skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 472.265  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

紙処理装置
PAPER TREATMENT DEVICE

Miwa Takahiro ; Miwa Tatsuo ; Asai Hideo ; Kuroda Akihiro

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCHABERKLINGE
RACLETTE
DOCTOR BLADE

Grohmann, Franz

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Förfarande och arrangemang vid spetsdragningen av en fullbred bana i torkpartiet i en fiberbansmaskin
Menetelmä ja sovitelma täysleveän rainan päänviennissä kuiturainakoneen kuivatusosalla

Heiskala, Timo ; Koljonen, Veli-Pekka ; Nurmi, Jarkko ; Sirvioe, Paavo

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calendering method of fibre web

Vanhala Tommi

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulping rotary cutter

An Mingjun

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined liquid-material separation type variable-speed airflow eddy kinetic energy pulping device

An Yantao ; Zhao Dong ; Yang Yue ; Liu Luning

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种环保用次性筷子回收处理装置
Environment-friendly disposable chopstick recycling and processing device

Chen Jun

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PULPER

Aikawa Masaki

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ruminant-type high-concentration pulper

Zhang Guang

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KALANDER ZUR BEHANDLUNG EINER WARENBAHN
CALANDRE SERVANT AU TRAITEMENT D'UN PRODUIT EN BANDE
CALENDER FOR TREATING A PRODUCT WEB

Svenka, Peter ; Brendel, Bernhard ; Davydenko, Eduard

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing method of cattle-hide fibers

LI Jianming ; LI Wenkai ; Guo Zhongming

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scraper for continuous operation's equipment that strikes off

Hannu Erikainen

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fresh and green wingceltis skin sorting machine

The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zum Belasten von Lagern einer Kalanderwalze eines Mehrwalzenkalanders und Mehrwalzenkalander

Kojo, Markku ; Pullinen, Hannu ; Maekelae, Jari J ; Linja, Juha

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vorrichtung und Verfahren zur Schwenklagerung einer Rakelvorrichtung in einer Papiermaschine

Loippo, Kimmo

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种木纤维长丝的制备方法
Method for preparing wood fiber filaments

Du Chungui ; Jin Chunde ; Wang Jin ; LI Song ; Wu Bin

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种沙柳物理制浆方法
Method for physically producing pulp from salix psammophila

Xiang Xiaoming ; Song Gang ; Shi Zhenbin ; Yang Liming ; Wu Yangyu

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel recycling system for exhaust gas of process papermaking

Chang, Shihin ; Lin, Zhing ; Lin, Ren-Qian ; Yen, Cheng-Feng ; Chen, Chin-Hsien ; Hong, Wei-Ren

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种立式水力碎浆机
Vertical hydrapulper

Mao Guoxi ; Yin Zhaoqiang

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scraper lifting device of drying cylinder

Zhang Duanxiang ; Wu Guanyou ; LI Xinquan

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 472.265  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (27.307)
 2. 1960đến1974  (34.429)
 3. 1975đến1989  (91.489)
 4. 1990đến2005  (153.425)
 5. Sau 2005  (159.393)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (472.264)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (344.678)
 2. French  (87.407)
 3. German  (81.744)
 4. Chinese  (40.511)
 5. Finnish  (26.559)
 6. Spanish  (13.491)
 7. Portuguese  (9.827)
 8. Korean  (7.612)
 9. Japanese  (7.142)
 10. Norwegian  (6.608)
 11. Russian  (6.458)
 12. Italian  (2.766)
 13. Danish  (2.317)
 14. Dutch  (1.799)
 15. Polish  (1.101)
 16. Czech  (539)
 17. Hungarian  (382)
 18. Turkish  (334)
 19. Romanian  (303)
 20. Ukrainian  (250)
 21. Hebrew  (87)
 22. Greek  (81)
 23. Arabic  (32)
 24. Lithuanian  (3)
 25. Icelandic  (2)
 26. Vietnamese  (1)
 27. Serbo-Croatian  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Wenbin
 2. Viljanmaa, Mika
 3. LI Hongfa
 4. Brendel, Bernhard
 5. Svenka, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...