skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.135.172  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Research Methodology in Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Methodology in Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces

Nekane, Guarrotxena

9781482240979; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62133

Truy cập trực tuyến

2
The physical universe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The physical universe

Krauskopf Konrad Bates; Beiser Arthur

Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2006. - (500.2 KRA 2006) - ISBN0072509791 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focus on Physical Science

Heimler Charles H.; Price Jack

Columbus, Ohio : Merrill, c1989. - (500.2 HEI 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Glencoe physical science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe physical science

McLaughlin Charles W.; Thompson Marilyn; Glencoe Publishing Co

New York, N.Y. : Glencoe, c1997. - (500.2 MCL 1997) - ISBN0028278798

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Physical science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical science

Tillery Bill W.

Boston : WCB/McGraw-Hill, c1999 - (500.2 TIL 1999) - ISBN0697358038

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
6
The physical universe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The physical universe

Krauskopf Konrad B.; Beiser Arthur

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2008. - (500.2 KRA 2008) - ISBN9780073050102 (hard copy : alk. paper);ISBN0073050105 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
7
Physics at surfaces and interfaces : proceedings of the international conference, Puri, India, 4-8 March 2002
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics at surfaces and interfaces : proceedings of the international conference, Puri, India, 4-8 March 2002

International Conference on Physics at Surfaces and Interfaces (2002 : Puri, India); Dev B. N; Institute of Physics (Bhubaneswar, India)

Singapore : River Edge, N.J. : World Scientific, 2003. - (530.4 PHY 2003) - ISBN9812385754

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical Mechanics with Maxima

Timberlake Todd Keene; Mixon J Wilson

Springer New York New York NY; 2016

Truy cập trực tuyến

9
Glencoe science voyages : exploring the life, earth, and physical sciences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe science voyages : exploring the life, earth, and physical sciences

Glencoe/McGraw-HIll.; National Geographic Society (U.S.)

New York : McGraw-Hill, [2000]. - (500 GLE [2000]) - ISBN0028286316

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Glencoe science voyages : exploring the life, earth, and physical sciences. Level blue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe science voyages : exploring the life, earth, and physical sciences. Level blue

Biggs Alton; National Geographic Society (U.S.); lencoe/McGraw-Hill.

New York : Glencoe/McGraw-Hill, c2000. - (500 GLE 2000) - ISBN0078216737

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Scott Foresman Science : the diamond edition. Grade 3. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scott Foresman Science : the diamond edition. Grade 3. Volume 2

Glenview, Ill. : Pearson/Scott Foresman, 2008 - (372.3 SCO(3.2) 2008) - ISBN9780328310647

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Scott Foresman science : the diamond edition. Grade 6. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scott Foresman science : the diamond edition. Grade 6. Volume 2

Scott, Foresman and Company.

Glenview, Ill. : Pearson/Scott Foresman, c2008. - (372.3 SCO(6.2) 2008) - ISBN9780328294862

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Glencoe science : an introduction to the life, earth and physical science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe science : an introduction to the life, earth and physical science

New York: McGraw-Hil, 1999 - (372.3 GLE 1999) - ISBN9780028283159

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Scott Foresman Science : the diamond edition. Grade 2. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scott Foresman Science : the diamond edition. Grade 2. Volume 2

Pearson/Scott Foresman.

Glenview, Ill. : Pearson/Scott Foresman, 2008 - (372.3 SCO(2.2) 2008) - ISBN9780328342655;ISBN0328342653

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Glencoe science. Grade 7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe science. Grade 7

Glencoe/McGraw-HIll.

New York : McGraw-Hill/Glencoe, c2005 - (500 GLE(7) 2005) - ISBN0078617871

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Glencoe Science. Grade 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glencoe Science. Grade 8

Glencoe/McGraw-HIll.

