skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.076.618  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology and life

Zimbardo P.G.; Ruch F.L

Illinois : Scott,Froresman , 1976

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connecting : With self and others

Miller S.; Miller P.A; Nunnally E.W; Wackman D.B

Littleton : ICP , 1988

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Counseling psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counseling psychology

Gelso Charles J.; Fretz Bruce R.

Fort Worth : Harcourt College Publishers, 2001 - (158 GEL 2001) - ISBN0155071564

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of Psychology

Krech D.; Crutchfield R.S; Livson N

New York : Alfred A. Knopf , 1969

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piece of mind

MacGregor S.; Sujona M

Lindfield NSW : C.A.L.M, 1992

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý học lao động

Đào Thị Oanh

H. : ĐHQGHN., 2003 - (158.7 ĐA-O 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
7
Rối nhiễu cảm xúc ở học sinh trung học cơ sở: Luận án TS. Tâm lý học: 623104
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rối nhiễu cảm xúc ở học sinh trung học cơ sở: Luận án TS. Tâm lý học: 623104

Nguyễn, Thị Ánh Nguyệt; Nguyễn, Thị Minh Hằng

Nguyễn, T. A. N. (2018). Rối nhiễu cảm xúc ở học sinh trung học cơ sở. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65473; 155.5 NG-N 2018 / 02050005440

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buzz or Zap Consumer psychology for the 21st century

Brink T L

Bookboon; 2015 - (658.8342)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm: Dùng cho các trường Đại học Sư phạm và Cao đẳng Sư phạm

Lê Ngọc Lan; Lê Văn Hồng Chủ biên; Nguyễn Văn Thăng

H. : ĐHQGHN, 2001 - (155 TAM 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm : dùng cho các trường Đại học Sư phạm và Cao đẳng Sư phạm

Lê Văn Hồng; Lê Ngọc Lan; Nguyễn Văn Thàng

H. : ĐHQGHN, 2007 - (155 LE-H 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm bệnh học

Lại KimThuý

H. : ĐHQG, 2007 - (616.8 LA-T 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
The Cognition workbook : essays, demonstrations and explorations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cognition workbook : essays, demonstrations and explorations

Reisberg Daniel

New York : W. W. Norton & Company , 2013 - (153 REI 2013) - ISBN9780393919325

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Five Factor Model of Personality Across Cultures

Robert R McCraeJuri Juri Allik

Boston MA Springer US Imprint Springer 2002; 2002

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broken canoe : conversations and observations in Micronesia

Nakano A.

N.Y. : Univ. of Qeensland, 1983 - (150 NAK 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Emotion and the Law : Psychological Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion and the Law : Psychological Perspectives

Bornstein, Brian H.; Wiener, Richard L.

978-1-4419-0696-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34128; http://doi.org/10.1007/978-1-4419-0696-0

Truy cập trực tuyến

16
The Mystery of Personality : A History of Psychodynamic Theories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mystery of Personality : A History of Psychodynamic Theories

Taylor, Eugene

Library of the History of Psychological Theories; 978-0-387-98104-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34136; http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-98104-8

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Psychology

Davidoff L.L.

NewYork : McGraw-Hill, 1987 - (150 DAV 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lời tâm tình

Cvapilic I.; Phan Khải

Đà Nẵng : Đà Nẵng , 19??

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Sources : notable selections in psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sources : notable selections in psychology

Pettijohn Terry F

Guilford, Conn. : Dushkin pub. group, c1997 - (150 SOU 1997) - ISBN0697343316 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Essentials of understanding psychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of understanding psychology

Feldman Robert S.

Boston : McGraw-Hill, c2005. - (150 FEL 2005) - ISBN0072965037

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 2.076.618  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.529.759)
 2. Toàn văn trực tuyến (966.592)
 3. Trong mục lục thư viện (1.135)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (33.323)
 2. 1957đến1972  (80.681)
 3. 1973đến1988  (228.036)
 4. 1989đến2005  (575.823)
 5. Sau 2005  (1.148.037)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.841.093)
 2. Portuguese  (59.024)
 3. French  (57.677)
 4. German  (34.320)
 5. Spanish  (27.538)
 6. Russian  (6.715)
 7. Polish  (6.216)
 8. Japanese  (5.893)
 9. Norwegian  (4.303)
 10. Italian  (4.170)
 11. Chinese  (4.094)
 12. Dutch  (2.962)
 13. Korean  (2.067)
 14. Danish  (1.664)
 15. Turkish  (1.215)
 16. Czech  (1.123)
 17. Indonesian  (1.116)
 18. Romanian  (1.077)
 19. Hungarian  (838)
 20. Vietnamese  (536)
 21. Finnish  (488)
 22. Hebrew  (370)
 23. Serbian  (246)
 24. Ukrainian  (239)
 25. Lithuanian  (207)
 26. Slovak  (179)
 27. Greek  (135)
 28. Serbo-Croatian  (114)
 29. Arabic  (85)
 30. Persian  (79)
 31. Icelandic  (45)
 32. Hindi  (42)
 33. Macedonian  (16)
 34. Thai  (13)
 35. Albanian  (11)
 36. Maori  (10)
 37. Bengali  (9)
 38. Basque  (8)
 39. Gujarati  (7)
 40. Malayalam  (6)
 41. Malay  (5)
 42. Panjabi  (4)
 43. Tibetan  (4)
 44. Burmese  (4)
 45. Welsh  (1)
 46. Yiddish  (1)
 47. Georgian  (1)
 48. Germanic (Other)  (1)
 49. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Lester, David
 3. Dufau, Stéphane
 4. Grainger, Jonathan
 5. Saklofske, D.H.

theo chủ đề:

 1. Psychology
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...