skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.222.027  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Observation of X(3872) production in pp collisions at root s=7 TeV
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of X(3872) production in pp collisions at root s=7 TeV

Aaij, R.; Abellan Beteta, C.; Adeva, B

ISIKNOWLEDGE; 1434-6044; 1434-6052; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29462

Truy cập trực tuyến

2
Observation of J/psi-pair production in pp collisions at root s=7 TeV
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of J/psi-pair production in pp collisions at root s=7 TeV

Aaij, R.; Adeva, B.; Adinolfi, M.

ISIKNOWLEDGE; 0370-2693; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29585

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Textile Machinery Society of Japan

ISSN0040-5043

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions of the Japan Welding Society

ISSN0385-9282

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

繊維機械学会誌

ISSN0371-0580

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本時計学会誌

ISSN0029-0416

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

溶接学会誌

ISSN0021-4787

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

金属表面技術

ISSN0026-0614

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

In tents

ISSN1090-8366

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

鋳物

ISSN0021-4396

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

実務表面技術

ISSN0368-2358

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

精密機械

ISSN0374-3543

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drvna Industrija

ISSN0012-6772

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本溶射学会誌 溶射

ISSN0916-6076

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

マイクロメカトロニクス

ISSN1343-8565

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Textile Engineering

ISSN1346-8235

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The open textile journal

ISSN1876-5203

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Studies on Manufacturing

ISSN1737-9393

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industria textilă

ISSN1222-5347

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locksmith ledger

ISSN0273-625X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.222.027  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (101.025)
 2. 1957đến1972  (126.542)
 3. 1973đến1988  (527.550)
 4. 1989đến2005  (1.059.421)
 5. Sau 2005  (2.376.208)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.557.610)
 2. French  (533.386)
 3. Chinese  (460.457)
 4. German  (412.050)
 5. Korean  (127.209)
 6. Japanese  (110.702)
 7. Spanish  (65.375)
 8. Russian  (57.370)
 9. Portuguese  (42.780)
 10. Finnish  (37.342)
 11. Norwegian  (19.972)
 12. Dutch  (13.404)
 13. Italian  (13.197)
 14. Danish  (12.020)
 15. Polish  (6.803)
 16. Czech  (3.977)
 17. Romanian  (3.205)
 18. Ukrainian  (2.723)
 19. Hungarian  (2.619)
 20. Turkish  (2.054)
 21. Greek  (906)
 22. Arabic  (857)
 23. Hebrew  (773)
 24. Slovak  (265)
 25. Persian  (254)
 26. Lithuanian  (242)
 27. Undetermined  (140)
 28. Icelandic  (76)
 29. Vietnamese  (40)
 30. Thai  (20)
 31. Serbo-Croatian  (9)
 32. Albanian  (6)
 33. Macedonian  (6)
 34. Romany  (2)
 35. Malay  (2)
 36. Maori  (1)
 37. Basque  (1)
 38. Germanic (Other)  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Adeva, B.
 2. Aaij, Roel
 3. Zhang, Lei
 4. Aaij, R.
 5. Adinolfi, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...