New York : McGraw-Hill/Glencoe, c2005 - (500 GLE(8) 2005) - ISBN0078617898

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retraction

Liu, Zhiheng ; Feldman, L. C. ; Tolk, N. H. ; Zhang, Zhenyu ; Cohen, P. I.

Science, 30 September 2011, Vol.333(6051), pp.1824-1824 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top Indian Chemist Helps Make the Case for Science Windfall

Bagla, Pallava

Science, 13 January 2012, Vol.335(6065), pp.157-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic Partial Waves in Ultracold Atomic Collisions

Williams, R. A. ; Leblanc, L. J. ; Jiménez-García, K. ; Beeler, M. C ; Perry, A. R. ; Phillips, W. D. ; Spielman, I. B.

Science, 20 January 2012, Vol.335(6066), pp.314-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading the Charge to Virtual Meetings

Dolci, Wendy W. ; Boldt, Marco S. ; Dodson, K. Estelle ; Pilcher, Carl B.

Science, 11 February 2011, Vol.331(6018), pp.674-674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.135.172  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (237.794)
 2. 1958đến1972  (119.796)
 3. 1973đến1987  (196.379)
 4. 1988đến2003  (276.160)
 5. Sau 2003  (302.151)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Physical sciences -- Earth sciences -- Geography  (250.359)
 2. Sciences (General)  (246.283)
 3. Physical sciences -- Chemistry -- Chemical compounds  (230.492)
 4. Biology  (183.959)
 5. Physical sciences -- Chemistry -- Chemical elements  (129.471)
 6. Physical sciences -- Physics -- Mechanics  (124.554)
 7. Physical sciences -- Earth sciences -- Geology  (110.284)
 8. Physical sciences -- Earth sciences -- Hydrology  (92.862)
 9. Physical sciences -- Physics -- Microphysics  (87.680)
 10. Applied sciences -- Materials science -- Materials  (73.505)
 11. Physical sciences -- Physics -- Fundamental forces  (73.072)
 12. Physical sciences  (58.688)
 13. Physical sciences -- Physics -- Thermodynamics  (48.640)
 14. Physical sciences -- Chemistry -- Chemical reactions  (41.470)
 15. Physical sciences -- Astronomy -- Astronomical objects  (40.875)
 16. Physical sciences -- Physics -- Matter  (39.069)
 17. Physical sciences -- Chemistry -- Chemical mixtures  (23.980)
 18. Physical sciences -- Physics -- Condensed matter physics  (21.168)
 19. Physical sciences -- Astronomy -- Astrophysics  (16.260)
 20. Life sciences  (16.156)
 21. Miscellaneous Sciences (So)  (14.913)
 22. Models, Molecular  (8.103)
 23. Earth sciences  (5.180)
 24. science  (3.996)
 25. Space sciences  (282)
 26. Vật lý  (8)
 27. Khoa học vật lý  (8)
 28. Khoa học trái đất  (5)
 29. Khoa học tự nhiên  (4)
 30. Khoa học sự sống  (3)
 31. Công nghệ  (3)
 32. Khoa học không gian  (3)
 33. Khoa học  (3)
 34. Giáo dục tiểu học  (2)
 35. Tự nhiên  (1)
 36. Science|xStudy and teaching (Middle school)  (1)
 37. Giao diện  (1)
 38. Sinh học  (1)
 39. Physics Mathematical Applications in the Physical Sciences  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.094.937)
 2. Undetermined  (6.577)
 3. French  (1.764)
 4. German  (1.661)
 5. Spanish  (827)
 6. Norwegian  (295)
 7. Chinese  (260)
 8. Japanese  (203)
 9. Portuguese  (159)
 10. Italian  (102)
 11. Korean  (65)
 12. Dutch  (36)
 13. Russian  (22)
 14. Polish  (6)
 15. Danish  (5)
 16. Ukrainian  (4)
 17. Hungarian  (3)
 18. Czech  (2)
 19. Arabic  (1)
 20. Romanian  (1)
 21. Greek  (1)
 22. Finnish  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...