skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short Term Palmitate Supply Impairs Intestinal Insulin Signaling via Ceramide Production

Tran, Thi Thu Trang ; Postal, Bárbara Graziela ; Demignot, Sylvie ; Ribeiro, Agnès ; Osinski, Céline ; Pais De Barros, Jean-Paul ; Blachnio-Zabielska, Agnieszka ; Leturque, Armelle ; Rousset, Monique ; Ferré, Pascal ; Hajduch, Eric ; Carrière, Véronique

The Journal of biological chemistry, 29 July 2016, Vol.291(31), pp.16328-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 27255710 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M115.709626

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rutin potentiates calcium uptake via voltage-dependent calcium channel associated with stimulation of glucose uptake in skeletal muscle

Kappel, Virginia Demarchi ; Zanatta, Leila ; Postal, Bárbara Graziela ; Silva, Fátima Regina Mena Barreto

Archives of Biochemistry and Biophysics, 15 April 2013, Vol.532(2), pp.55-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9861 ; E-ISSN: 1096-0384 ; DOI: 10.1016/j.abb.2013.01.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palmitic acid damages gut epithelium integrity and initiates inflammatory cytokine production

Ghezzal, Sara ; Postal, Barbara Graziela ; Quevrain, Elodie ; Brot, Loic ; Seksik, Philippe ; Leturque, Armelle ; Thenet, Sophie ; Carrière, Véronique

BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids, February 2020, Vol.1865(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-1981 ; E-ISSN: 1879-2618 ; DOI: 10.1016/j.bbalip.2019.158530

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Postal, Bárbara Graziela
  2. Leturque, Armelle
  3. Carrière, Véronique
  4. Postal, Barbara Graziela
  5. Ghezzal, Sara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...