skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 72.152  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Declarative agent languages and technologies VI : 6th International Workshop, DALT 2008, Estoril, Portugal, May 12, 2008, revised selected and invited papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Declarative agent languages and technologies VI : 6th International Workshop, DALT 2008, Estoril, Portugal, May 12, 2008, revised selected and invited papers

Baldoni, Matteo; Tran, Cao Son; van Riemsdijk, M. Birna; Winikoff, Michael (Eds.)

978-3-540-93919-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30292

Truy cập trực tuyến

2
Journal on Data Semantics XI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Data Semantics XI

Spaccapietra, Stefano; Pan, J.Z.; Thiran, P.; Halpin, T.; Staab, S.; Svatek, V.; Shvaiko, P.; Roddick, J.F.

978-3-540-92147-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25397

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swift For Dummies

Feiler Jesse

For Dummies; 2015 - (005.133 FEI 2015)

Truy cập trực tuyến

4
Implementation and Application of Functional Languages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation and Application of Functional Languages

David Hutchison, Takeo Kanade

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23907

Truy cập trực tuyến

5
Languages, Methodologies and Development Tools for Multi-Agent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Languages, Methodologies and Development Tools for Multi-Agent Systems

Dastani, M.; El Fallah Seghrouchni, A.; Leite, J.; Torroni, P.

978-3-540-85057-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25588

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming language concepts

Sestoft Peter

Springer; 2017 - (005.13)

Truy cập trực tuyến

7
Programming languages : paradigm and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming languages : paradigm and practice

Appleby Doris; VandeKopple Julius J

Boston : McGraw-Hill, 1997 - (005.13 APP 1997) - ISBN0070053154

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Programming language pragmatics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming language pragmatics

Scott Michael Lee

Amsterdam ; Boston : Elsevier/Morgan Kaufmann Pub., c2009. - (005.13 SCO 2009) - ISBN9780123745149

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Programming languages : concepts and constructs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming languages : concepts and constructs

Sethi Ravi.

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1996. - (005.13 SET 1996) - ISBN0201590654

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Comparative programming languages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative programming languages

Wilson Leslie B.; Clark Robert G

Wokingham : Addison-Wesley , 1993 - (005.13 WIL 1993) - ISBN0201427656

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Accelerated C# 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerated C# 2008

Nash, Trey

978-1-59059-873-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23866

Truy cập trực tuyến

12
Abstract State Machines, B and Z
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract State Machines, B and Z

Börger, Egon; Butler, Michael; Bowen, Jonathan P.; Boca, Paul

978-3-540-87602-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23860

Truy cập trực tuyến

13
Formal syntax and semantics of programming languages : a laboratory based approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal syntax and semantics of programming languages : a laboratory based approach

Slonneger Kenneth.; Kurtz Barry L

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1995. - (QA76.7 .S59 1995) - ISBN0201656973 :

Truy cập trực tuyến

14
Writing computer code
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing computer code

Minnick Chris; Holland Eva author

Hoboken, NJ : Wiley, 2016; 2016 - (005.1 MIN 2016) - ISBN9781119177302 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming languages design and implementation 4th ed

Pratt Terrence W Zelkowitz Marvin V

Prentice Hall; 2001 - (005.13 PRA 2001)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object oriented programming languages interpretation

Craig I

Springer; 2007 - (005.13 CRA 2007)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts of programming languages 10th ed

Sebesta Robert W

Pearson; 2012 - (005.13 SEB 2012)

Truy cập trực tuyến

18
Functional programming : practice and theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional programming : practice and theory

MacLennan Bruce J.

Reading, Mass.: Addison-Wesley, c1990. - (005.13 MAC 1990) - ISBN0201137445

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Programming languages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming languages

Tucker Allen B.

New York : McGraw-Hill, c1977. - (005.13 TUC 1977) - ISBN0070654158

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Design by Evolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design by Evolution

Hingston, Philip F.; Barone, Luigi C.; Michalewicz, Zbigniew

978-3-540-74109-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25515

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 72.152  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (733)
 2. 1967đến1979  (3.567)
 3. 1980đến1992  (15.501)
 4. 1993đến2006  (17.276)
 5. Sau 2006  (33.879)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Programming Languages  (45.841)
 2. Computer Science  (31.873)
 3. Software Engineering  (13.894)
 4. Software  (7.132)
 5. Computer Programming  (5.869)
 6. Software & Systems  (4.830)
 7. Engineering  (4.810)
 8. Algorithms  (4.490)
 9. Programming  (2.974)
 10. Semantics  (2.800)
 11. Mathematics  (2.293)
 12. Programming languages (Electronic computers)  (1.507)
 13. Education  (1.263)
 14. Optimization  (1.090)
 15. Biology  (960)
 16. Logic Programming  (729)
 17. Sciences (General)  (435)
 18. Programming and Programming Languages  (78)
 19. Functional programming languages  (64)
 20. C++ (Computer program language)  (51)
 21. Teaching/Learning Strategies  (39)
 22. Ngôn ngữ lập trình  (15)
 23. 005  (5)
 24. Tin học  (5)
 25. Lập trình máy tính  (3)
 26. Lập trình  (3)
 27. Ngôn ngữ lập trình (Máy tính điện tử)  (3)
 28. Programming languages Electronic computers Ngôn ngữ lập trình Khoa học máy tính  (2)
 29. Programming languages Electronic computers  (2)
 30. 006.3  (2)
 31. Software engineering Programming languages Electronic computers Algorithms Computer logic Kỹ thuật phần mềm Ngôn ngữ lập trình Máy tính điện tử Thuật toán Logic máy tính Toán tin  (2)
 32. Python Computer program language Programming languages Electronic computers Data mining Python Ngôn ngữ chương trình máy tính Ngôn ngữ lập trình Máy tính điện tử Khai thác dữ liệu  (2)
 33. Lập trình hướng đối tượng  (2)
 34. Máy tính  (2)
 35. Software engineering Programming languages Electronic computers Artificial intelligence Algorithms Kỹ thuật phần mềm Ngôn ngữ lập trình Máy tính điện tử Trí tuệ nhân tạo Thuật toán  (1)
 36. Professional  (1)
 37. Ngôn ngữ lập trình chức năng  (1)
 38. C++ (Ngôn ngữ lập trình)  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (60.002)
 2. German  (635)
 3. French  (556)
 4. Russian  (84)
 5. Spanish  (78)
 6. Chinese  (32)
 7. Portuguese  (22)
 8. Norwegian  (17)
 9. Czech  (11)
 10. Japanese  (9)
 11. Korean  (9)
 12. Polish  (6)
 13. Hungarian  (4)
 14. Turkish  (4)
 15. Italian  (2)
 16. Danish  (2)
 17. Thai  (1)
 18. Dutch  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lse, Lse
 2. Ducasse, Stéphane
 3. Cohen, Albert
 4. Soliman, Sylvain
 5. Tanter, Éric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...