skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49.106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomics for biological discovery

Veenstra Timothy Daniel; Yates John R

Hoboken, N.J. : Wiley-Liss, c2006. - (612.3 VEE 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Phân tích proteomics mô ung thƣ của bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích proteomics mô ung thƣ của bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng

Nguyễn, Thị Ngọc Hà

21 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9623

Truy cập trực tuyến

3
Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

Nguyễn, Thị Ngọc Hà; Trịnh, Hồng Thái

Nguyễn, Thị Ngọc Hà. (2012). Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000962; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38083

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng Luận văn ThS Sinh học 60 42 30

Nguyễn Thị Ngọc Hà

ĐHKHTN ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012

Truy cập trực tuyến

5
Data analysis and visualization in genomics and proteomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data analysis and visualization in genomics and proteomics

Azuaje Francisco; Dopazo Joaquᨮ

Hoboken, NJ : John Wiley, c2005. - (572.8 DAT 2005) - ISBN0470094397 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Methods in animal proteomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods in animal proteomics

Eckersall P. D; Whitfield Phillip D

Chichester, West Sussex ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2011. - (636.089 MET 2011) - ISBN9780813817910 (hardcover : alk. paper);ISBN0813817919 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

Nguyễn Thị Ngọc Hà; Trịnh Hồng Thái người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (572 NG-H 2012)

Truy cập trực tuyến

8
Cancer proteomics : from bench to bedside
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer proteomics : from bench to bedside

Daoud Sayed S

Totowa, N.J. : Humana, c2008. - (616.99 CAN 2008) - ISBN1588298582 (hbk.);ISBN9781588298584 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Discovering genomics, proteomics, and bioinformatics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering genomics, proteomics, and bioinformatics

Campbell A. Malcolm.; Heyer Laurie J

San Francisco : CSHL Press : Pearson/Benjamin Cummings, c2007. - (572.8 CAM 2007) - ISBN0805382194;ISBN9780805382198

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Bioinformatics and functional genomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioinformatics and functional genomics

Pevsner Jonathan

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 - (572.8 PEV 2009) - ISBN9780470085851

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomic mapping of mitochondria in living cells via spatially restricted enzymatic tagging

Rhee, Hyun-Woo ; Zou, Peng ; Udeshi, Namrata D ; Martell, Jeffrey D ; Mootha, Vamsi K ; Carr, Steven A ; Ting, Alice Y

Science (New York, N.Y.), 15 March 2013, Vol.339(6125), pp.1328-1331 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23371551 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1230593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative proteomics of auditory fear conditioning

Hong, Ingie ; Kang, Taewook ; Yun, Ki Na ; Yoo, Yongcheol ; Park, Sungmo ; Kim, Jihye ; An, Bobae ; Song, Sukwoon ; Lee, Sukwon ; Kim, Jeongyeon ; Song, Beomjong ; Kwon, Kyung-Hoon ; Kim, Jin Young ; Park, Young Mok ; Choi, Sukwoo

Biochemical and Biophysical Research Communications, 26 April 2013, Vol.434(1), pp.87-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2013.03.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pros and cons of peptide isolectric focusing in shotgun proteomics

Renato, Millioni ; Cinzia, Franchin ; Paolo, Tessari ; Rita, Polati ; Daniela, Cecconi ; Giorgio, Arrigoni

Journal of Chromatography A, June 7, 2013, Vol.1293, p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of lysine acetyltransferase p300 substrates using 4-pentynoyl-coenzyme A and bioorthogonal proteomics

Yu-Ying, Yang ; Markus, Grammel ; Howard, Hang C

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 01 September 2011, Vol.21(17), pp.4976-4979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-894X ; E-ISSN: 1464-3405 ; DOI: 10.1016/j.bmcl.2011.05.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical chemistry: a greater emphasis on proteomics.(Clinical Chemist)

Rifai, Nader

Clinical Chemistry, April, 2010, Vol.56(4), p.682(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing an allosteric pathway regulating the activity of the HsIV protease.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)

Shi, Lichi ; Kay, Lewis E.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 11, 2014, Vol.111(6), p.2140(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global kinetic analysis of proteolysis via quantitative targeted proteomics

Agard, Nicholas J ; Mahrus, Sami ; Trinidad, Jonathan C ; Lynn, Aenoch ; Burlingame, Alma L ; Wells, James A

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 February 2012, Vol.109(6), pp.1913-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22308409 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1117158109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De novo subtype and strain identification of botulinum neurotoxin type B through toxin proteomics

Kalb, Suzanne ; Baudys, Jakub ; Rees, Jon ; Smith, Theresa ; Smith, Leonard ; Helma, Charles ; Hill, Karen ; Kull, Skadi ; Kirchner, Sebastian ; Dorner, Martin ; Dorner, Brigitte ; Pirkle, James ; Barr, John

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, Vol.403(1), pp.215-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-012-5767-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative targeted absolute proteomics of rat blood-cerebrospinal fluid barrier transporters: comparison with a human specimen.(Report)

Uchida, Yasuo ; Zhang, Zhengyu ; Tachikawa, Masanori ; Terasaki, Tetsuya

Journal of Neurochemistry, 2015, Vol.134(6), p.1104(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteome half-life dynamics in living human cells.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Eden, Eran ; Geva - Zatorsky, Naama ; Issaeva, Irina ; Cohen, Ariel ; Dekel, Erez ; Danon, Tamar ; Cohen, Lydia ; Mayo, Avi ; Alon, Uri

Science, Feb 11, 2011, Vol.331(6018), p.764(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49.106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (14)
 2. 1999đến2003  (1.240)
 3. 2004đến2008  (7.134)
 4. 2009đến2014  (21.194)
 5. Sau 2014  (19.320)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (44.960)
 2. Japanese  (348)
 3. Chinese  (315)
 4. French  (200)
 5. Spanish  (124)
 6. Portuguese  (101)
 7. German  (79)
 8. Korean  (37)
 9. Undetermined  (24)
 10. Russian  (24)
 11. Norwegian  (18)
 12. Dutch  (11)
 13. Polish  (7)
 14. Italian  (4)
 15. Persian  (4)
 16. Czech  (2)
 17. Turkish  (2)
 18. Vietnamese  (2)
 19. Slovak  (1)
 20. Ukrainian  (1)
 21. Danish  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Aebersold, Ruedi
 2. Mischak, Harald
 3. Kuster, Bernhard
 4. Mullen, William
 5. Lind, Lars

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...