skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.467.011  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种甲苯连续收集装置
Continuous collection device of toluene

Wang Rujiang ; Wang Wenyi

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negative pressure bleeder extraction device

Liu Aixin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种除尘滤筒的清理装置
Cleaning device for dust removal filter cartridge

LI Lianhui

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special single-bin heating regeneration denitration system for low-temperature flue gas, and denitration method

Zheng Guangming ; Wang Chong ; Yin Hua ; Feng Yinjun ; Su Longlong

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exhaust gas purification device and automatic exhaust gas purification system

Feng Jiancheng

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air purifier

Jiang Feng

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种氧化铝悬浮焙烧炉烟气脱硝装置
Aluminium oxide suspension roasting furnace flue gas denitrification facility

MA Ping ; Cheng Yunchi ; Wang Xinjun

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

유체들의 분리를 위한 유연하게 조정가능한 막 카트리지들

Visser Tymen ; Pedersen Steven K

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种蒸发设备用多次闪蒸结晶器
Evaporation equipment is with a lot of flash distillation crystallizer

Wang Sheng ; Tu Wenhua ; Wang Kexing ; Wang Xuejun

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device of getting rid of process gas peculiar smell

Chen Rongrong ; Nan Xiaotao ; Cao Shaojun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial filtering screen

Zheng Xingyi

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于农药生产的分离装置
A separator for pesticide production

Zhang Qishun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kontinuálny extraktor a jeho použitie
The continuous extractor, and its use

Siska Jozef

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aqueous two-phase extraction system of mixed surfactant

Xiao Yuxiu ; Wu Zhe ; Mei Jie

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ammonia gas absorption device

Xiang Taiping ; Jiang Aiping

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic feeding device of extraction workshop

Liu Zhuomin ; Shen Bin ; Wang Xuming

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air cleaner

Sohn Yongjoon ; Kim Taeyoon ; Yun Hyeongnam ; Park Jeeman

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydraulic driven type filter press

Zhu Honglin ; Fan Xiaohua

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种环保的废气处理装置
Environment-friendly waste gas treatment device

Zheng Jie

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型的自动滚筛式过滤筒
Novel automatic roller screen formula cartridge filter

Wang Hui ; Chen Shijie ; Zhu Chenhao ; Sun Wei ; Kou Weibo ; Wang Shibiao

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.467.011  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (83.370)
 2. 1960đến1974  (178.235)
 3. 1975đến1989  (601.787)
 4. 1990đến2005  (901.417)
 5. Sau 2005  (1.682.607)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Separation  (1.753.922)
 2. Boiling  (4.456)
 3. Boiling Apparatus  (4.456)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned  (3.023)
 2. Wang Wei  (1.744)
 3. LI Wei  (1.686)
 4. Wang Lei  (1.358)
 5. Wang Tao  (1.323)
 6. LI Jun  (1.113)
 7. Wang LI  (944)
 8. Zhang Jian  (936)
 9. Wang Peng  (819)
 10. LI Bin  (792)
 11. Zhang Yu  (784)
 12. Liu Yong  (682)
 13. LI Yang  (642)
 14. Wang Yang  (584)
 15. Huang Yan  (214)
 16. Zheng Wei  (202)
 17. Zhang Chen  (190)
 18. Pang Zhongda  (107)
 19. Qian Lei  (53)
 20. Zhai Hongshan  (11)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.856.487)
 2. Chinese  (600.164)
 3. French  (582.971)
 4. German  (483.173)
 5. Korean  (108.241)
 6. Japanese  (83.826)
 7. Spanish  (73.751)
 8. Russian  (61.693)
 9. Portuguese  (39.498)
 10. Norwegian  (20.088)
 11. Italian  (20.052)
 12. Dutch  (18.558)
 13. Finnish  (17.549)
 14. Danish  (17.235)
 15. Polish  (7.633)
 16. Czech  (4.590)
 17. Romanian  (3.687)
 18. Ukrainian  (2.752)
 19. Hungarian  (2.650)
 20. Turkish  (2.409)
 21. Arabic  (921)
 22. Greek  (764)
 23. Hebrew  (761)
 24. Icelandic  (30)
 25. Lithuanian  (25)
 26. Vietnamese  (2)
 27. Serbo-Croatian  (2)
 28. Tagalog  (2)
 29. Slovak  (1)
 30. Thai  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned
 2. Wang Wei
 3. LI Wei
 4. Wang Lei
 5. Wang Tao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...