skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.499.398  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cloning of some heat shock proteins genes for further transcriptional study of Planktothrix agardhii exposed to abiotic stress
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning of some heat shock proteins genes for further transcriptional study of Planktothrix agardhii exposed to abiotic stress

Tran, Chi Thi Du; Bernard, Cecile; Comte, Katia

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28678

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The biosynthesis of proteins

Chantrenne H.

Oxford : Pergamon Press , 1961 - (572 CHA 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Computational methods for protein structure prediction and modeling. Volume 2, structure prediction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational methods for protein structure prediction and modeling. Volume 2, structure prediction

Liang Jie; Xu Dong; Xu Ying

New York, N.Y. : Springer, c2007. - (572 COM(2) 2007) - ISBN0387333193 (hbk.);ISBN0387333215 (hbk.);ISBN9780387333199 (hbk.);ISBN9780387333212 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein structure

Scheraga H.A.

New York : Cornel University, 1961 - (572 SCH 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Protein biotechnology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein biotechnology

Walsh Gary.; Headon Denis R

Chichester ; New York, N.Y. : Wiley, c1994 - (660.63 WAL 1994) - ISBN0471943932 (pbk.) :;ISBN0471943967 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Principles and reactions of protein extraction, purification, and characterization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and reactions of protein extraction, purification, and characterization

Ahmed Hafiz

Boca Raton : CRC Press, c2005. - (572 AHM 2005) - ISBN0849320348 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Exopolysaccharide assay in Escherichia coli microcolonies using a cleavable fusion protein of GFP-labeled carbohydrate-binding module
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exopolysaccharide assay in Escherichia coli microcolonies using a cleavable fusion protein of GFP-labeled carbohydrate-binding module

Ojima a, Yoshihiro; Suparman, Asep; Nguyen, MinhHong; Sakka, Makiko; Sakka, Kazuo; Taya, Masahito

Scopus; 01677012; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167701215001529; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32113

Truy cập trực tuyến

8
Primary Evaluation of the Cold Shock Protein Existing in the Strain Lactobacillus Plantarum Ul497 and the Strain’s Survival after Temperature Downshock
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary Evaluation of the Cold Shock Protein Existing in the Strain Lactobacillus Plantarum Ul497 and the Strain’s Survival after Temperature Downshock

Uyen, Nguyen Quynh; Lan, Thuong Thị Vo; Viện Công nghệ Sinh học, Đại học quốc gia Ha noi; 2VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64126

Truy cập trực tuyến

9
Some Characteristics of the Bacteriocin and Cold Shock Protein of the Strain Lactobacillus Plantarum Ul485 Isolated from Chao of Hue Province in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Characteristics of the Bacteriocin and Cold Shock Protein of the Strain Lactobacillus Plantarum Ul485 Isolated from Chao of Hue Province in Vietnam

Nguyễn, Quỳnh Uyển; Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Thị Mỹ Lệ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66946

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein folding and misfolding neurodegenerative diseases

Springer; 2009 - (616.8047)

Truy cập trực tuyến

11
The Chemistry and biochemistry of plant proteins : proceedings of the Phytochemical Society symposium, University of Ghent, Belgium, September 1973
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chemistry and biochemistry of plant proteins : proceedings of the Phytochemical Society symposium, University of Ghent, Belgium, September 1973

Harborne J. B; Sumere C. F. van; Van Sumere C.F

London ; New York : Academic Press, 1975 - (581 CHEM 1975) - ISBN0123246687

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A laboratory manual of analytical methods of protein chemistry (including peptides). Volume 2, Composition, structure and reactivity of proteins

Alexander P. editor; Block R.J. editor

[N.Y.] : [New york medical], 1960 - (543 LAB(2) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein structure prediction : concepts and applications

Tramontano Anna

Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006 - (572.6 TRA 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein degradation : the ubiquitin - proteasome system. Volume 2

Ciechanover Aaron J; Mayer R. J; Rechsteiner Martin

Weinheim : Wiley-VCH, c2005-c2006 - (612.3 PRO(2) 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Handbook of biogeneric therapeutic proteins : regulatory, manufacturing, testing, and patent issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of biogeneric therapeutic proteins : regulatory, manufacturing, testing, and patent issues

Niazi Sarfaraz

Boca Raton : Taylor & Francis, c2005. - (338.4 NIA 2005) - ISBN0849329914 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
The structure of biological membranes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structure of biological membranes

Yeagle Philip

Boca Raton : CRC Press, 2012. - (571.6 STR 2012) - ISBN9781439809570 (hardback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Squash inhibitors: From structural motifs to macrocyclic knottins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Squash inhibitors: From structural motifs to macrocyclic knottins

Pham, T.T. Chau; Phan, T. Ha; Nguyen, Le Dung

1389-2037; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30957

Truy cập trực tuyến

18
Primary Evaluation of the Cold Shock Protein Existing in the Strain Lactobacillus Plantarum Ul497 and the Strain’s Survival after Temperature Downshock
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary Evaluation of the Cold Shock Protein Existing in the Strain Lactobacillus Plantarum Ul497 and the Strain’s Survival after Temperature Downshock

Nguyễn, Quỳnh Uyển; Võ, Thị Lan Thương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66945

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globular protein molecules : their structure and dynamic properties

Segal Jakob; Dornberger S.K; Kalaidjiev A

Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1960. - (547 SEG 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein biosynthesis

International Symposium on Protein Biosynthesis, (1960 : Wassenaar, Netherlands); Harris R. J. C

London ; New York : Academic Press, 1961. - (572 PRO 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.499.398  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.306.828)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.499.366)
 3. Trong mục lục thư viện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (5.797)
 2. 1960đến1974  (19.476)
 3. 1975đến1989  (80.208)
 4. 1990đến2005  (442.372)
 5. Sau 2005  (949.882)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.466.356)
 2. Japanese  (18.918)
 3. French  (16.219)
 4. Chinese  (11.155)
 5. German  (10.542)
 6. Spanish  (5.580)
 7. Portuguese  (4.168)
 8. Russian  (2.047)
 9. Korean  (1.151)
 10. Italian  (1.138)
 11. Dutch  (965)
 12. Danish  (929)
 13. Norwegian  (906)
 14. Polish  (552)
 15. Finnish  (450)
 16. Undetermined  (424)
 17. Czech  (248)
 18. Turkish  (224)
 19. Ukrainian  (183)
 20. Romanian  (181)
 21. Hungarian  (126)
 22. Greek  (41)
 23. Persian  (34)
 24. Hebrew  (30)
 25. Icelandic  (22)
 26. Thai  (17)
 27. Arabic  (9)
 28. Slovak  (8)
 29. Lithuanian  (5)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (145)
 2. R - Medicine.  (29)
 3. T - Technology .  (16)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Jun
 2. Wang, Li
 3. Zhang, Hong
 4. Li, Yi
 5. Wang, Yi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...