skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 424.795  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretation

ISSN0020-9635

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Administration

ISSN0001-8325

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Heritage lectures

ISSN0272-1155

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

政治学論集

ISSN0286-9888

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politikon

ISSN1583-3984

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

QOG working paper series

ISSN1653-8919

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left turn

ISSN1553-927X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balkan yearbook of human rights

ISSN1840-1473

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The open political science journal

ISSN1874-9496

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

政治思想研究

ISSN1346-924X

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Political Studies

ISSN1994-1080

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Studies

ISSN1641-4233

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska

ISSN1428-9512

Truy cập trực tuyến

14
Building States and Markets After Communism : The Perils of Polarized Democracy
Building States and Markets After Communism : The Perils of Polarized Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building States and Markets After Communism : The Perils of Polarized Democracy

ISBN0-521-76773-3;ISBN9786612724992;ISBN0-511-78869-X;ISBN0-511-78942-4;ISBN0-511-78796-0;ISBN0-511-78568-2;ISBN0-511-77971-2;ISBN1-282-72499-1;ISBN0-511-78682-4

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kommunist

ISSN0131-1212

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOROYAA Newspaper (Serrekunda, Gambia)

ISSN0796-0573

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socialist history

ISSN0969-4331

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socialist review

ISSN0161-1801

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New political science

ISSN0739-3148

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political studies

ISSN0032-3217

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 424.795  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (78.820)
 2. 1956đến1971  (29.378)
 3. 1972đến1987  (47.264)
 4. 1988đến2004  (90.600)
 5. Sau 2004  (175.648)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Political Science  (339.691)
 2. Philosophy  (104.198)
 3. Social Sciences (General)  (46.936)
 4. Social Sciences  (24.955)
 5. Sociology  (18.835)
 6. Democracy  (8.769)
 7. Political Parties  (7.799)
 8. Elections  (6.167)
 9. Business  (5.806)
 10. Leadership  (5.499)
 11. Economic development  (3.741)
 12. Experiment/Theoretical Treatment  (2.791)
 13. Political science -- Politics -- Political processes  (2.693)
 14. Social policy  (2.093)
 15. Political science -- Government -- Political systems  (1.526)
 16. Political science -- Political organizations -- Political parties  (1.498)
 17. Politics and Society; Politics and Society  (1.265)
 18. Gender  (1.261)
 19. Organizational Behavior  (865)
 20. Race  (756)
 21. Inequality  (628)
 22. Earth Sciences  (134)
 23. Transformational Leadership  (94)
 24. Child development  (90)
 25. Khoa học chính trị  (34)
 26.  Political science  (3)
 27. Jürgen  (2)
 28. Political science Khoa học chính trị  (2)
 29. Political science  Political science  Africa  Communication in politics  Africa  POLITICAL SCIENCE Essays  POLITICAL SCIENCE Government General  POLITICAL SCIENCE Government National  POLITICAL SCIENCE Reference  Communication in politics  Political science  Language Arts & Disciplines  Communication Studies  Political Science  Political Ideologies Democracy  Politics & government  Communication studies  Political structures democracy  Political communication  Democracy  Political Science General  Political science & theory  Africa  Electronic books  (1)
 30. POLITICAL SCIENCE Essays POLITICAL SCIENCE Government General POLITICAL SCIENCE Government National POLITICAL SCIENCE Reference Politics and government Australia Politics and government Australia History Australia Electronic books History  (1)
 31. Yourself about Politics  (1)
 32. Political science Philosophy Pluralism Ontology  (1)
 33. Political science Feminism Social Science  (1)
 34. Political science Lobbying European Union countries  (1)
 35. Political science Management Political planning Public administration POLITICAL SCIENCE Essays POLITICAL SCIENCE Government General POLITICAL SCIENCE Government National POLITICAL SCIENCE Reference Management Political planning Political science Public administration Electronic books  (1)
 36. Political science  International relations  Research  International relations  Research Methodology  Interdisciplinary research  POLITICAL SCIENCE Essays  POLITICAL SCIENCE Government General  POLITICAL SCIENCE Government National  POLITICAL SCIENCE Reference  International relations  Political Science  International Relations  General  Political Science Peace  Political Science Globalization  International institutions  Peace studies & conflict resolution  Globalization  International relations  International organization  Peace  Globalization  International relations  Political Science General  Political science & theory  Electronic books  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (309.385)
 2. French  (57.565)
 3. German  (45.769)
 4. Portuguese  (10.957)
 5. Swedish  (6.000)
 6. Spanish  (5.607)
 7. Dutch  (1.543)
 8. Romanian  (1.228)
 9. Serbo-Croatian  (1.209)
 10. Norwegian  (1.155)
 11. Italian  (467)
 12. Polish  (346)
 13. Russian  (187)
 14. Catalan  (155)
 15. Czech  (129)
 16. Slovak  (81)
 17. Arabic  (60)
 18. Chinese  (56)
 19. Danish  (34)
 20. Greek  (29)
 21. Turkish  (28)
 22. Finnish  (21)
 23. Lithuanian  (19)
 24. Korean  (17)
 25. Japanese  (16)
 26. Hungarian  (12)
 27. Icelandic  (11)
 28. Ukrainian  (4)
 29. Vietnamese  (4)
 30. Hebrew  (3)
 31. Persian  (3)
 32. Estonian  (2)
 33. Romany  (1)
 34. Yiddish  (1)
 35. Welsh  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Avril, Pierre
 2. Gicquel, Jean
 3. Mumford, Michael D.
 4. Yammarino, Francis J.
 5. Avolio, Bruce J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...