skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 328.610  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Corruption, provincial institutions and manufacturing firm productivity New evidence from a transitional economy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corruption, provincial institutions and manufacturing firm productivity New evidence from a transitional economy

T.Q., Tuyen; V., Van Huong; D.T, Tinh; T.D., Hiep

Scopus; 03042758; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29716

Truy cập trực tuyến

2
Case Law and Variations in Cumulative Impact Productivity Claims
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case Law and Variations in Cumulative Impact Productivity Claims

Nguyen, Long D.; Ibbs, William

ISIKNOWLEDGE; 0733-9364; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29022

Truy cập trực tuyến

3
Efficiency and productivity of hospitals in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficiency and productivity of hospitals in Vietnam

Pham, Thuy Linh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30052

Truy cập trực tuyến

4
Ho chicken in Bac Ninh province (Vietnam): From an indigenous chicken to local poultry breed
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ho chicken in Bac Ninh province (Vietnam): From an indigenous chicken to local poultry breed

Nguyen, Van Duy; Moula, Nassim; Do, Duc Luc; Pham, Kim Dang; Dao, Thi Hiep; Bui, Huu Doan; Vu, Dinh Ton; Farnir, Frederic

Scopus; 16828356; http://www.scialert.net/abstract/?doi=ijps.2015.521.528; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32900

Truy cập trực tuyến

5
Higher Productivity in Exporters: Self-selection, Learning by exporting or both? Evidence from Vietnamese Manufacturing SMEs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher Productivity in Exporters: Self-selection, Learning by exporting or both? Evidence from Vietnamese Manufacturing SMEs

Vu, Huong; Lim, Steven; Holmes, Mark; Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư

Vu, H., Lim, S., Holmes, M. (2013). Higher Productivity in Exporters: Self-selection, Learning by exporting or both? Evidence from Vietnamese Manufacturing SMEs. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20776

Truy cập trực tuyến

6
The Texture of Livelihoods: Migration and Making a Living in Hanoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Texture of Livelihoods: Migration and Making a Living in Hanoi

Rigg, Jonathan; Tuan Anh, Nguyen; Huong, Luong Thi Thu

Scopus; 00220388; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220388.2013.858130; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32911

Truy cập trực tuyến

7
Selection of key component vendor from the aspects of capability, productivity, and reliability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection of key component vendor from the aspects of capability, productivity, and reliability

Yu, Vincent F; Kuo, Catherine W; Dat, Luu Quoc

Scopus; 1024123X; https://www.hindawi.com/journals/mpe/2014/124652/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33804

Truy cập trực tuyến

8
Reinventing the factory. 2, Managing the world class factory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinventing the factory. 2, Managing the world class factory

Harmon Roy L.

New York : Free Press ; Oxford : Macmillan, c1992. - (658.5 HAR(2) 1992) - ISBN0029138620

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productivity engineering and management : productivity measurement, evaluation, planning, and improvement in manufacturing and service organisations

Sumanth David J.

New York ; London : McGraw-Hill, c1984. - (658.5 SUM 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productivity engineering and management

Sumanth David J.

New York : McGraw-Hill, c1984. - (658.5 SUM 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Personal productivity with information technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal productivity with information technology

Davis Gordon B.; Naumann J. David

New York : McGraw-Hill Companies, Inc., 1997 - (658.4 DAV 1997) - ISBN0070159165

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Getting work done : prioritize your work, be more efficient, take control of your time.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting work done : prioritize your work, be more efficient, take control of your time.

Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, [2014] - (650.11 GET 2014) - ISBN9781625275431 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự tồn tại và nảy mầm của bào tử Bacillus aquimaris SH6 trong ruột tôm thẻ chân trắng và ảnh hưởng của bào tử lên một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm : Luận văn ThS. Sinh học: 84201

Nguyễn Thị Hương; Phạm Thị Thu Hường; Nguyễn Thị Vân Anh

Hà Nội. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2018 - (571.847 NG-H 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to efficiency and productivity analysis

Springer; 2005 - (338 INT 2005)

Truy cập trực tuyến

15
Vital signs : using quality, time, and cost performance measurements to chart your company's future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vital signs : using quality, time, and cost performance measurements to chart your company's future

Hronec Steven M.

New York : Amacom, American Management Association, c1993. - (658.5 HRO 1993) - ISBN0814450733

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Paying for productivity : a look at the evidence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paying for productivity : a look at the evidence

Blinder Alan S

Washington, D.C. : Brookings Institution, c1990. - (331.2 PAY 1990) - ISBN0815709994 (pbk. : alk. paper);ISBN0815710003 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productivity engineering and management : Productivity measurement, Evaluation, Planning and Improvement

Sumanth David J.

New York : McGraw-hill book company, 1984 - (658.5 SUM 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sources of growth : a study of seven Latin American economies

Elías Victor J.

San Francisco, Calif. : ICS Press ; Lanham, Md. : Distributed to the trade by National Book Network, c1992. - (338.9 ELI 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Performance management : finding the missing pieces (to close the intelligence gap)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance management : finding the missing pieces (to close the intelligence gap)

Cokins Gary.

Hoboken, N.J. : Wiley, c2004. - (658.4 COK 2004) - ISBN0471576905

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Foundations of economic value added
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of economic value added

Grant James L.

Hoboken, NJ : J. Wiley, c2003. - (332.63 GRA 2003) - ISBN0471234834

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 328.610  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (722)
 2. 1957đến1971  (1.822)
 3. 1972đến1986  (29.484)
 4. 1987đến2002  (67.348)
 5. Sau 2002  (227.509)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (244.837)
 2. Russian  (4.258)
 3. Spanish  (4.089)
 4. French  (3.026)
 5. Portuguese  (2.421)
 6. Japanese  (2.127)
 7. Korean  (2.092)
 8. German  (1.470)
 9. Chinese  (1.396)
 10. Italian  (585)
 11. Undetermined  (555)
 12. Arabic  (411)
 13. Polish  (396)
 14. Czech  (338)
 15. Slovak  (225)
 16. Dutch  (189)
 17. Persian  (180)
 18. Ukrainian  (178)
 19. Turkish  (142)
 20. Hungarian  (141)
 21. Thai  (107)
 22. Danish  (106)
 23. Norwegian  (97)
 24. Romanian  (88)
 25. Lithuanian  (40)
 26. Finnish  (18)
 27. Vietnamese  (17)
 28. Albanian  (15)
 29. Greek  (11)
 30. Georgian  (11)
 31. Serbo-Croatian  (9)
 32. Malay  (8)
 33. Hebrew  (4)
 34. Icelandic  (2)
 35. Hindi  (1)
 36. Bengali  (1)
 37. Macedonian  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Bloom, Nicholas
 3. Syverson, Chad
 4. Zhang, Wei
 5. Malhi, Yadvinder

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...