vol 1 History of psychology

Wiley; 2003 - (150)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of psychology Vol 4 Experimental psychology

Healy Alice F

Wiley; 2003 - (150.724)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of psychology Vol 6 Developmental psychology

Wiley; 2003 - (155)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of psychology Vol 7 Educational psychology

Wiley; 2003 - (370.15 ; 150)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 963.750  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (7.134)
 2. 1956đến1971  (24.603)
 3. 1972đến1987  (70.385)
 4. 1988đến2004  (208.652)
 5. Sau 2004  (644.845)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (863.701)
 2. French  (33.949)
 3. Portuguese  (31.022)
 4. Spanish  (19.116)
 5. German  (14.045)
 6. Japanese  (2.630)
 7. Norwegian  (2.030)
 8. Polish  (1.712)
 9. Russian  (1.658)
 10. Indonesian  (1.563)
 11. Italian  (1.438)
 12. Chinese  (1.001)
 13. Undetermined  (975)
 14. Turkish  (925)
 15. Korean  (825)
 16. Dutch  (558)
 17. Vietnamese  (555)
 18. Czech  (350)
 19. Danish  (283)
 20. Lithuanian  (270)
 21. Romanian  (171)
 22. Hungarian  (154)
 23. Serbian  (127)
 24. Persian  (95)
 25. Arabic  (92)
 26. Slovak  (69)
 27. Ukrainian  (51)
 28. Icelandic  (48)
 29. Greek  (45)
 30. Finnish  (38)
 31. Serbo-Croatian  (32)
 32. Macedonian  (11)
 33. Albanian  (6)
 34. Basque  (6)
 35. Malay  (2)
 36. Hebrew  (2)
 37. Georgian  (1)
 38. Germanic (Other)  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, J.
 2. Vernon, P.A.
 3. Montag, C
 4. Matthews, G.
 5. Saklofske, D.H.

theo chủ đề:

 1. Psychology
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...