skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 24.018  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本原子力学会誌

ISSN0004-7120

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

分光研究

ISSN0038-7002

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Acoustical Society of Japan. E

ISSN0388-2861

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memoirs of National Institute of Polar Research. Series B Meteorology

ISSN0386-5525

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

電子顕微鏡

ISSN0417-0326

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

応用物理

ISSN0369-8009

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Papers in Meteorology and Geophysics

ISSN0031-126X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hourly precipitation data. Wisconsin

ISSN0364-6939

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polar meteorology and glaciology

ISSN1344-3437

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

素粒子論研究

ISSN0371-1838

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NIPR arctic data reports

ISSN1342-4033

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschrift für Naturforschung. A, Astrophysik, Physik und physikalische Chemie

ISSN0044-3166

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions of the Magnetics Society of Japan

ISSN1346-7948

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the NIPR Symposium on Polar Meteorology and Glaciology

ISSN0914-2037

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seminaire de theories physiques

ISSN0553-2779

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of atmospheric electricity

ISSN0919-2050

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the NIPR Symposium on Upper Atmosphere Physics

ISSN0914-5613

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research report

ISSN0469-4732

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memoirs of National Institute of Polar Research. Series A, Aeronomy

ISSN0386-5517

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

核融合研究

ISSN0451-2375

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 24.018  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (581)
 2. 1960đến1974  (2.611)
 3. 1975đến1989  (3.884)
 4. 1990đến2005  (4.707)
 5. Sau 2005  (11.455)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (15.217)
 2. German  (1.964)
 3. French  (119)
 4. Italian  (69)
 5. Japanese  (45)
 6. Russian  (25)
 7. Chinese  (14)
 8. Portuguese  (9)
 9. Spanish  (7)
 10. Polish  (2)
 11. Dutch  (2)
 12. Hebrew  (1)
 13. Indonesian  (1)
 14. Ukrainian  (1)
 15. Turkish  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jamil, Mubasher
 2. Debnath, Ujjal
 3. Alfonso-Faus, Antonio
 4. Rahaman, Farook
 5. Momeni, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...