skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
National Identity in Southeast Asia: A Critique on Anthony Reid’s work
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identity in Southeast Asia: A Critique on Anthony Reid’s work

Phan, Quang Anh; Journal of Social Sciences and Humanities

Phan, Q. A. (2016). National Identity in Southeast Asia: A Critique on Anthony Reid’s work. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 2, No 2 (2016) 213-221; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64670

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Интеллигенция как генератор модернизации на Востоке в постколониальный период

Kovalyov, S. V.

Интеллигенция и мир, 2012, Issue 3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1993-3959

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of changing national policies on land use in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh

Thapa, Gopal B. ; Rasul, Golam

Journal of Environmental Management, 2006, Vol.81(4), pp.441-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2005.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, Empire, Global Coloniality and African Subjectivity (2013)

Tinashe Nyamunda

Africa Spectrum, 01 January 2014, Vol.49(2), pp.113-115 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1868-6869

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roots of Violence in Western Social Theories: In Search of Solution for Islam and Modernity

Usep Abdul Matin

Insaniyat: Journal of Islam and Humanities, 01 May 2019, Vol.3(2), pp.139-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2614-6010 ; E-ISSN: 2541-500X ; DOI: 10.15408/insaniyat.v3i2.11145

Toàn văn sẵn có

6
The Second Coming of the Theocratic Age? Islamic Discourse after Modernity and Postmodernity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Second Coming of the Theocratic Age? Islamic Discourse after Modernity and Postmodernity

The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought, Chapter 16, p.285-301

ISBN: 9781405121743 ; E-ISBN: 9780470996188 ; DOI: 10.1002/9780470996188.ch16

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Campesinado y nación. La construcción de México y Perú postcoloniales (Reseñas).

Ortiz Crespo, Santiago

Íconos: Revista de Ciencias Sociales, 2007, Issue 29, pp.138-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1249

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kaip apibūdinti dabartį?

Kuzmickas, Bronislovas

Politologija, 2003, Issue 3 (31), pp. 2-20

ISSN: 1392-1681

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2011  (2)
 4. 2012đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Arabic  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thapa, Gopal B
 2. Tinashe Nyamunda
 3. Rasul, Golam
 4. Ortiz Crespo, Santiago
 5. Phan, Quang Anh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...